BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aliya YERBOLAT, Remzi KILIÇ
1- TÜRKİYE VE MOĞOLİSTAN TARİH ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Nabat GARAKHANOVA
2- DIFFERENCES BETWEEN CYBER AND DIGITAL DIPLOMACY

  Özet  
İlknur TARMAN, Ahsen KAYA
3- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ‘‘ZOR ÇOCUK’’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

  Özet  
Abdulkerim DİKTAŞ
4- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİN YENİ BİR DEĞER ÖNERİSİ: AFFETMEK / AFFEDİCİ OLMAK

  Özet  
Ahmet BAYRAKTAR
5- IS IT POSSIBLE TO MAKE ISLAMIC MOVIE LAW, HOW AND WHY?

  Özet  
Ahmet BAYRAKTAR
6- IS IT POSSIBLE TO MAKE ISLAMIC ADVERTISEMENT LAW, HOW AND WHY ?

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gül YÜCEL, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN
7- SAĞLIKLI YAŞAM VE GELİŞEN KÜLTÜRÜN BESLENME VE SPORTİF AKTİVİTE İLİŞKİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Arzu ANLAR, Muhammet Fatih ALKAN
8- 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE ÜSTBİLİŞ FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Asiye TOKER GÖKÇE, Bilal KOÇ
9- SINIF ÖĞRETMENİ SİNİZM YAŞARSA: BİR İLKOKULDA YAŞANAN SİNİZMİN İNCELENMESİ

  Özet  
Atila BEDİR
10- TÜRKİYE İMALAT SANAYİ İHRACATININ YAPISAL DEĞİŞİM DÜZEYİ VE NİTELİK YÖNÜ

  Özet  
Aynur KARABACAK ÇELİK
11- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MOTİVASYONEL KARARLILIĞIN YORDAYICILARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Bade YAYA, Ayşe BURAN
12- ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN SOSYAL DESTEK ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Berna ENGİN, Erol BATIRBEK
13- HİTİT İMPARATORLUK DÖNEMİ SFENKSLERİNİN GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE BECERİ GELİŞTİRMEYE KATKISI

  Özet  
Betül AYDIN, Elif ÜNAL
14- OTİZMLİ ÇOCUĞU OLAN ANNE-BABALARIN PSİKOLOJİK DESTEK GEREKSİNİMLERİ

  Özet  
Betül OKÇU, Aydın KIZILASLAN, S. Levent ZORLUOĞLU, Mustafa SÖZBİLİR
15- ÖZEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN KİŞİLERE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEME

  Özet  
Betül ÜNAL
16- LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SU KAYNAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK FARKINDALIK VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Can KURTOĞLU, Meral ELÇİ
17- ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Candaş SARACALOĞLU, Gülsen Demir
18- MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMLERİNİN VE MESLEKİ EĞİTİM SÜREÇLERİNİN KÜLTÜREL SERMAYE EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: TURGUTLU ÖRNEĞİ

  Özet  
Cengiz GAZELOĞLU, Ahmet ÜNSAL
19- MAKİNE ÖĞRENİMİ İLE TAHMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ: KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN BİR UYGULAMA

  Özet  
Eda GÜNER-BEKTAŞ, Belgin ARSLAN-CANSEVER
20- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞINA (EBA) YÖNELİK TUTUMLARI İLE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Elif AKTAŞ
21- MEVLÂNA İDRİS ZENGİN'İN SESSİZLİK TORBASI ADLI ESERİNDEKİ EĞİTSEL İLETİLER

  Özet  
Elif AKTAŞ
22- TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ BİLİŞ DÜZEYLERİ

  Özet  
Elif DURSUN
23- ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN BILINÇLI FARKINDALIK ÖZ YETERLILIKLERI VE ÖZ ŞEFKAT DÜZEYLERINE ANNE BABA TUTUMLARININ ETKISI

  Özet  
Erkan ŞEN, Aysel AYDIN KOCAEREN
24- MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜRETİME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ (ÜYTÖ) GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Esengül TUĞLUK, Nevra ATIŞ AKYOL
25- OKUL ÖNCESİ EĞITIMDE OKULA UYUM: TÜRKIYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇIRILMESI

  Özet  
Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Mükremin DURMUŞ
26- ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KAPSAMINDA “KÖY OKULLARINDA STAJ UYGULAMASI”NA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Fatih BALAMAN
27- EĞİTİM İLE İLGİLİ ALANLARDA ÖĞRENİM GÖREN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÇALIŞMALARDA KULLANILAN YARDIMCI YAZILIMLARI KULLANIM DÜZEYLERİ

  Özet  
Fatih PALA
28- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN EĞİTSEL DİJİTAL OYUN TASARIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Fatih PALA
29- ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL ÖYKÜ HAZIRLAMA DENEYİMLERİ

  Özet  
Fatih SUCU, Şenay GÜNGÖR
30- NEVŞEHİR MERKEZ İLÇESİNDEN ÇEVRE İLÇELERE GÜNÜBİRLİK TURİZM ROTA ÖNERİLERİ

  Özet  
Fatma BUĞDAY
31- TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE ÖZERKLİĞİ (1933-1980)

  Özet  
Fatma YAŞAR EKİCİ, Beyza YEŞİLBEL, Esma ŞEKER, Derya ŞAHİN, Oya SÜSEN, Cansen TÜRKTAŞ
32- OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN OYUN BECERİLERİ İLE SOSYAL DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Fatma YAŞAR EKİCİ, Nurcihan AŞKIN HATİPOĞLU, Melike KARASU ARSLAN, Cennet Tuğba ZORKUN, Emine TETİKLİ KORKMAZ, Sena MERAL
33- OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN YALNIZLIK VE SOSYAL MEMNUNİYETSİZLİK DÜZEYLERİ İLE SALDIRGANLIK YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ferhat BAL
34- OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN VELİ KATKILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Furkan KAŞIKCI
35- ERGENLERDE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL DUYGUYSAL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ

  Özet  
Furkan KAŞIKCI
36- ERGENLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ SİBER ZORBALIK STATÜLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Furkan KİRAZCI, Zeynep Öznur YAZAN, Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
37- OKULDAN İŞE GEÇİŞTE GELECEKTE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ALGISININ YORDAYICILARININ ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ KURAMINA DAYALI OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Gökay DURMUŞ
38- KAR’DA MEKÂN TAHLİLLERİ

  Özet  
Gökay DURMUŞ
39- SEZAİ KARAKOǒUN YAHYA KEMAL VE ŞİİRİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

  Özet  
Gökhan ÖZASLAN
40- MÜDÜRLERİN ÖĞRETMENLERLE YAPTIKLARI KİŞİYE ÖZEL ANLAŞMALARI KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Gökhan ÖZASLAN
41- OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMENLERİN KİŞİYE ÖZEL ANLAŞMALARINA İLİŞKİN ANLAYIŞLARININ FENOMENOGRAFİK ANALİZİ

  Özet  
Gözde TOMRİS
42- TÜRKİYE’DE KAPSAYICI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR: TARIİHSEL DÖNÜŞÜM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ARASINDA KÖPRÜLER KURMA YOLLARI VE GELECEĞE YÖNELİK ÇIKARIMLAR

  Özet  
Handan CANAN
43- THE EFFECTS OF STORYTELLING ON EDUCATION

  Özet  
Hasan Ceyhun CAN , Dilan KALAYCI ALAS
44- HOMO LUDENS: BAZI BÖLÜMLERİNIN KARŞILAŞTIRMALI ÖZETI

  Özet  
Hasan SÖZEN
45- ALMANYA’DAKİ İSLAM DIN DERSI UYGULAMALARININ İNCELENMESI

  Özet  
Hayriye CIRITCI
46- YURTDIŞINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN COVİD 19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (AZERBAYCAN/ BAKÜ TÜRK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Hüsne ŞAHİN
47- OKUL YÖNETİCILERININ ÖĞRETIMSEL LIDERLIK ROLLERINE ÖĞRETMENLERIN KATKILARI

  Özet  
Levent KAVACIK, Özgül SU ÖZENİR, Semih AŞİRET
48- ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Merve BOLAT, M. Oya RAMAZAN
49- TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL ESNEKLİK İLE İLGİLİ 2007-2021 YILLARI ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Mine YALÇIN, Neslihan ÇIKRIKÇI
50- 6. SINIFLARA YÖNELİK ÖZ ŞEFKAT GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mustafa ÇAPRAZ, Semra UÇAR
51- 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Mustafa DEMİR
52- ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERINDEN ÖĞRENCILERINE KENDILERINI AÇMALARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI

  Özet  
Mustafa Kerim ŞİMŞEK
53- ÇOCUKLARDA TRAVMA ODAKLI BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAMALARINDA METAFOR KULLANIMI

  Özet  
Mustafa Kerim ŞİMŞEK
54- BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK ÖLÇEĞİ ÇOCUK FORMU'NUN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

  Özet  
Münevver YILDIRIM, Ufuk ŞİMŞEK
55- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE OKUL DIŞI ÖĞRETİM ORTAMLARINI KULLANMASI

  Özet  
Münevver YILDIRIM, Ufuk ŞİMŞEK
56- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANMA DURUMLARI

  Özet  
Necati ÇOBANOĞLU, Selçuk DEMİR
57- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI AKADEMİK DESTEK VE ÜNİVERSİTE UYUMLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Necibe Damla ÖZDEMİR, Yavuz SALDIRANER, Emel ÖKÇELİK, Bilal KARAKAYA
58- BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİMDE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ (MALATYA İLI ÖRNEĞI)

  Özet  
Nisanur AKÇA
59- ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNIN EPISTEMOLOJIK İNANÇLARI İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME YÖNTEM TERCIHLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI.

  Özet  
Nuray ÖNDER-ÇELİKKANLI
60- EĞİTIM FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ KARIYER KAVRAMI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI

  Özet  
Nuray ÖNDER-ÇELİKKANLI, Mustafa TAN
61- LİSE ÖĞRENCILERININ ELEKTRIKLENME KONUSUNDA TERCIH ETTIKLERI BAĞLAMLAR

  Özet  
Nuri ERDEMİR, Ali KIŞ, İsmail ŞAN
62- PDR ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Nuri ERDEMİR, İsmail ŞAN, Ali KIŞ
63- PFE ÖĞRENCİLERİNDE İKİ BOYUTLU BENLİK SAYGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Oylum TUNÇELLİ
64- FOTOĞRAF VE TOPLUMSAL HAFIZA; FOTĞRAFIN KAMUSAL KULLANIMI

  Özet  
Pakize URFALI DADANDI
65- ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ KONU EDİNEN ÇOCUK KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Ratibe ÖZDEMİR
66- BİR İYİ OLUŞ MODELİ OLARAK PERMA: SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME

  Özet  
Ratibe ÖZDEMİR, Huriye AKSAKAL COŞKUN, Zekavet KABASAKAL
67- OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA TÜKENMİŞLİK: SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME

  Özet  
Rifat İÇYÜZ, Murat DOĞAN
68- İŞİTME KAYIPLI ÇOCUĞU KAYNAŞTIRMAYA/BÜTÜNLEŞTİRMEYE DEVAM EDEN EBEVEYNLERİN GEREKSİNİMLERİNE DAYALI BİLGİLENDİRME PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Selçuk DEMİR, Necati ÇOBANOĞLU
69- ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞİME AÇIKLIKLARINI YORDAMASI: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Serap AKTEMUR GÜRLER, Tuğba KANMAZ
70- ÇOCUK VE TEKNOLOJİ

  Özet  
Serdal DENİZ
71- ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİ

  Özet  
Serpil ÇÜRÜK, Halil İbrahim YILDIRIM
72- ÇEVRE EĞİTİMİNDE STEM YAKLAŞIMININ ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Seyfullah ŞAHİNOĞLU
73- AN OVERVIEW OF THE HOLISTIC APPROACH IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS

  Özet  
Sinem GÜZEL, Berna AKÇİNAR, Gizem UYSAL, Göktuğ AKŞAHİN
74- COVID-19’UN, ÇALIŞAN ANNELERİN DEPRESYON, İŞ AİLE ÇATIŞMASI VE EBEVEYNLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Sinem GÜZEL, Berna AKÇİNAR, Nazlıcan YALÇIN, Ekin NALBANTOĞLU
75- COVID-19 DÖNEMİNDE ÇALIŞAN ANNELERİN ÇALIŞMA HAYATLARI VE İŞ AİLE ÇATIŞMASI ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME

  Özet  
Sultan CİVCİ, Hasan Taner KERİMOĞLU
76- OSMANLI'NIN MEZOPOTAMYA TOPRAKLARI ÜZERİNE EMPERYALİST DEVLETLERİN PETROL POLİTİKALARI (1876-1908)

  Özet  
Süleyman AVCI, Tuncay AKINCI, Mine AVCI
77- DİL ALANINDA KALIPYARGI TEHDİDİNİN ERKEK ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

  Özet  
Tuğba KANMAZ, Serap AKTEMUR GÜRLER
78- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜNDEN: AKRAN ZORBALIĞI

  Özet  
Tuğba YAŞAR, Mehmet İzzettin YILMAZER
79- ÖĞRETMENLERİN KOLAYLAŞTIRICI LİDERLİK ALGILARININ GÖREV YAPILAN OKULDA BULUNAN ÖĞRETMEN SAYISINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Vahide Nilay KIRTAK AD, Ömer Tarık GAGAR, Yaren AYAR
80- FEN EĞİTİMİ DERGİLERİNDE YAYIMLANAN FİZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ

  Özet  
Vehbi AYDEMİR, Gülsen DEMİR
81- ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA MARDİN

  Özet  
Yağmur ERKOÇ, Hürmüz Zümrüt FAKI, Zekavet KABASAKAL
82- CAM TAVAN SENDROMUNUN KADINLAR ÜZERİNE ETKİSİNİ İNCELEYEN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Yağmur Şevval TARTAN, Zeynep Bahar ERŞEN
83- ALTINCI SINIF MATEMATİK DERS KITAPLARINDA YER ALAN ETKINLIKLERIN MATEMATIKSEL ILIŞKILENDIRME BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Yasemin BAKİ
84- SAMANADAM ADLI ESERİN EĞİTSEL İLETİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Yasemin BAKİ
85- MASALLARIN YARATICI YAZMA BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÖRNEĞİ

  Özet  
İbrahim Halil FIRTINA, İlknur AYAZ IŞIK, Şeyma Nur ÇELİK KAYA, Beyza Ayşe BAŞPINAR
86- BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE GÖREV YAPAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN CİNSİYET, MEDENİ DURUM, GÖREV YAPILAN OKUL/KURUM KADEMESİ, MESLEKİ TECRÜBE VE YAŞ DEĞİŞKENLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Ülkiye Betül BİRGÜL, Elif ÜNAL
87- CİNSEL KİMLİĞİNDEN YAKINMA (HOŞNUT OLMAMA)

  Özet  
Ülkiye Betül BİRGÜL, Elif ÜNAL
88- PSİKOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Özet  
İlknur TARMAN, Çiçek EMİNANÇ
89- ANNELERİN ÇOCUKLARI İÇİN KULLANDIKLARI MUTLULUK ARTIRICI STRATEJİLER VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İrem IŞITAN, M.Handan GÜNEŞ
90- LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SU OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
İsmail ÇEVİK, Erol TEKİN, Ertuğrul ÇAVDAR
91- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TEMEL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ÖZEL EĞİTİM SINIFLARININ YÖNETSEL SORUNLARI: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Yunus Emre AVCI, Abdülhakim ÜZÜM
92- KAMU OKULLARININ FİNANSMAN SORUNLARI

  Özet  
Yusuf SAYGI, Abdulkadir DEVELİ
93- SOSYO EKONOMİK STATÜ DEĞİŞKENLER VE OKUL TÜRLERİ BAĞLAMINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK KAYGILARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Üzeyir BEKERECİ
94- ORTAOKUL FEN, MATEMATİK, TEKNOLOJİ TASARIM, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN STE(A)M’E İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Zeynep CERMEN-DENİZ, Belgin ARSLAN-CANSEVER
95- TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Zeynep TOPALOĞLU, Hacer EFE, Ünsal UMDU TOPSAKAL
96- TERS YÜZ SINIF MODELİNİN 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN MOTİVASYONLARINA KARŞI ETKİSİ

  Özet  
Zulhaya BUĞRA
97- UYGUR DİASPORASINDA DİN EĞİTİMİNDEN BİR ÖRNEK: TEVFİK ONLİNE OKULU

  Özet  
Ömer ARICI
98- BAĞIMSIZ ANAOKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖZ BAKIM ÜCRET GELİRLERİNİ(AİDAT) HARCAMA ÖNCELİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ömer Faruk YELKENCİ
99- TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ZAMANI ALGILAMA BİÇİMLERİ

  Özet  
Özcan KARAASLAN
100- THE EFFECTIVENESS OF GRADUATED GUIDANCE IN TEACHING LEISURE TIME SKILLS TO CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

  Özet  
Özgül KÜÇÜKASLAN, Nigar YERLİKAYA
101- DİYARBAKIR FOLKLORUNDA HAYVANLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR ÜZERİNE YENİ ARAŞTIRMALAR

  Özet  
Özlem BÖLÜKBAŞ
102- HOPA LİMANI’NIN ÖZELLİKLERİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI

  Özet  
Şahin BÜTÜNER
103- KARAGÖZ OYUNUNUN ETNİK KİMLİKLER BAĞLAMINDA TARİHİ TOPLUMSAL DOKUSU

  Özet  
Şefika Nazan YAVUZCAN
104- ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN ÖĞRENCI DISIPLIN YAPTIRIMLARININ İŞLEVSELLIĞI HUSUSUNDA OKUL YÖNETICILERININ GÖRÜŞLERI (GAZIANTEP İLI ŞEHIT KAMIL İLÇESI ÖRNEĞI)

  Özet  
Şükrü DİNÇER
105- KLASİK ARAP MİZAHI KAYNAKLARINDA TEMATİK ÇEŞİTLİLİK

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Şafak BELDAN
1- HİTİT KRALLIĞINDA TÜCCARLARIN KONUMU

  Özet