BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ebro ORHAN, Ali Serdar YÜCEL
1- YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER