SÖZEL BİLDİRİLER

Gülşen MEHDİYEVA
1- ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ASKERİ IÇERIĞIN BELGELERINDE KULLANILAN TERIMLERIN AZERBAYCAN DILINE UYARLANMASI SORUNU

  Özet  
Leyla İSMAYİLOVA
2- EQUIVALENT INCOMPATIBILITY IN THE POLITICAL TRANSLATION

  Özet  
Mehpare FETULLAYEVA
3- SOSYAL EĞİTIM VE ANAYASA

  Özet  
Xatira GULİYEVA
4- AZERBAYCAN’IN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK MODELİNİN DÜNYA “DİYALOG FELSEFESİ”NE UYGULANMASININ TEORİK – METODOLOJİK TEMELLERİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER