BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gül YÜCEL, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN
1- SAĞLIKLI YAŞAM VE GELİŞEN KÜLTÜRÜN BESLENME VE SPORTİF AKTİVİTE İLİŞKİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Atila BEDİR
2- TÜRKİYE İMALAT SANAYİ İHRACATININ YAPISAL DEĞİŞİM DÜZEYİ VE NİTELİK YÖNÜ

  Özet  
Bade YAYA, Ayşe BURAN
3- ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN SOSYAL DESTEK ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Fatih PALA
4- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN EĞİTSEL DİJİTAL OYUN TASARIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Fatih PALA
5- ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL ÖYKÜ HAZIRLAMA DENEYİMLERİ

  Özet  
Merve BOLAT, M. Oya RAMAZAN
6- TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL ESNEKLİK İLE İLGİLİ 2007-2021 YILLARI ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Zeynep TOPALOĞLU, Hacer EFE, Ünsal UMDU TOPSAKAL
7- TERS YÜZ SINIF MODELİNİN 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN MOTİVASYONLARINA KARŞI ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER