SÖZEL BİLDİRİLER

Cansev KARAKUŞ, Nihal YİĞİTALP
1- AKRAN ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS ÖRNEĞİ

  Özet  
Ali Haluk PINAR
2- SANAYİ 4.0 VE Z KUŞAĞI’NIN ÖNEM KAZANDIĞI GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ULUSLARARASI REKABETTE ÖNE ÇIKMASI AÇISINDAN GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ VE ÖNEMİ

  Özet  
Ali Haluk PINAR
3- TÜRK ULUSLARARASI İŞLETMELERİNİN 2000 SONRASI İHRACAT PERFORMANSLARININ KÜRESEL REKABETÇİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Anıl KABLANOĞLU, M. Ersin KUŞDİL
4- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLULUKLARINI BENİMSEMESİNDE BİREY-İÇİ SÜREÇLERİN ROLÜ: GRUP İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ İLE KARANLIK ÜÇLÜ, DEĞERLER, SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ VE SAĞ-KANAT YETKECİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  Özet  
Arzu ÇAKAR
5- DEĞİŞİM ODAKLI LİDERLİK VE KURUMSAL DUYGUSAL HAFIZANIN ÖRGÜT PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Arzu ÇAKAR
6- İLİŞKİ ODAKLI LİDERLİK, KURUMSAL DUYGUSAL HAFIZA VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK İLİŞKİSİ

  Özet  
Aybike Tuba ÖZDEN
7- KADIN TÜKETİCİLERİN MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Aydın KARAÇAM
8- BASKETBOL HAKEMLERİNİN MESLEKİ HAZ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Aytül ÜRET,Remziye CEYLAN
9- STEM EĞİTİMİNİN ANAOKULUNA DEVAM EDEN 5 YAŞ ÇOCUKLARININ YARATICILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayşe ÇAKIRLAR , Çetin YAMAN
10- TERAPÖTİK REKREASYONUN İYI OLUŞ ÜZERINE ETKİLERİ

  Özet  
Azelya Melis BÖKE, Müşerref DALKILIÇ, Nezihe ŞENTÜRK
11- DAPHNİANIN KSİLOFON DUYARLIĞI ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİNDE MULTİDİSİPLİNER ATÖLYE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Bahadır ÇOKAMAY
12- SIDIKA ÖZDİL'İN “YAYLI DÖRTLÜ İÇİN DANSLAR” ADLI PARÇASININ FORM BAKIMINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Bahadır ÇOKAMAY
13- LARS ENDLUD'UN “MODUS NOVUS” ADLI ATONAL SOLFEJ KİTABININ MÜZİKAL ANALİZİ

  Özet  
Burak DURDABAK, Muzaffer ŞAHİN
14- TÜRKİYEDEKİ YERLİ SERMAYELİ İLAÇ FİRMALARI İLE YABANCI SERMAYELİ İLAÇ FİRMALARININ YÖNETSEL FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Burçin KENAR
15- ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA DÎVÂNI'NIN FESÂHAT BAKIMINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Burcu DURMAZ
16- BİR ÖĞRETMEN EĞİTİMİ DENEYİMİ: MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ KULLANIMI VE ÖRNEK UYGULAMALAR

  Özet  
Burcu KOYUNCU
17- OY KULLANMA ORANLARI İLE HALK TARAFINDAN YEREL SEÇİME VERİLEN ÖNEMİN ÖLÇÜLMESİ

  Özet  
Burhan ÇAPRİ, Merve Kübra UĞUR
18- ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKA PUANLARININ YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ VE CİNSİYETLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Burhan ÇAPRİ, Merve Kübra UĞUR
19- ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI İLE KÜLTÜREL ZEKA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Cuma BOZKURT, İbrahim H. KORKMAZ, Ayşe Nur MERCAN
20- TÜRKİYE’DE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN AR-GE FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Cuma BOZKURT, Esma IRMAK, İrem PELİT
21- TÜRKİYE VE DÜNYADA DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

  Özet  
Damla AĞÜZÜM
22- FELAKET TOPLUMUNDA BİR ÂŞIK: ARTHUR MILLER’IN KÖPRÜDEN GÖRÜNÜŞ ADLI TİYATRO ESERİNDE TOPLUMUN BİÇİMLENDİRDİĞİ ÂŞIK MODELİ “EDDIE CARBONE”

  Özet  
Derya SEMİZ ÇELİK, Nuray ERGÜL
23- TÜRKİYE’DE TURIZM GELIRLERI, USD KURU VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKI NEDENSELLIK İLIŞKISININ ANALIZI

  Özet  
Duygu DERSAN ORHAN
24- GÜVENLİK VE İNSAN HAKLARI TARTIŞMALARI EKSENİNDE AB’NİN LİBYA’YA YÖNELİK GÖÇMEN POLİTİKASI

  Özet  
Elif KOÇ, Serdar BOZKURT
25- ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Elif NAZLI, İpek DOĞAN ÖZER, Bülent YANIKTEPE
26- SANAYİ SEKTÖRÜNDE AR-GE GİDERLERİNİN KARLILIK VE NET SATIŞLARA ETKİSİNİN BİR ANALİZİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Engin EFEK, Ömer SİVRİKAYA, Reşat SADIK
27- SPOR BİLİMLERİ ALANINDA OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİYLE SPOR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Erol DEMİR
28- MESLEK LİSESİ PAYDAŞLARININ BEKLENTİLERİ VE MESLEK LİSESİ MODELİ ÖNERİSİ

  Özet  
Esen ORUÇ, Meral UZUNÖZ
29- AB İLERLEME RAPORLARI PERSPEKTİFİNDEN TÜRK TARIMI

  Özet  
Fatih KONAK, Sema Nur KENANOĞLU
30- MOORA YÖNTEMİYLE KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Fatih KONAK, Sema Nur KENANOĞLU
31- AY DÖNÜMÜ ETKİSİ: BRICS-T ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

  Özet  
Gül Çiçek ZENGİN BİNTAŞ, Hakan KESER, İstem KÖYMEN KESER, İpek DEVECİ KOCAKOÇ
32- TEKNOLOJİK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE KOBİ’LERE SAĞLANAN AR-GE, İNOVASYON FİNANSMAN DESTEKLERİNİN İSTİHDAMA KATKISI: BURSA İLİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Gülcan GÜZEL
33- KRİPTO PARA KULLANIMININ GELIŞIMI, GETIRI VE RISKLERI: BITCOIN ÖRNEĞI

  Özet  
Gülcan GÜZEL
34- GELİR İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: FİNLANDİYA VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

  Özet  
Gülşen MEHDİYEVA
35- ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ASKERİ IÇERIĞIN BELGELERINDE KULLANILAN TERIMLERIN AZERBAYCAN DILINE UYARLANMASI SORUNU

  Özet  
Günay Deniz DURSUN, Günay BABA
36- TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN NAKİT YÖNETİM SORUNLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Güzin KARASU
37- İŞARET DİLİ VE İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DİL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK ÖNERİLER

  Özet  
Gökhan GÜNDÜZOĞLU, Hasan ÇUKUR
38- EROZYON RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI (KIYI EGE ÖRNEĞİNDE)

  Özet  
Gökhan ORUÇ ÖNALAN, Fatma Zehra TAN
39- TÜRKİYE GENÇLIĞININ SOSYO-DEMOGRAFIK YAPISI IŞIĞINDA KARİYER BEKLENTİLERİ

  Özet  
H. Hüseyin TAŞAR
40- ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARININ SINIF YÖNETİMİNE YANSIMALARI: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
H. Hüseyin TAŞAR
41- MEVLANA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ; ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Hakan KÖNİ
42- POLITICAL CONSERVATISM IN THE WEST IN THE 19TH CENTURY

  Özet  
Halil KÜÇÜKLER, Birsen TÜTÜNİŞ
43- AKADEMİSYENLERİN YABANCI DİL SORUNLARI VE ÖZERK ÖĞRENME

  Özet  
Halil KÜÇÜKLER, M. Yavuz KONCA
44- İNGİLİZ ROMANINDA AİLE YANSIMALARI

  Özet  
Halil İbrahim SÖNMEZ, Alpay AKSİN
45- TERS YÜZ EDİLMİŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) KULLANILARAK YAPILAN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE ETKİSİ

  Özet  
Irfan TOSUNCUOGLU
46- THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

  Özet  
Irfan TOSUNCUOGLU
47- ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND INFORMATION TECHNOLOGY

  Özet  
Kardelen ÖN, Hanife Gülhan ORHAN KARSAK
48- ERKEN MATEMATİKSEL AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE MONTESSORİ MATERYALLERİ DESTEKLİ BİREYSEL VE İŞBİRLİKLİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ

  Özet  
Kenan SİVRİKAYA
49- OUTDOOR AKTİVİTELERE KATILAN BİREYLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Kübra KUZU JAFARİ, Çiğdem BENZER, Bahar ÇEBİ
50- ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUĞU OLAN VELİLERİN MİLLİ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Leyla İSMAYİLOVA
51- EQUIVALENT INCOMPATIBILITY IN THE POLITICAL TRANSLATION

  Özet  
Mahdia EMAMİ, Abdulwahab KARİMİ
52- THE IMPACT OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON AFGHANISTAN’S EXECUTIVE AND JUDICIARY SYSTEM

  Özet  
Mehmet Gökhan GENEL, Semih KOPUZ
53- REKLAMCILIKTA ÜRÜN YERLEŞTİRME VE ETKİLEŞİM AMBIENT MEDYA KULLANIMI VE UYGULAMALARI

  Özet  
Mehmet Gökhan GENEL, İlyas DEMİREL
54- ONLİNE MEDYA MECRASINDA VIDEO İÇERIK ÜRETIMI VE REKLAM GELIRI ELDE ETME: “YOUTUBE ÖRNEĞI”

  Özet  
Mehmet Hilmi KOÇ
55- İLK KARİYERLERİNE EĞİTİM DIŞI SEKTÖRLERDE BAŞLAYIP DAHA SONRA ÖĞRETMENLİK KARİYERİNE GEÇEN ÖĞRETMENLER ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Mehmet ORPAK
56- PLATON’UN OLUMSUZ DEMOKRASİ YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Mehmet ÖZGÜN, Nagihan ÖZKANCA ANDIÇ
57- SPEKÜLATİF SERMAYE HAREKETLERİ VE ÖNLENMESİ YÖNTEMLERİ

  Özet  
Mehpare FETULLAYEVA
58- SOSYAL EĞİTIM VE ANAYASA

  Özet  
Merve ÇAVDAROĞLU, Nurper ÖZBAR, Engin EFEK
59- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BATIL İNANÇLARININ DAVRANIŞ VE MOTİVASYONLA İLİŞKİSİ

  Özet  
Metin KAPLAN, Emine Gül EFE, Tugay ÖNEY, Şıh Mehmet BÜYÜKBAŞ
60- MESLEK ALGISININ ÇALIŞAN PERFORMANSI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİ: İTFAİYE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Mukadder MOLLAOĞLU, Gürcan ARSLAN
61- KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN UYKU KALİTESİ DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Mukadder MOLLAOĞLU, Gürcan ARSLAN, Esra BAŞER
62- KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇLARI İLE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mustafa Kemal YAVUZYİĞİT, Burcu GÜVENEK
63- KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ

  Özet  
Mustafa ŞAHİN
64- FUTBOLCULARDA ATLETİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN TOP İLE BECERİ İLİŞKİSİ

  Özet  
Mustafa ŞAHİN
65- BASKETBOLCU ERKEK ÇOCUKLARDA ANTROPOMETRİK VE FİZİKSEL PERFORMANS ÖZELLİKLERİNE BAĞIL YAŞ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Müge YURTSEVER KILIÇGÜN
66- OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI VE KAVRAMSAL GELİŞİM DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Nalan SAKA
67- ZOË JENNY‘NİN “DAS BLÜTENSTAUBZIMMER” ADLI ROMANI ÖRNEĞINDE 68 KUŞAĞI VE AILE PROBLEMATIĞI

  Özet  
Nesli Tuğban YABAN
68- SANATA GİDEMEYEN HALKA, SANATI GETİREN HAREKET: GRAV

  Özet  
Neslin İHTİYAROĞLU
69- ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ İLETİŞİM TARZLARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Nihal YİĞİTALP, Cansev KARAKUŞ
70- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ BİLİM EĞİTİMİNDEKİ ÖĞRETMENİN ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İRDELENMESİ

  Özet  
Nursel ÇAKMAK
71- AYNI TEMA ETRAFINDA TEŞEKKÜL EDEN ÜÇ ROMANIN MUKAYESELİ BİR İNCELEMESİ

  Özet  
Ogün KAYI
72- ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARI EKSENİNDE STK ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRME: SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ VE SONUÇLARI

  Özet  
Peri URAN MURPHY
73- KOALİSYON HÜKÜMETLERİ SİYASAL İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI MIDIR?: BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN KISMINA BİR BAKIS

  Özet  
Reyhan ORAL
74- ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN BİYOLOJİ ALANINDA ÇALIŞAN BİLİM İNSANI İMAJLARI

  Özet  
Saadet GELEN, Yasemin DOĞAN, Zeynep GÜREL
75- TASARIM SÜRECİNDE İŞBİRLİKLİ PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ: ÇEVRECİ MAKET EV ÇALIŞMASINDA ÇATIYA PANEL HESABI

  Özet  
Safter BOZARSLAN
76- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Seçil ŞENEL UZUNKAYA, Serhat YÜKSEL, Hasan DİNÇER
77- 19.YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ EKONOMİ POLİTİKALARINDA TARIMIN ROLÜNE YÖNELİK BİR İNCELEME

  Özet  
Seda ULUĞ, Tuğçe EKİN, Gülşen ŞİMŞEK, Sevgi SAKAL
78- GARANTİ BANKASI VE AKBANK ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

  Özet  
Seda ULUĞ, Tuğçe EKİN, Gülşen ŞİMŞEK, Sevgi SAKAL
79- SOSYAL MEDYADA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI: GARANTİ BANKASI VE AKBANK ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

  Özet  
Selçuk KÖK, Mehmet ÖZASLAN ,İbrahim Halil KILIÇ, Mustafa KÖROĞLU,Bekir Sıddık KURT, Sami Serhat TONUS
80- URMU DUT’UN (MORUS RUBRA L.) BİYOLOJİK AKTİVİTE POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE STENOTROPHOMONAS MALTOPHİLIA ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Sema AKBOĞA
81- TÜRKİYE’DE GAZETELER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

  Özet  
Semra AKTAŞ POLAK
82- SAFRANBOLU’DA FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERINE YÖNELIK ZIYARETÇI GÖRÜŞLERININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Semra AKTAŞ POLAT
83- REHBERLİK BÖLÜMLERINDE GÖREVLI ÖĞRETIM ELEMANLARININ UZMANLIK ALANLARINA YÖNELIK BIR İNCELEME

  Özet  
Serpil ALTINIRMAK, Basil OKOTH
84- THE ATTITUDE AND BEHAVIORS NECESSARY TO INCREASE THE FINANCIAL LITERACY RATE OF CHILDREN

  Özet  
Sezgin ELBAY
85- KOHLBERG'İN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİNİN KÜLTÜRÜN DEĞER AKTARICI İŞLEVİYLE İNCELENMESİ

  Özet  
Süheyla LÜLECİ, Hüseyin GÜL
86- KADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

  Özet  
Taner OKAN
87- TÜRKİYE'DE AV TURİZMİ UYGULAMALARI

  Özet  
Tuba GÜRBÜZ
88- ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ’NİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DURUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Turan ÇETİNKAYA, Delal KARADEMİR
89- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Türker TUĞSAL
90- ANLAMLANDIRMA TEORİSİ VE ANLAMLANDIRMA ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BİREYLERİN ÇEVRELERİNDEKİ DAVRANIŞLARI, OLAYLARI, İŞARETLERİ VE FARKLILIKLARI ANLAMLANDIRMA DURUMLARI

  Özet  
Vural ÇAĞLIYAN, H. Halil BAŞER, Şeyda BOZDAM
91- ÇEVRECİ ANLAYIŞIN YEŞIL SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERINE ETKISI: ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME

  Özet  
Xatira GULİYEVA
92- AZERBAYCAN’IN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK MODELİNİN DÜNYA “DİYALOG FELSEFESİ”NE UYGULANMASININ TEORİK – METODOLOJİK TEMELLERİ

  Özet  
Yakup ASLAN
93- DENETİMDE İÇ KONROL VE İÇ DENETIM MEKANIZMASININ GEREKLILIĞI: ENRON VAKASI

  Özet  
Yakup ÇELİK, Nursel ÇAKMAK
94- SELİM İLERİ'DE EDEBÎ MAHFİLLER

  Özet  
Yasin TOPRAK, Abdullah KALKAN, Ahmet GÜVEN
95- ÖĞRETMENLERİN YAŞAM AMAÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Yasin TOPRAK, Ahmet GÜVEN
96- PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MANEVİYATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İbrahim AKBEN, Ayşe Nur MERCAN
97- BİR EKOLOJİK ETİKETLEME TEKNİĞİ OLARAK TAZE ÜRÜN ENDÜSTRİSİNDE LAZER ETİKETLEME

  Özet  
İhsan CORA, Hasan Hüseyin AKSU
98- AMERİKA’YA GÖÇ EDEN YAĞLIDERE’ LILERIN GIRIŞIMCILIK ÖZELLIKLERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

  Özet  
İlyas YALDIZ, Memiş KILIÇ
99- İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM-TEKNOLOJİ İMAJLARI

  Özet  
Yusuf BİLGE
100- YETİŞKİN BAĞLANMA BİÇİMLERİNİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI YORDAYICI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Yusuf BİLGE, Gülşah BALABAN
101- KİŞİLİK TİPLERİYLE PEKİŞTİREÇ TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN PSİKOMETRİK VE DENEYSEL AÇIDAN İNCELENMESİ*

  Özet  
Yıldız BİLGE
102- OLASI ANNE-BABA TUTUM BİLEŞENLERİNİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI YORDAYICI ETKİSİ

  Özet  
Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK, Hüseyin ÖZTÜRK
103- OKULDA ŞENLİK VAR PROJESİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Şebnem İNAN, Ata Yakup KAPTAN
104- TÜRKİYE'DEKİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ ATÖLYE MEKANLARININ DURUM İNCELEMESİ VE ATÖLYENİN ÖNEMİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Hakan KOLAYİŞ, Nuran KANDAZ GELEN, Ahmet YÜCE
1- AMATÖR FUTBOLCULARIN ALGILARINA GÖRE ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK DÜZEYLERİ (KOCAELİ VE SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Saadet GELEN, Yasemin DOĞAN
2- ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASARIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE İŞBİRLİĞİ DENEYİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

  Özet