BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aysun CANÇAT
1- EMPRESYONİZM’DEN KÜBİZM’E RESİM SANATI’NDA YÜZEY

  Özet  
Elif PARILDAR, Murat GÖKDERE
2- ÜSTÜN YETENEKLİLERİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİNE YÖNELİK ALGILARI

  Özet  
Kübra VURAL, Tuğba KONAKLI
3- OKULLARDA SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Mehmet Can AKTAN, Merve Deniz PAK
4- VURUN ABALIYA! BİR GÜRUH HAREKETİ OLARAK LİNCİN SOSYAL MEDYADA YENİDEN ÜRETİMİ: TWITTER ÖRNEĞİ

  Özet  
Sena ARSLAN, Ünsal UMDU TOPSAKAL, Gülbin ÖZKAN
5- UYGULAMALI FEN KULÜPLERİ

  Özet  
Türkan AKISKALI
6- E-HİZMET KALİTE ALGISI: KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞTIRMA İNGİLTERE – TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER