SÖZEL BİLDİRİLER

ZÜLFİ DELAL KARADEMİR
1- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Özhan Hancılar
2- TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK’TAKİ 1983-1988 PKK OPERASYONLARI VE ULUSLARARASI HUKUK

  Özet  
Özhan Hancılar
3- ABD-KUZEY KORE ÇATIŞMASI VE ÖNLEYİCİ MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

  Özet  
Şahin ÇETİNKAYA
4- EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜN YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ETKİLERİ VE ULUSLARARASI YOKSULLUK POLİTİKALARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER