BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Nazmi Zarifi GÜRKAN, İbrahim Attila ACAR
1- YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN TÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayhan ASLANOĞLU
2- ENOK'UN KİTABINDAKİ BAZI OKÜLTİZM UNSURLARI

  Özet  
Aysun CANÇAT
3- EMPRESYONİZM’DEN KÜBİZM’E RESİM SANATI’NDA YÜZEY

  Özet  
Elif PARILDAR, Murat GÖKDERE
4- ÜSTÜN YETENEKLİLERİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ALGILARI

  Özet  
Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI
5- MARKA İLETİŞİMİNDE GERÇEK ZAMANLI PAZARLAMA: TURKCELL COVİD-19 ÖRNEĞİ

  Özet  
Gülşah TURA, Beyza Betül DOĞAN
6- OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ (REHBER ÖĞRETMENLERİN) PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Kübra Fadime PARÇAL, Ayşegül YETKİN TEKİN
7- ERGENLERİN SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE ÖZGÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Kübra VURAL, Tuğba KONAKLI
8- OKULLARDA SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Mehmet Can AKTAN, Merve Deniz PAK
9- BİR GÜRUH HAREKETİ OLARAK LİNCİN SOSYAL MEDYADA YENİDEN ÜRETİMİ

  Özet  
Muhammed ÇİFTÇİ, Ahmet ŞİRİN
10- ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARININ YAŞAM TECRÜBELERİNİN TESPİT EDİLMESİ

  Özet  
Mustafa ÖZTÜRK, Ahmet ŞİRİN
11- KARİYER FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE GEÇERLİLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

  Özet  
Polat ERDOĞAN, Mehmet GÜROL
12- YÜKSEKÖĞRETİMDE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERE YÖNELİK İHTİYAÇLARININ ANALİZİ

  Özet  
Sena ARSLAN, Ünsal UMDU TOPSAKAL, Gülbin ÖZKAN
13- UYGULAMALI FEN KULÜPLERİ

  Özet  
Türkan AKISKALI
14- E-HİZMET KALİTE ALGISI: KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞTIRMA İNGİLTERE – TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet  
Şeref Ahmet ULUDAĞ, Felor EBGHAEI
15- TÜKETİCİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİNİN MARKA FARKINDALIĞI YARATMADA Kİ ETKİSİ

  Özet  
Şükran Vildan OKAY, Ali Yiğit KUTLUCA
16- PREGENİTAL DÖNEMDE ÇOCUKLARI OLAN ANNELERİN CİNSEL YAŞAM KALİTELERİNİN; SÜTTEN KESME, YATAKTAN VE ODADAN AYIRMA DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER