BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Fatma Gül UZUNER, Mahmut Serkan YAZICI
1- PANDEMİ DÖNEMİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLER İLE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Anıl DAL CANBAZOĞLU
2- OPINIONS AND VIEWS ON REPRESENTATION IN ADVERTISING

  Özet  
Bekir Furkan TÜZER, Havva DEMİREL
3- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ADAY ÖĞRENCİLER İLE KESİN KAYIT HAKKI KAZANMIŞ ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ebro ORHAN, Ali Serdar YÜCEL
4- YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)

  Özet  
Özlem GÖZÜN KAHRAMAN,Hilal Sultan ŞENOL, Ruhigül TURAN
5- OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN ÇOCUKLARININ OLUMSUZ DUYGULARI İLE BAŞETME STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER