BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ebro ORHAN, Ali Serdar YÜCEL
1- YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)

  Özet  
Hamiye TIRIL, Seda OKUMUŞ
2- DİSLEKSILI ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ FEN ÖĞRENMEYE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI

  Özet  
Zülal AYAR
3- METHODOLOGY REVIEWS OF FIVE ARTICLES ON WRITTEN CORRECTIVE FEEDBACK (WCF) IN ELT

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER