BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aliya YERBOLAT, Remzi KILIÇ
1- TÜRKİYE VE MOĞOLİSTAN TARİH ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gül YÜCEL, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN
2- SAĞLIKLI YAŞAM VE GELİŞEN KÜLTÜRÜN BESLENME VE SPORTİF AKTİVİTE İLİŞKİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Atila BEDİR
3- TÜRKİYE İMALAT SANAYİ İHRACATININ YAPISAL DEĞİŞİM DÜZEYİ VE NİTELİK YÖNÜ

  Özet  
Bade YAYA, Ayşe BURAN
4- ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN SOSYAL DESTEK ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Cengiz GAZELOĞLU, Ahmet ÜNSAL
5- MAKİNE ÖĞRENİMİ İLE TAHMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ: KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN BİR UYGULAMA

  Özet  
Fatih PALA
6- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN EĞİTSEL DİJİTAL OYUN TASARIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Fatih PALA
7- ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL ÖYKÜ HAZIRLAMA DENEYİMLERİ

  Özet  
Fatma YAŞAR EKİCİ, Beyza YEŞİLBEL, Esma ŞEKER, Derya ŞAHİN, Oya SÜSEN, Cansen TÜRKTAŞ
8- OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN OYUN BECERİLERİ İLE SOSYAL DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Fatma YAŞAR EKİCİ, Nurcihan AŞKIN HATİPOĞLU, Melike KARASU ARSLAN, Cennet Tuğba ZORKUN, Emine TETİKLİ KORKMAZ, Sena MERAL
9- OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN YALNIZLIK VE SOSYAL MEMNUNİYETSİZLİK DÜZEYLERİ İLE SALDIRGANLIK YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Merve BOLAT, M. Oya RAMAZAN
10- TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL ESNEKLİK İLE İLGİLİ 2007-2021 YILLARI ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
İsmail ÇEVİK, Erol TEKİN, Ertuğrul ÇAVDAR
11- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TEMEL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ÖZEL EĞİTİM SINIFLARININ YÖNETSEL SORUNLARI: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Yunus Emre AVCI, Abdülhakim ÜZÜM
12- KAMU OKULLARININ FİNANSMAN SORUNLARI

  Özet  
Zeynep TOPALOĞLU, Hacer EFE, Ünsal UMDU TOPSAKAL
13- TERS YÜZ SINIF MODELİNİN 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN MOTİVASYONLARINA KARŞI ETKİSİ

  Özet  
Özcan KARAASLAN
14- THE EFFECTIVENESS OF GRADUATED GUIDANCE IN TEACHING LEISURE TIME SKILLS TO CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER