BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet SAYLIK, Selçuk DEMİR
1- ÖĞRETMENLERİN PATERNALİST LİDERLİĞE İLİŞKİN İDEAL ALGISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Aslıhan AYKARA, Hande ALBAYRAK
2- KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIM HAKKININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN HAK TEMELLİ YAKLAŞIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ayçe Feride YILMAZ, İnci BOYACIOĞLU
3- THE FUNCTIONS OF AUTOBIOGRAPHICAL MEMORIES RELATED TO DISCRIMINATION AND IDENTITY UNDERMINING EXPERIENCES

  Özet  
Ayfer MUTLU, Yakup AYAYDIN, Burçin ACAR ŞEŞEN
4- HİZMET İÇİ ÖĞRETMENLERİN SIFIR ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Aylin GÖKTAŞ, Tuğba PEKİNCE, Orhan ÇAKIROĞLU
5- ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Barış Kara
6- SAĞLIK ÖRGÜTLERİ VE YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

  Özet  
Begüm KARAKUŞ, Mehmet Akif BİRCAN
7- İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STEM KARİYER İLGİLERİ VE STEM’E YÖNELİK TUTUMLARI

  Özet  
Burcu ÖZBAKIR, İbrahim AY
8- EĞİTİMDE WEB 2.0 UYGULAMALARI

  Özet  
Büşra YILMAZ, Mahmut Serkan YAZICI, Fatma Gül UZUNER
9- ÖĞRETMENLERİN KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

  Özet  
Çağla Hatem AKÇA, Ziya ARGÜN
10- ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRME SÜRECİNİNİN BETİMLENMESİ: DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ AŞAMASI

  Özet  
Demet ALTUN
11- TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ İLE DUYGUSAL ZEKÂLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Dilara Begum BÜYÜKYILMAZ, Yavuz ERİŞEN
12- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YARATICILIK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: (OÖDYDÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Dilek TEKİNÖZDEMİR, Aybüke METİN İLERİ, Kerem DİNÇEL, Osman Eray UZUNOSMANOĞLU, Orhan ÇAKIROĞLU
13- ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİLGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Duran GÜLER
14- TÜRKİYE SÜT SIĞIRCILIĞI AÇISINDAN BÜTÜNCÜL ÇİFTLİK PLANLAMA YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Duygu GÜR ERDOĞAN, Purevdulam GENDENDORJ
15- YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE İHTIYAÇ ANALIZI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEGİ

  Özet  
Duygu KOÇAK, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU
16- COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE YAPILAN BAZI ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA ÇALIŞMALARININ ÖRNEKLEMLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

  Özet  
Duygu KOÇAK, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU
17- PARAMETRİK OLMAYAN VARYANS ANALİZİNE BİR ALTERNATİF: PERMANOVA

  Özet  
Ebru ERGÜL, Mustafa DOĞAN
18- İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE 4, 5 VE 6 BASAMAKLI SAYILARIN RAKAMLA VE YAZI İLE İFADE EDİLME İLİŞKİSİ

  Özet  
Ebru ERGÜL, Yasemin ALP, Mustafa DOĞAN
19- MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME VE UNSURLARI İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: BİR TEMATİK ANALİZ ÇALIŞMASI

  Özet  
Emine SEZGİN, Hayrunnisa DAĞDEVİREN, Ebru ÜNAY
20- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAPSAYICI EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Esra TÜRKMEN, Kevser TOZDUMAN YARALI
21- 24-36 AYLIK ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÖZ YETERLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Fatih Selim ERDAMAR
22- İLKOKULLARDA ÖĞRETMENLERİN PROGRAM OKURYAZARLIK VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Fatih ŞAHİN
23- ÜÇÜNCÜ TARAF ŞİKAYET KANALLARININ MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ: NİTEL BİR İNCELEME

  Özet  
Funda KURTTEKİN, Mustafa AKINCI
24- İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN İSPAT ŞEMALARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Gülçin ÇOBAN, Kudret ŞEN, Ebru ÜNAY
25- KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Gülçin ÇOBAN, Orhan ÇAKIROĞLU
26- PANDEMİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİNİ NASIL ETKİLEDİ?

  Özet  
Gülnaz KURT
27- SALEP (SURİYELİLERİN ALMANCA EĞİTİMİ PROJESİ)

  Özet  
Gülnaz KURT
28- ŞARKILARLA ALMANCA ÖĞRETİMİ POP ŞARKILARININ DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANIM SINIRLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Habip TOK, Safiye TEMEL ASLAN
29- 2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

  Özet  
Hacer AKER
30- “KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI”NA SESSİZ YANIT: FELSEFİ METİNLER VE DİYALOGLAR ÜZERİNDEN GÜLMEYİ KUTSAMAK

  Özet  
Hacer AKER
31- İSTATİSTİKLER (2021/TÜRKİYE) VE CİNAYETİN CİNSİYETİ: EV, EŞ, ATEŞ!

  Özet  
Hande ALBAYRAK, Aslıhan AYKARA
32- SOSYAL HİZMET UZMANLARININ DANIŞMANLIK ROLÜNE DERİNLEMESİNE BİR BAKIŞ

  Özet  
Harun DUVARCI, Mustafa ÜNSALAN
33- MÜŞTERİ YORUMLARININ TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİNE ETKİSİ

  Özet  
Harun ŞAHİN, Nilgün AZEKEN, Muhammed Ali ÖZKAN
34- BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR: SİSTEMATİK BİR DERLEME

  Özet  
Hasan Bilgehan YAVUZ
35- BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİSİ KAPSAMINDA 3S YÖNTEMİ İLE ADANA İLİNDE İHRACATTA ÖNCÜ SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Hayrunnisa DAĞDEVİREN, Emine SEZGİN, Orhan ÇAKIROĞLU
36- ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Hilal BAYINDIR, Şerife Gamze ALBAYRAK
37- MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KONUT FİYAT ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ

  Özet  
Hilal BAYINDIR, Şerife Gamze ALBAYRAK
38- MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KONUT FİYAT ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ

  Özet  
Kadriye ÖZYAZICI, Osman Tayyar ÇELİK
39- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Kerem DİNÇEL, Osman Eray UZUNOSMANOĞLU, Dilek TEKİNÖZDEMİR, Aybüke METİN İLERİ, Orhan ÇAKIROĞLU
40- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANDIKLARI STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Kevser TOZDUMAN YARALI
41- ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ANNE BABAYA BAĞLANMA İLE OKUL DOYUMU VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Kudret ŞEN, Elif ALPAY ÇELİK, Orhan ÇAKIROĞLU
42- ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Kübra ERDEN
43- DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA TELEVİZYON REKLAMLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ

  Özet  
Kübra ERDEN
44- TÜKETİCİLERE YENİ BİR YAŞAM TARZI SUNAN KONUT REKLAMLARINDA SATIN ALMA DAVRANIŞI OLUŞTURMAK AMACIYLA BİREYLER ÜZERİNDE MUTLULUK VE PRESTİJ ALGISININ KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Leyla DİLEK
45- GAGAUZ TÜRKÇESİNDE GEREKLİLİK KİPİNİN ANLAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

  Özet  
M. Bahaddin KOÇ
46- TÜRKİYE'DEKİ CEZA İNFAZ KURUMLARI ÇEŞİTLERİ

  Özet  
M. Bahaddin KOÇ
47- TÜRKİYE'DE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARA YÖNELİK ADLİ SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARININ FONKSİYONU

  Özet  
Mehmet Kadir COŞKUN
48- PANDEMİ SÜRECİNDE (COVİD -19) YAPILAN UZAKTAN EĞİTİMİN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Mehmet Kadir COŞKUN
49- ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARINA ETKİSİ

  Özet  
Melek ZERENÜZ, Sertel ALTUN
50- ÖĞRETMENLERİN MEB'İN BELİREDİĞİ DEĞERLERİ ÖĞRETİMLERİNE YANSITMADAKİ EĞİLİMLERİ

  Özet  
Merve BAŞKUTLU
51- LEARNING ENGLISH IN TURKEY: WHERE AND HOW SHOULD YOU START?

  Özet  
Muhammet Ali SEYHAN, Sevim Nilay IŞIKSALAN
52- DİJİTAL ÖYKÜ ANLATIMINI POSTMODERN ANLATILARA UYGULAYARAK EĞİTİM MATERYALİ TASARLANMASI

  Özet  
Musa Yavuz ALPTEKİN
53- PERCEPTIONS AND EXPERIENCES OF THE RETURN TURKISH WORKERS REGARDING THEIR INTEGRATION INTO THE HOST SOCIETIES: A QUALITATIVE STUDY

  Özet  
Nazan TOPÇUOĞLU, Zekeriya YERLİKAYA, Ahmet ÜNAL
54- KİMYA EĞİTİMİNDE 3 BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Nefise ÖZOK BULUT, Özge AKGÜN, Sümeyra ÇELİK KAHRAMAN, Serap ERDOĞAN
55- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA COVID-19 SALGINININ EĞİTİM SÜRECİNE VE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE YANSIMALARI

  Özet  
Nuray ERAN TÜREDİ, Banu YÜCEL TOY
56- LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLİ ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SORUNU

  Özet  
Nuri ERDEMİR, Ali KIŞ, Sümeyye ERDEMİR
57- TÜRKİYE'DE ERGENLERDE DEPRESYON KONULU TEZLERİN CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

  Özet  
Nurperihan TOSUN
58- TÜRKİYE'NİN MEDİKAL DİASPORA TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Olcay GÜRSES, Furkan ÇUHADAR,Şeyma GÜNEŞ, Sultan TAŞ, Orhan ÇAKIROĞLU
59- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDE KULLANDIKLARI STRATEJİLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Olcay GÜRSES, Şeyma GÜNEŞ, Sultan TAŞ, Furkan ÇUHADAR, Orhan ÇAKIROĞLU
60- ÖĞRETMENLER NE İSTER? SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA BECERİSİ GELİŞTİRMEDE GEREKSİNİM DUYDUKLARI BECERİLER

  Özet  
Pınar BAKIR, Mehmet Cem OĞULTÜRK
61- TEKNO- BELEDİYECİLİK VE HAYAT BOYU ÖĞRENME

  Özet  
Rahime Kübra AKDENİZ , Tuğba KONAKLI
62- OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞİME DİRENÇ DAVRANIŞLARI, NEDENLERİ VE SONUÇLARI

  Özet  
Seçil TÜMEN-AKYILDIZ
63- DOES THE USE OF TECHNOLOGY FACILITATE OR DEBILITATE TURKISH EFL CLASSES?

  Özet  
Seçil TÜMEN-AKYILDIZ
64- USE OF SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES IN LANGUAGE LEARNING: A STUDY OF PRIVATE SCHOOL PERSPECTIVE

  Özet  
Selçuk DEMİR, Necati ÇOBANOĞLU
65- EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PAYLAŞILAN LİDERLİĞİN BİR ÇIKTISI OLARAK MESLEKİ BAĞLILIK

  Özet  
Sevde Nur KARAGÜL, Mehmet Akif BİRCAN
66- DİJİTAL OYUNLARLA DESTEKLENEN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Sibel AYDIN, Osman Tayyar ÇELİK
67- TUVALET EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

