SÖZEL BİLDİRİLER

Abdullah Safa ÇELİK, Ahmet PİRİNÇ
1- PRENS SEBAHATTİN FELSEFESİNDE LE PLAY EKOLÜ VE EDMOND DEMOLİNS ETKİSİ

  Özet  
Adem ASMAZ, M. Cüneyt BİRKÖK
2- ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Nida ESEN
3- OLİMPİK YAY ELİT ERKEK OKÇULARDA ANAEROBİK ORTAMDA DİNLENİK VE MAKSİMAL NABZIN ATIŞ İSABET ORANINA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Qurban Mahmood ABDULLAH
4- THE RELATİON BETWEEN PAİN AND MOTİVATİON BY SOME DEMOGRAPHİC CHARACTERİSTİCS OF FOOTBALL PLAYERS: EXAMPLE OF ELAZİĞ PROVİNCE

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Yusuf ULUTAŞ
5- ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (BAYBURT İL ÖRNEĞİ)

  Özet  
Almula Umay KARAMANLIOĞLU, Gülten ŞENKUL, Ünsal SIĞRI
6- DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN BİLGİ YÖNETİMİ ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Armağan ÖZTÜRK
7- MURRAY BOOKCHIN DÜŞÜNCESİ ÖZELİNDE TOPLUMCU EKOLOJİZMİN ELEŞTİRİSİ

  Özet  
Armağan ÖZTÜRK
8- POPPER’IN MARX ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

  Özet  
Ayşe KABLAN, Osman CANER TASLAMAN
9- JOHN HİCKS’İN KÖTÜLÜK PROBLEMİNE YAKLAŞIMINDA EVRENSEL KURTULUŞ MESELESİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Buğra Çağatay SAVAŞ, Ali Serdar YÜCEL, Özgür KARATAŞ
10- SPORDA İNAVOSYONA BAKIŞ: YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI

  Özet  
Burcu TOK, Rabia SARIKAYA
11- DERSLER ARACILIĞIYLA DEĞER EĞİTİMİ KONUSUNDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Burcu ÖZSOY, Çığıl AYKUT
12- ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİĞİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ebubekir CÜM, Yakup COŞTU
13- DİN GÖREVLİLERİNDE MESLEKİ DOYUM; KORGAN İLÇESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Erkut Kaan GÖKDEMİR, Sibel ATAN
14- HOMOJEN OLMAYAN MARKOV SİSTEMLERİ İLE İŞ GÜCÜ PLANLAMASI

  Özet  
Esra AYDIN, Bahtiyar EROĞLU
15- GELENEKSEL SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİNDEN KONYA- EREĞLİ İLÇESİ: MEHMET DEMİREL EVİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Fadime SAĞLAMÇUBUKCU, Bekir BULUÇ
16- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Faize ÇELİK IŞIK, Ali ARSLAN
17- ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE ALGILANAN ÖĞRETMEN YAKINLIK DAVRANIŞLARI, ÖZ YETERLİK İNANÇLARI VE MOTİVASYONLARININ DERSE KATILIM DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Fatih BAL, İpek OKKAY
18- EŞLER ARASI ÇATIŞMA BOŞANMA NEDENLERİ: MEDYA YANSIMASI SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK BOYUT BİR LİTERATÜR DERLEMESİ

  Özet  
Fatih BAL, İpek OKKAY
19- PARTNER VE KADIN CİNAYETLERİNİN TOPLUMSAL YANSIMASI: MEDYA VE PSİKOLOJİK YANSIMALARI BİR LİTERATÜR DERLEMESİ

  Özet  
Fatih DEMİR, Tayyip DUMAN
20- CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL PROGRAMLARINDA YETİŞTİRİLMEK İSTENEN İNSAN MODELİNİN TEMEL NİTELİKLERİ (1923-2005)

  Özet  
Fatma KABAK. Ayşe Zeynep AZAK
21- İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTA VE GEOGEBRAYA YÖNELİK FARKINDALIKLARI

  Özet  
Fikriye SEZER
22- ÇOCUK VE ŞİDDETLE İLGİLİ EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Gizem PALA, Arzu KILIÇLAR
23- YEREL HALKIN TURİZMİN SOSYOKÜLTÜREL ETKİLERİNE BAKIŞI: ÜRGÜP ÖRNEĞİ

  Özet  
Gökşen ARAS
24- SPIRITUAL ISOLATION AND SOCIAL DISHARMONY: CARSON MCCULLERS’ A BALLAD OF THE SAD CAFÉ

  Özet  
Gözde KAZAKER, Veli Özer ÖZBEK
25- CEZA HUKUKUNDA ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS

  Özet  
H. Pınar ÖZDEMİR-KEMAHLI, Yusuf ALPAYDIN
26- YÜKSEK NİTELIKLI EVLILIKLERDE ÇIFTLERIN ETKILEŞIMSEL STRATEJILERIYLE BAĞLANTILI ÇEVRESEL KOŞULLARIN İNCELENMESI

  Özet  
Igbal ORUJOV
27- 20. YÜZYIL FLÜT İCRACILIĞINDA YENİ ÇALGI TEKNİKLERİ VE ÇALGI ÜSLUPLARI

  Özet  
Kaya YILDIZ, Mehmet ÇELİK, Bekir Yasin YALÇIN
28- İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “ORTAOKUL” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

  Özet  
Kübra ARSLAN, Saide ÖZBEY
29- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KARAKTER EĞİTİMİ YETKİNLİK İNANÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Mehmet Ali POLAT
30- KÜRESEL KRİZDEN SONRAKİ SÜREÇTE BDDK’NIN UYGULAMIŞ OLDUĞU MAKRO İHTİYATİ DÜZENLEMELER

  Özet  
Mehmet Aykul, Yusuf GENÇ, Elif Civan YÜCE
31- ÇOCUK EVLERİNDE ÇALIŞAN BAKIM ELEMANLARININ ÇOCUK EVİ SİSTEMİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Murat ÇAKAN, Seval IŞIK
32- ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEMEYE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI

  Özet  
Müge DÖNMEZÇELİK
33- TÜRKİYE’DEKİ LİNYİT KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ ÜZERİNE PERFORMANS TABANLI DÜZENLEME UYGULAMASI

  Özet  
Neriman ARAL, Figen GÜRSOY, Fikriye SEZER, Burçin AYSU
34- ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP BABALARIN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE YASAL HAKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Nilgün BENLİ
35- BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ - SON HİTİTLİ (SENARYO - YAPIM - YÖNETİM: NİLGÜN BENLİ, SÜRE: 00.19.08)

  Özet  
Nilgün BENLİ
36- BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ - PORSUK NEHRİ VE KENTTE SU TASARRUFU (SENARYO –YAPIM -YÖNETIM: NILGÜN BENLİ, SÜRE: 00.05.20)

  Özet  
Nilgün KILINÇ, Samet GÜNER
37- ÇEVRECİ KRİTERLERİN SATINALMA SÜRECİNE ETKİSİ: RİSKLER VE FIRSATLAR

  Özet  
Nurdan DUMAN, Nilüfer ÜNAL
38- ERGENLERDE AKRAN ZORBALIĞI GÖSTERME DURUMUNUN AİLE ISLEVSELLIGI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Oğuz ERSÖZ
39- EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI

  Özet  
Recep Serkan GÜRSEL, Muhammed Mustafa KIZILKAYA, Uğur TONKAZ, Kaya YILDIZ
40- YÜKSEK LİSANS YAPMANIN AMACI VE ÖNEMİ

  Özet  
Sadakat Safiyye MUMCUOĞLU, C. Nakış KARAMAĞARALI
41- XV. YÜZYIL TOKAT MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ TEK KUBBELİ CAMİ VE MESCİTLERİN MİMARİ AÇIDAN İRDELENMESİ

  Özet  
Safiye KÖRPE, Emel KOÇ
42- VAROLUŞ FELSEFESİNİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI:FERİT EDGÜ'NÜN HAKKARİ'DE BİR MEVSİM ROMANI

  Özet  
Sekine GÜL ÇAY, Ömer Faruk ERDOĞAN, Kaya YILDIZ
43- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE İNGİLİZCE KONUŞAMAMA NEDENLERİ

  Özet  
Sema Nur KENANOĞLU
44- ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

  Özet  
Serkan DÜZGÜN
45- İLETİŞİM BECERİ ATÖLYESİ OLARAK OKUL RADYOSU

  Özet  
Serkan DÜZGÜN
46- KÜLTÜREL DİPLOMASI PLATFORMU OLARAK TÜRKÇENİN SESİ RADYOSU

  Özet  
Seyhan KARAHAN, M. Cüneyt BİRKÖK
47- LİSE ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ TERCİHLERİNİN ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Tuğba KORHAN
48- KIBRIS BASININDA ADNAN MENDERES

  Özet  
TUĞBA KORHAN
49- TANIKLARIN GÖZÜYLE TRABLUSGARB SAVAŞI’NDA FETHİ BEY

  Özet  
Tuğba SADIÇ, Aysun GÜROL
50- LİSE ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Yağmur KOYUNCU, Havva YAMAK
51- FEN BİLİMLERİ DERSİNDE MODEL KULLANIMININ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE FENE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

  Özet  
Yasemin DARICI, Selvi ÖZKAN, Kamala TAGHIYEVA, Zehra Münire YALÇIN, Kaya YILDIZ
52- ÖĞRENCİLERİN “ÖDEV” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

  Özet  
İhsan CORA
53- ÇAĞDAŞ TÜKETİCİ PAZARLARI AÇISINDAN ''MEDİNE PAZARI'' NIN ANALİZİ

  Özet  
İhsan GÜLEZ, Sibel ATAN
54- EPİSTEMİK OYUN TEORİSİ: FAYDAYLA ORANTILI İNANÇLAR

  Özet  
İlkay KARAOSMANOĞLU
55- KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Yusuf GENÇ
56- EVLİLİĞİN BİREYLERDE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM

  Özet  
Yusuf GENÇ, Saliha ÇETİN
57- YAŞLILIK SORUNLARI VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ

  Özet  
Yusuf GENÇ, Uzman Nur Menekşe ŞEKER
58- KORUYUCU AİLE HİZMETİNDEN YARARLANAN BİREYLERİN YAŞADIĞI DUYGUSAL SÜREÇLER: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

  Özet  
Yüksel SAVUCU, Sıla YILDIRIM, Ali Serdar YÜCEL, Serdar ORHAN
59- ZİHİNSEL ENGELLİ SEDANTER KADINLARDA GÜÇ VE KUVVET EGZERSİZLERİNİN FİZİKSEL GELİŞİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Zeynep AYDOĞDU, Alpaslan OKUR
60- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR TEKNİK ÖNERİSİ

  Özet  
Özgür KARATAŞ, Buğra Çağatay SAVAŞ, Ali Serdar YÜCEL
61- SPOR KULÜPLERİNİN ALT YAPI UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet  
Şaban ESEN, Gülbin Hilal TİTİZ
62- COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER BEKLENEN EKONOMİK KATKIYI SAĞLIYOR MU?

  Özet  
Şaban ESEN, Gülbin Hilal TİTİZ
63- STRATEJİK YÖNETİM AÇISINDAN KÜÇÜK İŞLETMELERİN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ ALGILAMA DÜZEYİ : BARTIN İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Şahika Nur SOYDAN, Cengiz ÇINAR, Nuri Can AKSOY
64- EĞİTSEL OYUNLARLA DESTEKLENMİŞ TAM SAYILAR ÖĞRETİMİ

  Özet  
Şebnem DÜLGER, İbrahim GÜLDEŞ
65- ÖĞRETMENLERİN KENDİNİ GELİŞTİRME KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Şebnem DÜLGER, İbrahim GÜLDEŞ, Kaya YILDIZ
66- ÖĞRETMENLERİN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Şenol YAVUZ, Murat ÇAKAN, Ahmet Eray BÜLTER, Dursun Ali KÖSE
1- HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

  Özet