BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet Yalçın HOCAOĞLU, Meltem ACAR-GÜVENDİR
1- OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK ÖZELLİKLERİ (DERLEME)

  Özet  
Asuman TAŞ
2- AVRUPA SOSYAL ŞARTINDA ‘SOSYAL REFAH HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKI’ VE TÜRKİYE’YE İLİŞKİN SON RAPORLAR IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Ayşe TEKİN, Mustafa POLAT
3- ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ADAPTASYON SÜREÇLERİNE YÖNELİK ORYANTASYON EĞİTİM PROGRAMLARI: DÜNYADAN ÖRNEKLER

  Özet  
Beyza Nur ÖZMİŞ
4- İBN HALDUN’DA EKONOMİNİN DEĞERİ

  Özet  
Binali KILIÇ
5- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA AMAÇLARI KAPSAMINDA KAMUSAL ALANLARIN TEMİZ SU VE SANİTASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Burçe KIZILABDULLAH, Seyithan DEMİRDAĞ
6- GÖÇMEN ÖĞRENCİLER KONULU MAKALELERIN İNCELENMESI: 2015-2023

  Özet  
Ece PINAR
7- FRANCİS BACON'NIN FİGÜR RESMİNE ETKİSİ

  Özet  
Ece PINAR
8- DÜŞÜNÜR BİR RESSAM: RENÉ MAGRİTTE

  Özet  
Gülşah EREN, Hülya GÜVENÇ ERSİN
9- ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN ALGILARI, KARAR ALMA SÜREÇLERİ VE DAVRANIŞLARI

  Özet  
Gökçe Nur ATAM, Mustafa TÜRKMEN
10- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇME STRATEJİLERİ İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE ÖZSAYGI İLİŞKİSİ

  Özet  
Gözde SÜMER KİBAR
11- YÜKSEKÖĞRENİM VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN İLLER BAZINDA BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Hamit ÇERAY, Niyazi CAN
12- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Keziban SERT, Serap KALFAOĞLU
13- DİJİTAL LİDERLİK VE GÜNÜMÜZ İŞ DÜNYASINA DAVRANIŞSAL YANSIMALARI

  Özet  
Kübra ALTINPINAR, Furkan DEMİR
14- MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZERKLİK DESTEĞİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Kübra ALUÇ, Nejla YÜRÜK
15- EĞİTSEL OYUN DESTEKLİ STEM ETKİNLİKLERİNİN BASİT MAKİNELERLE İLGİLİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

  Özet  
Latifa AHMADOVA
16- AUTOBIOGRAPHICAL ASPECTS IN KURT VONNEGUT'S NOVEL SLAUGHTERHOUSE-FİVE, OR, THE CHİLDREN'S CRUSADE: A DUTY-DANCE WİTH DEATH

  Özet  
Mehmet Çağdaş KÜPÇÜ
17- CAVAFY’S ‘ITHAKA’ IN THE MIRROR OF DISCOURSE: A CRITICAL ANALYSIS OF NARRATIVE PERSPECTIVES

  Özet  
Mehmet Fatih DEMİRÖZ, Nurten KIMTER
18- TÜRKİYE'DE “DINDARLIK” KONULU LISANSÜSTÜ TEZLERIN BIBLIYOMETRIK ANALIZI

  Özet  
Mehmet YAVUZ, Sevda ARMAHAN
19- OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BIREYLERDE SANAL GERÇEKLIK VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLIK UYGULAMALARININ KULLANIMINA GENEL BAKIŞ

  Özet  
Mehmet YAVUZ, Sevda ARMAHAN
20- YETERSİZLIĞI OLAN BIREYLERLE OLAĞAN GELIŞIM GÖSTEREN KARDEŞLERININ İLIŞKILERI

  Özet  
Merve BAŞ
21- VETERİNERLİK HİZMETLERİ VE İNSANA YAKIŞIR İŞ

  Özet  
Merve Başak ÇİMEN, Selçuk ASLAN
22- KADINLARDA BOŞANMAYA UYUM, SOSYAL DESTEK VE YALNIZLIK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  Özet  
Muhsin Bahadır KIYMACI, Nejla GÜNAY
23- TEK PARTİ DÖNEMİ TARİH DERS KİTAPLARINDA SİYASİ FİKİR AKIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nahide ARSLAN
24- COVID-19’A YÖNELİK TÜRK AYKIRI ATASÖZLERİ VE FRANSIZCA ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE GÖZLEMLER: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ

  Özet  
Necati ÇOBANOĞLU, Selçuk DEMİR
25- İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDÜZENLEME BECERİLERİNİN GENEL ÖZYETERLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Nisanur DUMAN
26- TARİHİN BİR BİLİM OLARAK İNCELENMESİ: HERODOTOS, THUKYDİDES VE İBN HALDUN

  Özet  
Oğuzhan DEMİR, Berru ULUSOY
27- KÖY ENSTÜTÜLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Onur KALENDER, Lokman BİLEN
28- 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BECERİ TEMELLİ YENİ NESİL MATEMATİK SORULARININ ÇÖZÜMÜNDE DAHA BAŞARILI OLABİLMELERİ İÇİN ÖĞRETMENLERİN ÖNERİLERİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Perihan ABAY
29- SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK MOBBİNG VE STRATEJİK YÖNETİM İLKELERİ

  Özet  
Perihan ABAY
30- SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM VE İNSAN KAYNALARINA YÖNELİK UYGULAMALAR

  Özet  
Ravza GÖKTAŞ ÖZTÜRK, Burhanettin TATAR
31- İSLAM’IN ÖRTÜNME ANLAYIŞINA İŞARET VE SEMBOL KAVRAMLARI AÇISINDAN FELSEFİ BİR YAKLAŞIM

  Özet  
Selçuk DEMİR, Necati ÇOBANOĞLU
32- ÖĞRETMENLERİN İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK TUTUMUNA KATKI SUNAN BİR FAKTÖR: HİZMETKAR LİDERLİK

  Özet  
Sıdıka HOCA, Nazife DİMİLİLER
33- COMPARATIVE ANALYSIS OF PRE- AND POST-COVID-19 STUDENT DROPOUT PATTERNS USING CLUSTERING: A CASE STUDY

  Özet  
Uğur Ulaş YAMEN, Ali AKSU
34- OKUL MÜDÜRLERİNİN ILIMLI YÖNETİM BECERİLERİ

  Özet  
Yasemin BOZKURT, Fatma Filiz TILFARLIOĞLU
35- ENHANCING ELT THROUGH DISCOURSE ANALYSIS: STUDENT ERRORS AND TEACHER CORRECTION STRATEGIES IN A SPEAKING CLASS

  Özet  
Zehra YILDIRIM,Fuat YILDIRIM,Cemil YILDIRIM
36- EĞİTİM YÖNETİMİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİLİLİĞE KATKISI

  Özet  
Şarlı ÇAPARUŞAĞI
37- FİİL LABİRENTİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER