BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ebro ORHAN, Ali Serdar YÜCEL
1- YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)

  Özet  
Emre ÇALIŞKAN
2- YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Emre ÇALIŞKAN
3- YABANCI ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE ONLINE OYUN KARTLARININ ETKISININ BELIRLENMESI

  Özet  
Hamiye TIRIL, Seda OKUMUŞ
4- DİSLEKSILI ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ FEN ÖĞRENMEYE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI

  Özet  
Selçuk DEMİR
5- DESTEKLEYİCİ LİDERLİĞİN OKUL ETKİLİLİĞİNDEKİ ROLÜ

  Özet  
Selçuk DEMİR, Serdar İNAN
6- ÖĞRETMENLERİN İŞ STRESİYLE BAŞA ÇIKMASINDA BİR KAYNAK: ÖRGÜTSEL DESTEK

  Özet  
Zülal AYAR
7- METHODOLOGY REVIEWS OF FIVE ARTICLES ON WRITTEN CORRECTIVE FEEDBACK (WCF) IN ELT

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER