BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

İlknur TARMAN, Ahsen KAYA
1- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ‘‘ZOR ÇOCUK’’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

  Özet  
Abdulkerim DİKTAŞ
2- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİN YENİ BİR DEĞER ÖNERİSİ: AFFETMEK / AFFEDİCİ OLMAK

  Özet  
Abdulmuttalip KARAMANLI, Ali ERYILMAZ
3- ERGENLERDE ÖZNEL İYİ OLUŞU ARTIRMA STRATEJİLERİ VE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN DERSE KATILIMI YORDAMASI

  Özet  
Abdurrahman KIRTEPE, Muhammed GÜLER, Fatih Mehmet UĞURLU
4- ÜNİVERSİTE KULÜPLERİNE ÜYE ÖĞRENCİLERİN REKREATİF FAALİYETLERE İLİŞKİN FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Ahmet BAYRAKTAR
5- IS IT POSSIBLE TO MAKE ISLAMIC MOVIE LAW, HOW AND WHY?

  Özet  
Ahmet BAYRAKTAR
6- IS IT POSSIBLE TO MAKE ISLAMIC ADVERTISEMENT LAW, HOW AND WHY ?

  Özet  
Ahmet Yusuf YILMAZ
7- OSMANLI DEVLETİ, KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ, MEMLÛK DEVLETİ GÜÇ MÜCADELESİNDE: NİĞDE VE AKMEDRESE

  Özet  
Arzu ANLAR, Muhammet Fatih ALKAN
8- 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE ÜSTBİLİŞ FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Asiye TOKER GÖKÇE, Bilal KOÇ
9- SINIF ÖĞRETMENİ SİNİZM YAŞARSA: BİR İLKOKULDA YAŞANAN SİNİZMİN İNCELENMESİ

  Özet  
Atila BEDİR
10- TÜRKİYE İMALAT SANAYİ İHRACATININ YAPISAL DEĞİŞİM DÜZEYİ VE NİTELİK YÖNÜ

  Özet  
Aynur ÇALKAN, Türkan Berrin KAĞIZMANLI KÖSE
11- İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KAPSAMINDA 5E ÖĞRENME MODELİNİ İÇEREN GÖZLEM VE ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

  Özet  
Aynur KARABACAK ÇELİK
12- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MOTİVASYONEL KARARLILIĞIN YORDAYICILARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Aysu DOĞAN, Ayhan URAL
13- ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Ayşegül ÖZSOLAK
14- ERGENLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİ AÇIKLAMADA ALGILADIKLARI DUYGUSAL DESTEĞİN VE ÖZYETERLİK İNANÇLARININ ROLÜ

  Özet  
Ayşenur AYGÜN ILIKKAN, Ali ERYILMAZ
15- ERGEN EBEVEYN ÇATIŞMASININ GEÇ ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, ALGILANAN EBEVEYN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Bade YAYA, Ayşe BURAN
16- ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN SOSYAL DESTEK ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Berkay ÇAKMAK, Işık Saliha KARAL EYÜBOĞLU
17- UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULMASI DERSİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet  
Berna ENGİN, Erol BATIRBEK
18- HİTİT İMPARATORLUK DÖNEMİ SFENKSLERİNİN GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE BECERİ GELİŞTİRMEYE KATKISI

  Özet  
Betül AYDIN, Elif ÜNAL
19- OTİZMLİ ÇOCUĞU OLAN ANNE-BABALARIN PSİKOLOJİK DESTEK GEREKSİNİMLERİ

  Özet  
Betül OKÇU, Aydın KIZILASLAN, S. Levent ZORLUOĞLU, Mustafa SÖZBİLİR
20- ÖZEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN KİŞİLERE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEME

  Özet  
Betül ÜNAL
21- LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SU KAYNAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK FARKINDALIK VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Burcu BİLGİÇ, Serap DEMİRİZ
22- OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN EBEVEYNLERE AİT BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Burhan AKYILMAZ
23- GAZİANTEP GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ VE DİNAMİKLERİ

  Özet  
Büşra KABULANTOK
24- ETNİK KÖKEN DİN VE MEZHEP BAĞLAMINDA KÜLTÜRLERARASI EVLİLİKLER

  Özet  
Büşra Nur POLAT, Neslihan YAMAN
25- ANNELERİN EBEVEYNLİKTEKİ BİLİNÇLİ FARKINDALIĞI, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI İLE ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Can KURTOĞLU, Meral ELÇİ
26- ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Candaş SARACALOĞLU, Gülsen Demir
27- MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMLERİNİN VE MESLEKİ EĞİTİM SÜREÇLERİNİN KÜLTÜREL SERMAYE EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: TURGUTLU ÖRNEĞİ

  Özet  
Cansu ALTUN
28- HİTİT EGEMENLİĞİNDEKİ UGARİT DEVLETİ’NİN COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

  Özet  
Cengiz GAZELOĞLU, Ahmet ÜNSAL
29- MAKİNE ÖĞRENİMİ İLE TAHMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ: KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN BİR UYGULAMA

  Özet  
Cengiz GÜNDÜZALP
30- BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ VİDEOLARIN KULLANIMI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

  Özet  
Cevriye YÜKSEL YILDIRIM, Hasan Hüseyin YILDIRIM
31- İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ

  Özet  
Deniz GÜRSOY, Ahmet Ertan TEZCAN
32- EVDEN ÇALIŞMA İLE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Dilek KIRNIK
33- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL OYUN KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Dilek KIRNIK
34- İLKOKULLARDA GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNA YAPILAN FAALİYETLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Duygu KÜÇÜKŞAHİN, Ersin KAVİ
35- BİLGİ ÇAĞININ DEĞİŞEN YETKİNLİKLERİ AÇISINDAN YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ebrunur GÜREL, Nevra ATIŞ AKYOL, İpek ÖZBAY
36- TÜRK MASALLARINDA SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Eda GÜNER-BERKTAŞ, Belgin ARSLAN-CANSEVER
37- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞINA (EBA) YÖNELİK TUTUMLARI İLE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Elif AKTAŞ
38- MEVLÂNA İDRİS ZENGİN'İN SESSİZLİK TORBASI ADLI ESERİNDEKİ EĞİTSEL İLETİLER

  Özet  
Elif AKTAŞ
39- TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ BİLİŞ DÜZEYLERİ

  Özet  
Elif DURSUN, Olcay KULAKOĞLU
40- ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN BİLİNÇLİ FARKINDALIK ÖZ YETERLİLİKLERİ VE ÖZ ŞEFKAT DÜZEYLERİNE ANNE BABA TUTUMLARININ ETKİSİ

  Özet  
Emine GÜRSOY, Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
41- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER GELECEK ZAMAN PERSPEKTİFİ: ÖZ-YETERLİLİK VE SONUÇ BEKLENTİSİNİN ARACI ROLÜ

  Özet  
Emine GÜRSOY, Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
42- KARİYER GELECEK ZAMAN PERSPEKTİFİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Emine SEZGİN, Ebru ÜNAY
43- TÜRKİYE’DE DESTEK EĞİTİM ODALARI: BİR ALAN YAZIN TARAMASI

  Özet  
Erkan ŞEN, Aysel AYDIN KOCAEREN
44- MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÜRETİME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ (ÜYTÖ) GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Esengül TUĞLUK, Nevra ATIŞ AKYOL
45- OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKULA UYUM: TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

  Özet  
Evren ATCI
46- CITIZEN JOURNALISM AS ALTERNATIVE MEDIA

  Özet  
Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Mükremin DURMUŞ
47- ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KAPSAMINDA “KÖY OKULLARINDA STAJ UYGULAMASI”NA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Fatih BALAMAN
48- EĞİTİM İLE İLGİLİ ALANLARDA ÖĞRENİM GÖREN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÇALIŞMALARDA KULLANILAN YARDIMCI YAZILIMLARI KULLANIM DÜZEYLERİ

  Özet  
Fatih PALA
49- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN EĞİTSEL DİJİTAL OYUN TASARIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Fatih PALA
50- ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL ÖYKÜ HAZIRLAMA DENEYİMLERİ

  Özet  
Fatih SUCU, Şenay GÜNGÖR
51- NEVŞEHİR MERKEZ İLÇESİNDEN ÇEVRE İLÇELERE GÜNÜBİRLİK TURİZM ROTA ÖNERİLERİ

  Özet  
Fatma BUĞDAY
52- TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE ÖZERKLİĞİ (1933-1981)

  Özet  
Fatma YAŞAR EKİCİ, Beyza YEŞİLBEL, Esma ŞEKER, Derya ŞAHİN, Oya SÜSEN, Cansen TÜRKTAŞ
53- OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN OYUN BECERİLERİ İLE SOSYAL DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Fatma YAŞAR EKİCİ, Nurcihan AŞKIN HATİPOĞLU, Melike KARASU ARSLAN, Cennet Tuğba ZORKUN, Emine TETİKLİ KORKMAZ, Sena MERAL
54- OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN YALNIZLIK VE SOSYAL MEMNUNİYETSİZLİK DÜZEYLERİ İLE SALDIRGANLIK YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ferhat BAL
55- OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN VELİ KATKILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Furkan KAŞIKCI
56- ERGENLERDE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL DUYGUYSAL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ

  Özet  
Furkan KAŞIKCI
57- ERGENLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ SİBER ZORBALIK STATÜLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Furkan KİRAZCI, Zeynep Öznur YAZAN, Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
58- OKULDAN İŞE GEÇİŞTE GELECEKTE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ALGISININ YORDAYICILARININ ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ KURAMINA DAYALI OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Gülçin ÇELİKER ERCAN
59- ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Gökay DURMUŞ
60- KAR’DA MEKÂN TAHLİLLERİ

  Özet  
Gökay DURMUŞ
61- SEZAİ KARAKOǒUN YAHYA KEMAL VE ŞİİRİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

  Özet  
Gökhan SEÇME, Eda KÖSE, Ömer Serkan GÜLAL
62- BİST 50 FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Gökhan ÖZASLAN
63- OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMENLERİN KİŞİYE ÖZEL ANLAŞMALARINA İLİŞKİN ANLAYIŞLARININ FENOMENOGRAFİK ANALİZİ

  Özet  
Gökhan ÖZASLAN
64- MÜDÜRLERİN ÖĞRETMENLERLE YAPTIKLARI KİŞİYE ÖZEL ANLAŞMALARI KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Gözde TOMRİS
65- TÜRKİYE’DE KAPSAYICI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR: TARİHSEL DÖNÜŞÜM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ARASINDA KÖPRÜLER KURMA YOLLARI VE GELECEĞE YÖNELİK ÇIKARIMLAR

  Özet  
Handan CANAN
66- THE EFFECTS OF STORYTELLING ON EDUCATION

  Özet  
Hasan Ceyhun CAN, Dilan KALAYCI ALAS
67- HOMO LUDENS: BAZI BÖLÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ÖZETİ

  Özet  
Hasan SÖZEN
68- ALMANYA’DAKİ İSLAM DİN DERSİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Hilal ALTUNBAŞ, Ahmet SAYLIK
69- ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİ DESTEĞİ ALGILARI İLE PROSOSYAL MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Hüsamettin ERDEM, Merve DEMİREL
70- COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTAN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİSİ

  Özet  
Hüsne ŞAHİN
71- OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİNE ÖĞRETMENLERİN KATKILARI

  Özet  
Hüsnü ERGÜN
72- YARGITAY KARARLARINDA ÖĞRENCİNİN CİNSEL DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR

  Özet  
Hüsnü ERGÜN
73- BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA BÜROKRATİK İŞLER

  Özet  
Işık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Mustafa AKARAS
74- FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNDEKİ ÖĞRETİM ORYANTASYONLARI

  Özet  
Kübra ASKEROĞLU YAKIN, Ali ERYILMAZ
75- ERGENLERDE YAŞAM BAĞLILIĞININ UMUT VE ÖZNEL İYİ OLUŞU ARTIRMA STRATEJİLERİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Levent KAVACIK, Özgül SU ÖZENİR, Semih AŞİRET
76- ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Makbule ARSLAN
77- DEĞİŞEN DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN SANATA TESİRLERİ BAKIMINDAN “PARA VE NFT” ARAŞTIRMASI

  Özet  
Melike GELOĞLU, Ali ERYILMAZ
78- ROMANTİK YAKINLIK BAŞLATMANIN YORDAYICILARI OLARAK PSİKOLOJİK EĞİLİMLER VE BİLİŞSEL ÇARPITMALAR

  Özet  
Mert ERKAN, Cemal DÜREROL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Ecenur KORKMAZ, Ayberk KORKMAZ
79- ANTRENÖRLERİN ÇOK YÖNLÜ LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Mert ERKAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Osman Göktuğ KOÇAK
80- SPORDA RETRO PAZARLAMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİNIN İNCELENMESINE YÖNELIK BIR DERLEME ÇALIŞMASI

  Özet  
Merve BOLAT, M. Oya RAMAZAN
81- TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL ESNEKLİK İLE İLGİLİ 2007-2021 YILLARI ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Merve Duygu TÜRKYILMAZ, Birol ALVER
82- GENÇ YETİŞKİNLERDE KENDİNİ NESNELEŞTİRME VE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Mine YALÇIN, Neslihan ÇIKRIKÇI
83- 6. SINIFLARA YÖNELİK ÖZ ŞEFKAT GELİŞTİRME PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Muazzez GEZER, Yüksel DEDE
84- MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNİ İŞLERKEN ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİ DİKKATE ALMA DURUMLARI

  Özet  
Muhammed SAĞLAM, Hasan Hüseyin YILDIRIM
85- İŞ YAPABİLME KOLAYLIĞI ENDEKSİNİN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ: SEÇİLİ ÜLKELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Mustafa ÇAPRAZ, Semra UÇAR
86- 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Mustafa DEMİR
87- ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖĞRENCİLERİNE KENDİLERİNİ AÇMALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Mustafa Kerim ŞİMŞEK
88- ÇOCUKLARDA TRAVMA ODAKLI BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ UYGULAMALARINDA METAFOR KULLANIMI

  Özet  
Mustafa Kerim ŞİMŞEK
89- BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK ÖLÇEĞİ ÇOCUK FORMU'NUN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

  Özet  
Münevver YILDIRIM, Ufuk ŞİMŞEK
90- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE OKUL DIŞI ÖĞRETİM ORTAMLARINI KULLANMASI

  Özet  
Münevver YILDIRIM, Ufuk ŞİMŞEK
91- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANMA DURUMLARI

  Özet  
Müzeyyen SÜMER, Erdoğan BOZKURT
92- OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Nabat GARAKHANOVA
93- DIFFERENCES BETWEEN CYBER AND DIGITAL DIPLOMACY

  Özet  
Necati ÇOBANOĞLU, Selçuk DEMİR
94- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI AKADEMİK DESTEK VE ÜNİVERSİTE UYUMLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Necibe Damla ÖZDEMİR, Emine Münevver AKDAĞ
95- ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULLARINDA GÖREV YAPAN FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLAR

  Özet  
Necibe Damla ÖZDEMİR, Yavuz SALDIRANER, Emel ÖKÇELİK, Bilal KARAKAYA
96- BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİMDE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Neşe MERCAN, Zeynep APAYDIN DEMİRCİ,Müdriye YILDIZ BIÇAKCI, Durmuş ASLAN
97- SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİ EĞİTİMİNE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Nisanur AKÇA
98- ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Nuray ÖNDER-ÇELİKKANLI
99- EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAVRAMI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Nuray ÖNDER-ÇELİKKANLI, Mustafa TAN
100- LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİKLENME KONUSUNDA TERCİH ETTİKLERİ BAĞLAMLAR

  Özet  
Nuri ERDEMİR, Ali KIŞ, İsmail ŞAN
101- PDR ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Nuri ERDEMİR, İsmail ŞAN, Ali KIŞ
102- PFE ÖĞRENCİLERİNDE İKİ BOYUTLU BENLİK SAYGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Oylum TUNÇELLİ
103- FOTOĞRAF VE TOPLUMSAL HAFIZA; FOTOĞRAFIN KAMUSAL KULLANIMI

  Özet  
Pakize URFALI DADANDI
104- ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ KONU EDİNEN ÇOCUK KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Ratibe ÖZDEMİR
105- BİR İYİ OLUŞ MODELİ OLARAK PERMA: SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME

  Özet  
Ratibe ÖZDEMİR, Huriye AKSAKAL COŞKUN, Zekavet KABASAKAL
106- OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA TÜKENMİŞLİK: SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME

  Özet  
Rifat İÇYÜZ, Murat DOĞAN
107- İŞİTME KAYIPLI ÇOCUĞU KAYNAŞTIRMAYA/BÜTÜNLEŞTİRMEYE DEVAM EDEN EBEVEYNLERİN GEREKSİNİMLERİNE DAYALI BİLGİLENDİRME PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Rıdvan KUMEK, Ali ERYILMAZ
108- ÖĞRENCİLERDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN DERS ÇALIŞMAYA MOTİVE OLMA VE DERSE KATILIM İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Seçil ÇELİK
109- KAPSAYICI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BRONFENBRENNER’İN BİYOEKOLOJİK KURAMINA DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Selçuk DEMİR, Necati ÇOBANOĞLU
110- ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞİME AÇIKLIKLARINI YORDAMASI: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Serap AKTEMUR GÜRLER, Tuğba KANMAZ
111- ÇOCUK VE TEKNOLOJİ

  Özet  
Serdal DENİZ
112- ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİ

  Özet  
Serpil ÇÜRÜK, Halil İbrahim YILDIRIM
113- ÇEVRE EĞİTİMİNDE STEM YAKLAŞIMININ ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Seyfullah ŞAHİNOĞLU
114- AN OVERVIEW OF THE HOLISTIC APPROACH IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS

  Özet  
Sezen GÜLEÇ
115- PANDEMİ DÖNEMİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI ARTIRMA BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Sibel AYDIN, Yekta YARAY, Oğuz EMRE, Ayşegül KESKİNKILIÇ
116- SADECE GÖZÜMÜZ DEĞİL KULAĞIMIZ DA ARTIK BİLİMDE: BİLİM ÇOCUK DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Sinem GÜZEL, Berna AKÇİNAR, Gizem UYSAL, Göktuğ AKŞAHİN
117- COVID-19’UN, ÇALIŞAN ANNELERİN DEPRESYON, İŞ AİLE ÇATIŞMASI VE EBEVEYNLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Sinem GÜZEL, Berna AKÇİNAR, Nazlıcan YALÇIN, Ekin NALBANTOĞLU
118- COVID-19 DÖNEMİNDE ÇALIŞAN ANNELERİN ÇALIŞMA HAYATLARI VE İŞ AİLE ÇATIŞMASI ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME

  Özet  
Sultan CİVCİ, Hasan Taner KERİMOĞLU
119- OSMANLI'NIN MEZOPOTAMYA TOPRAKLARI ÜZERİNE EMPERYALİST DEVLETLERİN PETROL POLİTİKALARI (1876-1908)

  Özet  
Sultan VARIŞLI, Kamil ŞAHİN
120- ÇOKKÜLTÜRCÜ SİYASET FELSEFESİNİN GÜNÜMÜZDEKİ GÖRÜNÜMÜ

  Özet  
Süleyman AVCI, Tuncay AKINCI, Mine AVCI
121- DİL ALANINDA KALIPYARGI TEHDİDİNİN ERKEK ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

  Özet  
Tuğba KANMAZ, Serap AKTEMUR GÜRLER
122- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜNDEN: AKRAN ZORBALIĞI

  Özet  
Tuğba YAŞAR, Mehmet İzzettin YILMAZER
123- ÖĞRETMENLERİN KOLAYLAŞTIRICI LİDERLİK ALGILARININ GÖREV YAPILAN OKULDA BULUNAN ÖĞRETMEN SAYISINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Vahide Nilay KIRTAK AD, Ömer Tarık GAGAR, Yaren AYAR
124- FEN EĞİTİMİ DERGİLERİNDE YAYIMLANAN FİZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ

  Özet  
Vehbi AYDEMİR, Gülsen DEMİR
125- ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA MARDİN

  Özet  
Yağmur ERKOÇ, Hürmüz Zümrüt FAKI, Zekavet KABASAKAL
126- CAM TAVAN SENDROMUNUN KADINLAR ÜZERİNE ETKİSİNİ İNCELEYEN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Yağmur Şevval TARTAN, Zeynep Bahar ERŞEN
127- ALTINCI SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN MATEMATİKSEL İLİŞKİLENDİRME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yasemin BAKİ
128- SAMANADAM ADLI ESERİN EĞİTSEL İLETİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Yasemin BAKİ
129- MASALLARIN YARATICI YAZMA BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÖRNEĞİ

  Özet  
İbrahim Halil FIRTINA, İlknur AYAZ IŞIK, Şeyma Nur ÇELİK KAYA, Beyza Ayşe BAŞPINAR
130- BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE GÖREV YAPAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN CİNSİYET, MEDENİ DURUM, GÖREV YAPILAN OKUL/KURUM KADEMESİ, MESLEKİ TECRÜBE VE YAŞ DEĞİŞKENLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Yekta YARAY, Sibel AYDIN, Oğuz EMRE, Ayşegül KESKİNKILIÇ
131- MERAKLI MİNİK DERGİSİ’NİN EĞİTİM AMACI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Ülkiye Betül BİRGÜL, Elif ÜNAL
132- CİNSEL KİMLİĞİNDEN YAKINMA (HOŞNUT OLMAMA)

  Özet  
Ülkiye Betül BİRGÜL, Elif ÜNAL
133- PSİKOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Özet  
İlknur TARMAN, Çiçek EMİNANÇ
134- ANNELERİN ÇOCUKLARI İÇİN KULLANDIKLARI MUTLULUK ARTIRICI STRATEJİLER VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İlyas TÜRKBEN, Şule GECE
135- FRANKFURT OKULU BAĞLAMINDA AYDINLANMA ELEŞTİRİSİ

  Özet  
Ümmügülsüm ÇEVİK, Hikmet KATIRCIOĞLU
136- BİLİM MERKEZİ EĞİTMELERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İrem IŞITAN, M.Handan GÜNEŞ
137- LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SU OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
İsmail ÇEVİK, Erol TEKİN, Ertuğrul ÇAVDAR
138- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TEMEL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ÖZEL EĞİTİM SINIFLARININ YÖNETSEL SORUNLARI: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Yunus Emre AVCI, Abdülhakim ÜZÜM
139- KAMU OKULLARININ FİNANSMAN SORUNLARI

  Özet  
Yusuf SAYGI, Abdulkadir DEVELİ
140- SOSYO EKONOMİK STATÜ DEĞİŞKENLER VE OKUL TÜRLERİ BAĞLAMINDA ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK KAYGILARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Üzeyir BEKERECİ
141- ORTAOKUL FEN, MATEMATİK, TEKNOLOJİ TASARIM, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN STE(A)M’E İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Zahide YILDIRIM, Ahmet SAYLIK
142- ÖĞRETMENLERİN İŞ YAŞAMINDAKİ YALNIZLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Zehra KAYA, Osman Nafiz KAYA
143- ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER SORUNLARIYLA YÜKLÜ EYLEMLERİ VEYA DURUMLARI DEĞERLENDİRME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Zehra KAYA, Osman Nafiz KAYA
144- FARKLI BRANŞLARDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ AHLAKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Zeynep AKIN DEMİRCAN, Gülçin ÇELİKER ERCAN, İsmail KAŞARCI
145- ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL MATERYAL TASARIMI YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Zeynep CERMEN-DENİZ, Belgin ARSLAN-CANSEVER
146- TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Zeynep TEZEL, Kübra ARSLAN
147- COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Zeynep TOPALOĞLU, Hacer EFE, Ünsal UMDU TOPSAKAL
148- TERS YÜZ SINIF MODELİNİN 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN MOTİVASYONLARINA KARŞI ETKİSİ

  Özet  
Zulhaya BUĞRA
149- UYGUR DİASPORASINDA DİN EĞİTİMİNDEN BİR ÖRNEK: TEVFİK ONLİNE OKULU

  Özet  
Ömer ARICI
150- BAĞIMSIZ ANAOKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖZ BAKIM ÜCRET GELİRLERİNİ(AİDAT) HARCAMA ÖNCELİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ömer Faruk YELKENCİ
151- TARİH ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN ZAMANI ALGILAMA BİÇİMLERİ

  Özet  
Özcan KARAASLAN
152- THE EFFECTIVENESS OF GRADUATED GUIDANCE IN TEACHING LEISURE TIME SKILLS TO CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

  Özet  
Özge ÖZEL, Hale ALTINKAYNAK
153- 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİMDEN ANASINIFLARINA GERİ GÖNDERİLEN ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Özgül KÜÇÜKASLAN, Nigar YERLİKAYA
154- DİYARBAKIR FOLKLORUNDA HAYVANLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR ÜZERİNE YENİ ARAŞTIRMALAR

  Özet  
Özgür TEKKÖK, İsa YILDIZ
155- “ADAM OLACAK ÇOCUKLAR” İSİMLİ YARDIMCI MATERYALİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ MUHTEVASINA YÖNELİK BİR İNCELEME

  Özet  
Özkan KIVANÇ
156- 19.YÜZYILIN İLK YARISINDA İSTANBUL’DAKİ TEKSTİL VE DOKUMA ESNAFININ SOSYAL DURUMLARI

  Özet  
Özlem BÖLÜKBAŞ
157- HOPA LİMANI’NIN ÖZELLİKLERİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI

  Özet  
Şahin BÜTÜNER
158- KARAGÖZ OYUNUNUN ETNİK KİMLİKLER BAĞLAMINDA TARİHİ TOPLUMSAL DOKUSU

  Özet  
Şahin KURT, Sezai KÜÇÜK
159- REYNOLD ALLEYNE NICHOLSON VE ARTHUR JOHN ARBERRY’DE MEVLÂN DÜŞÜNCESİNİN İZLERİ

  Özet  
Şefika Nazan YAVUZCAN
160- ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN ÖĞRENCİ DİSİPLİN YAPTIRIMLARININ İŞLEVSELLİĞİ HUSUSUNDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ (GAZİANTEP İLİ ŞEHİT KAMİL İLÇESİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Şeyma FİDANCI, Oktay AKBAŞ
161- DEZAVANTAJLI OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN HOŞGÖRÜ VE SAYGI DEĞERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Şükrü DİNÇER
162- KLASİK ARAP MİZAHI KAYNAKLARINDA TEMATİK ÇEŞİTLİLİK

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Şafak BELDAN
1- HİTİT KRALLIĞINDA TÜCCARLARIN KONUMU

  Özet