  Özet  
Sibel AYDOĞAN, Tuba GÜNDÜZ
68- ÇOK KATEGORİLİ ÖLÇEKLERDE L_ZPOLY KİŞİ UYUM İNDEKSİNİN FARKLI KESME PUANLARINA GÖRE TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Sıla RESULOĞLU
69- ÜST-BİLİŞ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Taha KÜÇÜK, Nursan KORUCU
70- ULUSAL/ULUSLARARASI YAPILAN ARAŞTIRMALARDA, EĞİTİMDE ANİMASYONUN KULLANILMASININ İNCELENMESİ VE BİR ANİMASYON ÖRNEĞİ

  Özet  
Taner ARTAN, Aylin ARICI, Umut SOLMAZ, Hatice Selin IRMAK
71- COVİD-19 ANKSİYETESİ İLE YAŞLI AYRIMCILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Teymur EROL
72- TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EKRAN ARKADAŞLIĞI UYGULAMASI

  Özet  
Tuba GÜNDÜZ, Sibel AYDOĞAN
73- SINIF İÇİ DEĞERLENDİRMELERDE ÇOKTAN SEÇMELİ MADDE YAZIMINA İLİŞKİN KONTROL LİSTESİ

  Özet  
Yakup AYAYDIN, Burçin ACAR ŞEŞEN, Elçin DEĞER BİRİCİK
74- OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN SU VE ORMAN EKOSİSTEMİNE YÖNELİK ALGILARINA ETKİSİ

  Özet  
Yavuz Selim BAYBURTLU
75- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANABİLME DÜZEYLERİ

  Özet  
İclal ŞAHİN
76- SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖNLİSANS-LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN, COVID-19 SÜRECİNDEKİ E-ÖĞRENMELERİNE DAİR MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Yekta YARAY, Osman Tayyar ÇELİK
77- OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMANIN DİL GELİŞİMİ VE SOSYAL GELİŞİM AÇISINDAN ÖNEMİ

  Özet  
Ülfet ERBAŞ, Hüseyin GÜMÜŞ
78- SAĞLIK ALGISI VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE MOTİVASYONLARININ ARACILIK ROLÜ

  Özet  
Yunus TUNÇ, Osman Tayyar ÇELİK
79- BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME: LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

  Özet  
Yunus TUNÇ, Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet SAĞLAM
80- TÜRKİYE'DE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yusuf Emrah YAMAN, Şenel ELALDI
81- TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA İLGİLİ YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ(2006-2021)

  Özet  
Zehra EMİNOĞLU, Osman SEZGİN
82- EVLİLERDE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Zekeriya ARSLAN, Ayşegül ULUTAŞ-KESKİNKILIÇ, Oğuz EMRE
83- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YAPILAN DENEYSEL ETKİNLİKLERE YÖNELİK ÇOCUK GELİŞİMCİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Zekeriya ARSLAN, Oğuz EMRE, Ayşegül ULUTAŞ-KESKİNKILIÇ
84- ÇOCUK GELİŞİMCİ ADAYLARININ İLK YARDIM UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİ VE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Zeliha TEKİN
85- YÖNETİMDE BAŞARININ ALTIN ANAHTARI: YETKİ DEVRİ

  Özet  
Zeliha TEKİN
86- KARİYER GELİŞİMİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Zeynep SOYLU
87- EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME ARAÇLARI

  Özet  
Özgüner ZEYNEP, Çelik ÇETİN
88- BİR İŞLETMEDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ENTROPİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Şeyma SORAL, Ayşegül Elif ÇAYCI
89- SOSYAL AĞ PLATFORMLARINDA GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM PRATİKLERİ: INFLUENCERLARIN PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Şule KARADUMAN
90- ANNE BEKÇİLİĞİ KAVRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Şule ÖZGÜNEŞ, Aylin ZEKİOĞLU
91- HAMİLELİK, MENAPOZ, MENSTURASYON VE OSTEOPOROZ SÜREÇLERİNDE EGZERSİZ VE KADIN

  Özet  
Şükriye KURNAZ
92- YİYECEK HAZIRLAMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Şükriye KURNAZ
93- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YEMEK YEME ALIŞKANLIKLARINI KAZANDIRMADAKİ ROLLERİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER