BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Abdurrahim YEŞİLMEN
1- HADİS USÛLÜ KİTAPLARINDA SAHÂBE BİLGİSİ

  Özet  
Ahmet Emrah SİYAVUŞ
2- ZONGULDAK İLİNDEN İSTANBUL’A YAPILAN GÖÇLER VE GÖÇLE GELEN NÜFUSUN MEKÂNSAL DAĞILIŞI

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Havva KAÇAN, Fatih BAL
3- ADOLESANLARDA DİJİTAL ÖĞRENME VE SPORTİF AKTİVİTENİN FİZİKSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Asiye Meryem DÜZEN, Hasan ÖZCAN
4- GELENEKSELDEN DİJİTALE FEN EĞİTİMİNDE OYUNLAR: LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Aslı YILMAZ, Tringa SHPENDI ŞİRİN
5- ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOÇUKLARLA YAPILAN MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Ata AKIN
6- TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA JAPON DİLİ EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİ GELİŞİMLERİ

  Özet  
Ayat Khalaf MAFTOOL
7- AN EVALUATION OF THE TEXTBOOKS TITLED “ENGLISH FOR IRAQ “ USED IN THE SECONDARY STAGE FOR THE 4TH GRADE OF PRIVATE INTERNATIONAL SCHOOLS IN TURKEY ( SAMSUN ) FROM AN INTERCULTURAL PERSPECTIVE

  Özet  
Aydan AHMADZADA, Şahide Güliz KOLBURAN
8- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE AİDİYETİ VE BAĞLANMA STİLLERİ İLE VAROLUŞSAL KAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Aynur ÇELİK, Mehtap BUĞDAYCI
9- SAĞLIK EĞİTİMİNDE MESLEKİ UYGULAMA ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

  Özet  
Aynur ÇELİK, Mustafa BEKMEZCİ
10- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SOSYAL GİRİŞİM DÜZEYİ VE YAŞAM TATMİNİ DÜZEYİ İNCELEMESİ

  Özet  
Ayşegül GÜRDAL PAMUKLU
11- FİLM AFİŞLERİNDE YAZI KARAKTERLERİNİN FİLMİN İÇERİĞİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayşegül KAHRAMAN, Tuğba KARAN, Aslı ÇAYAN, Perihan SARI, İlhami AKSU
12- EVDE HASTA BAKIMI ÖĞRENCİLERİNİN EVDE BAKIM HİZMETLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA

  Özet  
Bahar YAKUT ÖZEK
13- ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE YÖNELİK POLİTİKALARIN GELİŞTİRİLMESİ/İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİLSEM YÖNETİCİLERİ NE ÖNERİYOR?

  Özet  
Bahar YAKUT ÖZEK
14- KRİZ LİDERLİĞİ: 6 ŞUBAT 2023 TÜRKİYE DEPREMİ SONRASINDA OKUL YÖNETİCİLERİ KRİZİ NASIL YÖNETTİ?

  Özet  
Batuhan BULAN, Ruhşen ALDEMİR ENGİN
15- TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİMİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AÇILAR KONUSU ÖRNEĞİ

  Özet  
Behzat BAYRAM, Coşkun YILMAZ
16- ÖZEL GEREKSİNİMLİ SPORCULARIN SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Bekir Barış CİHAN
17- AİLE VE SPORA KATILIM ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Biken TAŞ, Kamil Arif KIRKIÇ
18- ÖĞRETMENLERİN SORGULAMA BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Binali KILIÇ
19- TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ULUSLARARASI TİCARET İLE İLİŞKİLİ BÖLÜMLERE GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Buket Deniz ORTANCA
20- SAĞLIKLI YAŞAM BAĞLAMINDA OBEZİTE VE OBEZİTE POLİTİKALARI

  Özet  
Burçin PALA, Kamil Arif KIRKIÇ
21- ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME MOTİVASYONLARI İLE İLGİLİ YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Burcu SARIK, Yusuf Arif KUTLU
22- Z-KUŞAĞI SAĞLIK PERSONELİ ÖĞRENCİLERİ AFET DUYARLILIĞI ANKET ÇALIŞMASININ İLK SONUÇLARI

  Özet  
Büşra ERSÖZ, Cengiz KESİK
23- ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet  
Büşra Nur ÜNAL, Önder ŞENSOY
24- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ASTRONOMİ TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Büşra TONGA, Başak BEYDOĞAN TANGÖR
25- TÜRKİYE’DE EMPATİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN DOKÜMAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

  Özet  
Caner SARİBOĞA, Hande TASA
26- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ŞİDDET EĞİLİMLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Çiğdem ÇETİN, Timur KOPARAN
27- ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN TİNKERPLOTS YAZILIMININ İSTATİSTİK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Coşkun YILMAZ
28- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADINLARIN SPORA KARŞI GÖRÜŞ VE TUTUMLARI

  Özet  
Cumali KÖSEN
29- VAHDET-İ VÜCÛD DÜŞÜNCESİNDE İLAHİ SIFATLAR MESELESİ

  Özet  
Davut KARAMAN
30- AİLE VE ÇOCUK REFAHI ALANINDA SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN SOSYAL HİZMET DİSİPLİNİ BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Davut KARAMAN, Şeyda YILDIRIM
31- KURUM BAKIM MODELLERİNDEN ÇOCUK EVLERİ VE ÇOCUK EVLERİ SİTELERİNDE KORUMA ALTINDA OLAN ÇOCUKLARIN BENLİK KAVRAMI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Dilara ULUDOĞAN
32- ZYGMUNT BAUMAN DÜŞÜNCESİNDE YABANCI KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ ALAN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

  Özet  
Dilek KIRNIK
33- İLKOKULLARDA MATEMATİK SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Dilek KIRNIK
34- 20. MİLLİ EĞİTİM ŞURASINDA TEMEL EĞİTİME ERİŞİMİN VE EĞİTİMDE NİTELİĞİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ALINAN KARARLARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Duygu ACI ÖZKAN, Ayşegül ERGÜN
35- FEN EĞİTİMİNDE VE ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRÜ KULLANIMI: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

  Özet  
Eda HALİSTOPRAK, Cengiz KESİK
36- TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI EĞİTİM DURUMLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Eda SÖNMEZ, Dilek ÇELİKLER
37- ÖĞRETMENLERİN EKOSENTRİK, ANTROPOSENTRİK VE ÇEVREYE YÖNELİK ANTİPATİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Elif SEGAH BERKEM, Hasan GÜMÜŞ, İsmail YELPAZE
38- OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALGILANAN VİZYONER LİDERLİK BECERİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN UMUT DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Elif ÖZDEMİR YARIŞ, Sevda MUTLU
39- PİERRE BOURDİEU' NUN HABİTUS KURAMI BAĞLAMINDA KIRSALDA Kİ GENÇ YOKSULLARIN GELECEK BEKLENTİLERİ

  Özet  
Emine DUMAN, Gonca ÇAKMAK
40- FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ GERLACH VE SULLIVAN TAKSONOMİSİ BASAMAKLARINA GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Emine DUMAN, Gonca ÇAKMAK
41- GÖRME ENGELLİ ORTAOKULLARINDA GÖREV YAPAN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

  Özet  
Emine Nihal LINDBERG
42- ÇOCUK VE ERGENLERİN AKADEMİK SOSYALLEŞMESİNDE ANA BABA ETKİSİ İSVEÇ VE TÜRKİYE KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞTIRMASI

  Özet  
Emrah AKMAN
43- ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAVERSE KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Emre ÇALIŞKAN
44- GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCI UYRUKLU İLKOKUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR, BAŞ ETME STRATEJİLERİ: BEKLENTİ VE ÖNERİLER

  Özet  
Eser KARAL, Şükrü KAÇMAZ, Halit BABUR
45- LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL AYAK İZİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN VE DİJİTAL AYAK İZİ YAŞANTI DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Fatma ALIMLI AKSOY, Seyithan DEMİRDAĞ
46- EĞİTİM LİDERLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Fatma BİLEN, Banu ALTUNAY
47- AZ GÖREN ÖĞRENCİLERE SAAT KURAL İLİŞKİSİ ÖĞRETİMİNDE SÜREKLİ ÇEVRİMLE SUNULAN DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNİN ETKİLİLİĞİ

  Özet  
Fatma COŞKUN
48- NORMAL DAĞILIM VARSAYIMINI İNCELEMEK AMACIYLA KULLANILAN YÖNTEMLERİN FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ ÖRNEKLEMLERDE TEST EDİLMESİ

  Özet  
Fatma Feryal SEZER, Seyithan DEMİRDAĞ
49- ÖĞRETMENLERİN İLK YIL DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Fatma ŞEN, Okan KUZU, Muhammet ARICAN
50- ÜSTÜN YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ORANTISAL AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN BİLİŞSEL TANI MODELLERİ İLE İNCELENMESİ

  Özet  
Furkan Samet ESER
51- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA HAKARET SUÇU

  Özet  
Gaye AYDEMİR, Selami ERCAN
52- 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE HAZIRLANMIŞ SINAV İLE KLASİK SINAVDAKİ BİLİŞSEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Gizem ÇETİN, Timur KOPARAN
53- İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Gizem TULUK, Ezgi TAYLAN KOPARAN
54- AÇIKLAYICI HİKAYE YÖNTEMİNİN 5.SINIF MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTESİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ İNCELENMESİ

  Özet  
Gülengül TOSUN, Ruhşen ALDEMİR ENGİN
55- DİJİTAL HİKÂYE DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARINA VE MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Gülhanım Bihter YETKİN
56- ZAMANIN ÖRÜNTÜLERİNİ MODERN DÖNEM GERÇEKLİĞİNDE DOKUMAK: XXI. YÜZYIL RUS EDEBİYATINDA “NON-FICTION”

  Özet  
Gülnur Candan HAMURCU, Esra Hatun SERT
57- İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI

  Özet  
Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK
58- YETİŞKİNLERDE YAKIN İLİŞKİLERDE BAĞLANMA STİLLERİ VE İSTİSMAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Gürhan KURUKAYA
59- BİR HÜRRİYET TUTKUNU: MUHAMMED İKBAL

  Özet  
Gökay DURMUŞ
60- GÜLTEN AKIN’IN TOPLUMCU GERÇEKÇİ DÖNEMİNDE KULLANDIĞI ÖNEMLİ BİR FİGÜR: AT

  Özet  
Gökay DURMUŞ
61- GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN ROMANLARINDA EVRİM TEORİSİNİN İZLERİ

  Özet  
Gökhan YILDIRIM, Fatih ÖZGÖKMAN
62- SPİNOZA VE ALFRED NORTH WHİTEHEAD'DA TANRI VE EVREN İLİŞKİSİ

  Özet  
Gökşin PINAR, Seyithan DEMİRDAĞ
63- OKUL YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARINA YÖNELİK BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

  Özet  
Halil İbrahim KETEN, Gökhan EŞEL
64- ÇOCUK DERGİLERİNİN 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ: “KAYNAKLARIN BİLİNÇSİZCE TÜKETİLMESİNİN CANLI YAŞAMINA ETKİSİNİ ANALİZ EDER” KAZANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Handan KOÇ
65- BEHÇET NECATİGİL’İN ŞİİRİ ÜZERİNDEN EVİN ANLAMININ SORGULANMASI

  Özet  
Harun CEYLAN, Mehmet Akif ERDENER
66- SON YILLARDA EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA ETİK LİDERLİK MODELİ ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Hasan Güner BERKANT, Ahmet Çağlar ÖZDOĞAN
67- COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞANAN ORGANİZASYON GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN BİR PAYDAŞ OLARAK YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Hasan SÖZEN
68- GÖÇ GERÇEKLİĞİNE DUYARLI DİN DERSİNİN İMKÂNI VE BUNUN GÖÇMENLERİN ENTEGRASYON SÜRECİNE KATKISI

  Özet  
Hüsamettin ERDEM, Ayşe Nur AKIN
69- BOŞANMA SÜRECİNİN KADINLARDA SOSYAL ETKİLERİ

  Özet  
Hüsamettin ERDEM, Esra ÖZTÜRK
70- AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet  
Hüsna GÜLTEPE, Zeynep APAYDIN DEMİRCİ
71- ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDEKİ OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARINDA DEĞERLERE YER VERİLME DURUMU

  Özet  
Kadir DEMİROĞLU
72- HAC YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE MALÎ DURUMUN ETKİSİ

  Özet  
Kadir Ulaş TEKMANLI, Seda OKUMUŞ
73- FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKIL YÜRÜTME VE YAŞAM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Kerem DOĞAN, Seyithan DEMİRDAĞ
74- ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

  Özet  
Koray KAÇAR
75- A CRITICAL REVIEW OF CENTRALIZED AND STANDARDIZED FOREIGN LANGUAGE EXAMS IN TURKEY IN SOME ASPECTS

  Özet  
Mahira PANAHLI, Şahide Güliz KOLBURAN
76- GENÇ YETİŞKİNLERDE İLİŞKİ DOYUMU VE FLÖRT ŞİDDETİ TUTUMU İLE BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Mehmet Nesim ERDEMİR, Özcan KARAASLAN
77- OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA DUYGUSAL YÜZ İFADELERİNİN ÖĞRETİMİNDE ROBOT ARACILIĞIYLA SUNULAN ÖĞRETİM UYGULAMASININ ETKİLİLİĞİ

  Özet  
Melda KOMAN, İlke BORAN
78- ORFF-SCHULWERK’İN TÜRKİYE’DEKİ 2000-2018 YILLARI ARASINDAKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU
79- FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK İHTİYAÇLARIN ORTAYA KONULMASI: BİR KÖY OKULU ÖRNEĞİ

  Özet  
Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU, Meltem YALIN UÇAR
80- ÇEVRİMİÇİ ORTAMLARDA MÜZAKERE VE MÜZAKERECİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMI UYGULAMALARI

  Özet  
Merve BOLAT, M. Oya RAMAZAN
81- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK İLE DEĞİŞİME DİRENÇ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Metehan KIRHAN
82- OSMANLI DEVLETİ'NDE SAVUNMA SANAYİ

  Özet  
Mine SARIKEÇİLİ
83- NARSİSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMANIN BEDENSEL NESNELEŞTİRME ÜZERİNDEKİ ROLÜ

  Özet  
Murat KARTAL, Nalan Gizem GİYİK, Seyithan DEMİRDAĞ
84- ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ
85- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Gülsen DEMİR
86- SOSYOLOJİ BAĞLAMINDA İŞ AHLAKI: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ

  Özet  
Murat KORUCUK
87- ÖĞRENCİ DEVAM ORANLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Mustafa Mete KARAKUŞ, Aytekin CAN
88- TOPLUMUN DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Nazlı YANAR
89- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN POLİTİKALAR VE YANSIMALARI

  Özet  
Nazmiye İNCE, Dilek ÇELİKLER
90- MADDENİN TANECİKLİ YAPISI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN EĞİTSEL OYUN UYGULAMALARI HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Nil YILDIZ, İlbilge DÖKME
91- ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL MUHAKEME BECERİLERİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Oğuzhan YÜCEL
92- ABD-MEKSİKA İLİŞKİLERİNDE GÖÇ SORUNU

  Özet  
Olcay TİRE, Meral ÖZTÜRK
93- EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK SAVUNUCULUĞUNDAN KADIN AYRIMCILIĞINA: JEAN-JACQUES ROUSSEAU

  Özet  
Orgay ERCAN, Seyithan DEMİRDAĞ
94- ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Ramazan ERTURGUT, Sude DIŞKAYA
95- SAVUNMA LOJİSTİĞİ İLE KONTRATÇI FİRMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM

  Özet  
Ramazan ERTURGUT, Sude DIŞKAYA
96- BAŞARILI BİR LOJİSTİK ÜLKE PROFİLİ OLARAK ALMANYA’NIN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE ALT BOYUTLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Raneem Najdat Mustafa ALTORK, Nail TANRIÖVEN
97- ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ KONULU YÜKSEK LİSANS TEZİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Rukiye Kübra ARTUNÇ
98- AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMADA PROZODİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Rukiye Kübra ARTUNÇ
99- ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN BAZI ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ VE ÖNERİLER

  Özet  
Rumeysa ENSAR İMİR, Kamil Arif KIRKIÇ
100- EĞİTİM KURUMLARI İLE İLGİLİ YAPILAN AKREDİTASYON TEZLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Sabiha KURŞUN, Tringa SHPENDİ ŞİRİN
101- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Saliha İNCİ, Ahmet IŞIK
102- SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANLARINDA KAVRAM YANILGILARINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİNDE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ

  Özet  
Seda YILMAZ, Evrim URAL
103- FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Selçuk DEMİR
104- BİREYSEL YENİLİKÇİLİK İLE HEDEF BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Selçuk DEMİR
105- SAHİP OLUNAN DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİĞİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ

  Özet  
Selim ÇEPNİ, Mehmet Ali DOMBAYCI
106- SİNEMA FELSEFESİ BAĞLAMINDA OYUN VE FİLM-DÜNYA İLİŞKİSİ

  Özet  
Semire YİĞİT, Serap SELVER KİPAY
107- TÜRKİYE’DE ULUSAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN GAZETELERDE YER ALAN ADOLESAN GEBELİK İLE İLGİLİ HABERLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Senem KALAÇ, Merve ÖZKAYA, Alper Cihan KONYALIOĞLU
108- OLUMLU HATA İKLİMİ VE ÇERÇEVE PROGRAMININ TANITILMASI

  Özet  
Serap DİNÇER, Polat ERDOĞAN
109- ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMLARININ EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİNDE YAŞANAN GÜÇLÜKLERİN ÇÖZÜMÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Seval ELDEN ÜRGÜP
110- KRİPTO PARA VE BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

  Özet  
Sinan BİLİCİ
111- ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOSTRES VE ÖĞRETME MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Tayyip UÇAR
112- SUÇSUZLUK KARİNESİ İLE LEKELENMEME HAKKININ KORUNMASINDA BAŞLANGIÇ ŞÜPHESİ VE SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

  Özet  
Veysel ACAR, Seyithan DEMİRDAĞ
113- ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ: KDZ. EREĞLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Vildan YİĞİT, Şeniz AKSOY
114- GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNCEL SANAT’A YÖNELİK TUTUMLARINDA EBEVEYN EĞİTİM DURUMLARI FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ

  Özet  
Yağmur IŞILDAK, Günce DEMİR
115- GÖÇ OLGUSUNA FARKLI BİR BAKIŞ: KESKİN ‘DEKİ GÖÇ HAREKETLİLİĞİ

  Özet  
İbrahim TAŞBAŞI, Fuad BAKİOĞLU, Ozan KORKMAZ
116- ERGENLERDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI: TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR VE HEYECAN ARAMA İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İbrahim UZPEDER, Kenan ORÇANLI
117- COVİD-19 PANDEMİ VE 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ETKİLERİNİN SOSYAL AĞ ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

  Özet  
İrem ABLAY, Zeynep APAYDIN DEMİRCİ
118- TRT ÇOCUK KANALINDA YAYINLANAN ÇİZGİ FİLMLERİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YER VERME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
İrem KARAGÖZ, Ahmet IŞIK
119- TÜRKİYE’DE ORAN ORANTI VE YÜZDELER KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Yunus Emre AVCI, Başak AYDOĞDU ÖZARPACI
120- İRADE TERBİYESİ (JULES PAYOT) KİTABININ EĞİTSEL AÇIDAN İNCELEMESİ

  Özet  
Yunus Emre AVCI, Dindar YİĞİT
121- FRANCİSCO FERRER’NİN “ÖZGÜR EĞİTİM” ADLI KİTABININ İNCELEMESİ

  Özet  
Yusuf ÇETİN, Cengiz ÇINAR
122- ÖĞRENCİLERİN CEBİR BAŞARISINI YORDAYAN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Zehra ÇAKIR, Mehmet Metin ARSLAN
123- COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ SINIF YÖNETİMİ SÜREÇLERİ: ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Züleyha KARACA
124- YEHOVA ŞAHİTLERİ VE TARAFTAR KAZANMA YÖNTEMLERİ

  Özet  
Ömer Yusuf TOPÇU, İlke BORAN
125- AVRUPA, OSMANLI VE OSMANLI TÜRKİYESİNDE ÇOKSESLİLİK VE ULUSALCILIĞA GENEL BAKIŞ

  Özet  
Şadiye Belkıs KAÇMAZ
126- 19. YÜZYIL OSMANLIDA EĞİTİM KURUMLARI

  Özet  
Şevval TÜRKOĞLU, Mustafa KALE
127- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKULLARDA UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE ÖZ YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Şule DEMİREL DİNGEÇ, Nilgün KİRİŞÇİ
128- TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK KULLANILAN CATTELL-HORN-CARROLL (CHC) ZEK KURAMINA DAYALI ZEK TESTLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Ezhan BAHÇECİOĞLU, Erdal TUĞCULAR
1- HATAY'DA KURULAN ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU

  Özet  
Merve CAN, Gülin DAĞDEVİREN KIRMIZI
2- CREATIVITY-FOSTERING BEHAVIOURS IN EFL CLASSROOM

  Özet  
Zeynep BÜYÜKÇORAK KANAŞ, Hande TASA
3- TEMAS, ETNO-KÜLTÜREL EMPATİ VE DAMGALAMANIN SURİYELİLERE YÖNELİK TUTUMLARLA OLAN İLİŞKİSİ

  Özet