SÖZEL BİLDİRİLER

Burcu DURMAZ
1- BİR ÖĞRETMEN EĞİTİMİ DENEYİMİ: MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ KULLANIMI VE ÖRNEK UYGULAMALAR

  Özet  
Damla AĞÜZÜM
2- FELAKET TOPLUMUNDA BİR ÂŞIK: ARTHUR MILLER’IN KÖPRÜDEN GÖRÜNÜŞ ADLI TİYATRO ESERİNDE TOPLUMUN BİÇİMLENDİRDİĞİ ÂŞIK MODELİ “EDDIE CARBONE”

  Özet  
Gülşen MEHDİYEVA
3- ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ASKERİ IÇERIĞIN BELGELERINDE KULLANILAN TERIMLERIN AZERBAYCAN DILINE UYARLANMASI SORUNU

  Özet  
Leyla İSMAYİLOVA
4- EQUIVALENT INCOMPATIBILITY IN THE POLITICAL TRANSLATION

  Özet  
Mehpare FETULLAYEVA
5- SOSYAL EĞİTIM VE ANAYASA

  Özet  
Xatira GULİYEVA
6- AZERBAYCAN’IN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK MODELİNİN DÜNYA “DİYALOG FELSEFESİ”NE UYGULANMASININ TEORİK – METODOLOJİK TEMELLERİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER