BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ayad Tariq ISMAEL, Ali Serdar YÜCEL
1- INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL VOLLEYBALL PLAYERS' PERCEPTION OF COACH BEHAVIORS: ELAZIG PROVINCE EXAMPLE

  Özet  
Addison WATSON
2- PREVENTING CHILDREN ABUSE

  Özet  
Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
3- THE ROLE OF COMMUNITY OF INQUIRY MODEL VS. ACADEMIC COMMUNITIES OF ENGAGEMENT IN ONLINE LEARNING

  Özet  
Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU, Murat KILIÇ
4- ONLINE AND BLENDED TEACHING READINESS OF FACULTY: A REVIEW OF RECENT LITERATURE

  Özet  
Amanda SANHUEZA
5- ADOLESCENTS AND HOMELESS YOUTH SERVICES

  Özet  
Armagan DELİKTAŞ
6- DRINKING BEHAVIOUR IN YOUNG GENERATION

  Özet  
Aysun CANÇAT
7- 1980 SONRASI İSTANBUL’DA KÜLTÜR VE SANAT’A BİR BAKIŞ

  Özet  
Ayşenur KULOĞLU, Vahdet KARABEKMEZ
8- İLKOKUL YETİŞTIRME PROGRAMI (İYEP) KAPSAMINDA AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERILERI İLE İLGILI ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI

  Özet  
Bahadır ACAR, Özgen KORKMAZ
9- EĞİTSEL ROBOT EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN KABUL, HİZMETİÇİ EĞİTİME DÖNÜK TUTUM VE BT KULLANIMI ÖZ-YETERLİLİKLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Bambus ISMAELSSON
10- IMPACT OF PERSONAL ASPECTS ON VIOLENCE

  Özet  
Barış Utku ÖZDEMİR, A. Serdar YÜCEL
11- FIRAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SPOR TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Belgin ARSLAN CANSEVER
12- SOSYOLOJİK BOYUTUYLA EĞİTİMDE YABANCILAŞMA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Belgin ARSLAN CANSEVER
13- İLKOKUL SOSYAL B İLGİLER DERSİNDE İÇERİK FARKLILAŞTIRMA ARACI OLARAK RESFEBELERİN KULLANIMI

  Özet  
Blake THOMAS
14- MODEL MINORITY DEMYSTIFIED

  Özet  
Caner SÖNMEZ, Püren AKÇAY
15- OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Duygu DOĞAN, Özden DEMİRKAN
16- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNE İLİŞKİN DİJİTAL OKURYAZARLIK ALGILARI

  Özet  
Ebro ORHAN, Ali Serdar YÜCEL
17- YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)

  Özet  
Enver Emre ÖCAL
18- MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI VE MİLLİYETÇİLİĞİN TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

  Özet  
Erdi ERDOĞAN, Büket ŞEREFLİ
19- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: BEŞ ÖĞRETMENİN YOLCULUĞU

  Özet  
Erkan EREN
20- BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZELİNDE TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİNİN SINIRLANMASI

  Özet  
Etem YEŞİLYURT
21- EĞİTİMDE YARATICI DÜŞÜNME

  Özet  
Etem YEŞİLYURT
22- EĞİTİMDE YARATICILIK

  Özet  
Faruk BOZDAĞ
23- COVID-19 VE ZENOFOBİ

  Özet  
Faruk BOZDAĞ
24- COVID-19’UN SURİYELI MÜLTECILER ÜZERINDEKI ETKILERI

  Özet  
Fatma Gül UZUNER, Mahmut Serkan YAZICI
25- KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖĞRETMEN ÖNERİLERİ

  Özet  
Figen BOZKUŞ, Nazan MERSİN
26- 2019 YILI LİSEYE GEÇİS SINAVI (LGS) MATEMATİK SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Freawine TUCKER
27- CONFIGURATION TEAMS AS LEARNING SYSTEMS FOR COMPLEX SYSTEMS CHANGE

  Özet  
Gerard VILLALOBOS
28- WELLBEING BEHAVIORS AMONG YOUTHFUL GROWN-UPS: A COMPARISON OF GENDER AND AGE

  Özet  
Gerard VILLALOBOS
29- BIG-HEARTED INTERVENTION OR OPPRESSION PERPETUATED II

  Özet  
Gizem YILMAZER, Mustafa KALE, İmray NUR
30- ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE KÜLTÜR

  Özet  
Gülten Feryal GÜNDÜZ, Eda YALÇIN İNCİK
31- İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ

  Özet  
Gülşah ÖZDEMİR
32- TÜRK-AMERİKAN İTTİFAK İLİŞKİLERİNDE GÜVENLİK TEMELİNDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: 2003 SONRASI DÖNEME İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR ANALİZ

  Özet  
Gökhan ŞENYURT
33- ALEVÎ-BEKTAŞÎ KÜLTÜRÜNDE “YEDİ ULU OZAN” VE NUSAYRÎLİK İLİŞKİSİ

  Özet  
Gökhan ŞENYURT
34- PİR SULTAN ABDAL’IN ŞİİRLERİNDE HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN YERİ

  Özet  
Hafsa AL-BAKSH
35- NEIGHBORHOOD DISADVANTAGE IN WOMEN COMMUNITY

  Özet  
Hana ALDRIWI, Müge İRFANOĞLU
36- THE FACTORS AFFECTING GAMIFICATION CONSUMER’S INTENTION IN CONSUMER BEHAVIOUR

  Özet  
Harun ÇAMUŞOĞLU, Feray UĞUR ERDOĞMUŞ
37- UZAKTAN EĞİTİM DERS MATERYALLERİN BİLİŞSEL YÜK KURAMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Harun DURSUN, Neşe IŞIK TERTEMİZ
38- PANDEMİ SÜRECİNDE SANAL ORTAMDA YAPILAN WEB 2.0 ARAÇLARI ÖĞRETİMİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK DERS PLANLARINA YANSIMALARI

  Özet  
Hoàng NGOC HA
39- SEX ROLE IDENTITY AND STRESS IN ASIAN WOMEN

  Özet  
Huguette ROBINEAU
40- DISTINGUISHED PROBLEMS AMONG RELATIVE FAMILIES

  Özet  
Hümeyra ÖNER, Fatima Elif ERGÜNEY OKUMUŞ
41- COVİD-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YARATTIĞI TRAVMA, STRES, KAYGI VE DEPRESİF BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Kameela AL-RAMİN
42- UNDERSTUDY TEACHER RELATIONSHIPS

  Özet  
Karen MONSEY
43- CHILDREN PROTECTION AND SIBLING PROBLEMS

  Özet  
La BICH HANH
44- IMPACT OF SCHOOL STUDENTS ATTITUDES TOWARDS OLDER GENERATION

  Özet  
Lara NOTARIO
45- DYNAMIC WRITING METHODOLOGY

  Özet  
Linden WHITE
46- SURVEYING DUAL DIAGNOSIS IN AN ACUTE IN-PATIENT PSYCHIATRIC UNIT

  Özet  
Luan BRONKHORST
47- CONTEXTUAL APPROACH TO ASSESSMENT

  Özet  
M. Akif KIRAÇ, A. Serdar YÜCEL
48- AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SİBER MAĞDURİYETLERİ VE FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Maryam SYDYKOV
49- SYSTEM COMPOSİTION, SOCIAL INTEGRATION, AND SENSE OF COHERENCE

  Özet  
Matúš SKLENAR
50- PSYCHOLOGICAL RESPONSE TO PARENTAL VICTIMIZATION

  Özet  
Mehmet ELBAN
51- CUMHURİYET DÖNEMİNDE İLK MEKTEPLERDE ÖĞRETİM ARAÇLARI MESELESİ

  Özet  
Mehmet ELBAN, Selçuk ASLAN
52- KÖK AİLEDEKİ SAĞLIKSIZ ÇOCUK SEVGİSİNİN ÇOCUĞUN EŞ OLABİLME VE AİLE KURABİLMESİNE TESİRLERİ: KÂZIM NÂMİ DURU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

  Özet  
Merve Görkem ZEREN AKBULUT, Bayram ÇAPKIN
53- EVDE ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME ADIMLARI

  Özet  
Metin KAYA
54- SOSYAL MEDYANIN OKUL KÜLTÜRÜ ALGISI: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ

  Özet  
Miqdaad AL-ABDO
55- OUTRAGE-HAS IT A POSITIVE JUST AS NEGATIVE VALUE?

  Özet  
Nazan MERSİN, Figen BOZKUŞ
56- ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ALAN ÖLÇME İLE İLGİLİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Rasheeqa AL-RIAZ
57- EFFECT OF LIQOUR AMONG ADOLESCENTS

  Özet  
Saadet TEKİN, Sibel SÖNMEZ, Selda ŞAN
58- OKULÖNCESİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER/TARİH ÖĞRETİME DAİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
sabri BECERİKLİ
59- ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ TARIHSEL SÜRECI

  Özet  
Sameera AL-SADRI
60- SOCIAL SCIENCE THEORIES AND POVERTY CONCEPT FOR SOCIAL BEHAVIOUR

  Özet  
Saul LIGUERRE
61- INVESTIGATING THE NATURE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY AND SUBSTANCE ABUSE

  Özet  
Selda ŞAN, Cemil ÖZTÜRK, Ahmet KATILMIŞ
62- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ POLİTİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Shakur DEAN
63- STRESSING STRENGTHS TO AVOID SEVERE EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISTURBANCES

  Özet  
Sud SAMING SUNTHORN
64- SPANISH FILIPINO AMERICAN DATING VIOLENCE

  Özet  
Sümeyye DERİN, Yeliz ABBAK, Ekrem Sedat ŞAHİN
65- ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZENOFOBİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Taavo MANNIK
66- FORCE AND ROLE-TAKING

  Özet  
Tandika MEIHUI
67- ESTIMATING NEIGHBORHOOD AND SCHOOL ENVIRONMENTS

  Özet  
Thái MONG THU
68- ATTITUDES TOWARD ELDERS AND SCHOOL BEHAVIORS

  Özet  
Uğur AKPUR
69- INVESTIGATING THE PREDICTIVE DEGREE OF SELF-EFFICACY, LEARNING BELIEFS AND CLASS PARTICIPATION

  Özet  
Vegard BJORGE
70- PROMOTING PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL WELL-BEING

  Özet  
Wafa ALTUWIRQI, Salih ÇAKMAK
71- AMERİKA, SUUDI ARABISTAN VE TÜRKIYE’DE ÖZEL EĞITIM SISTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Yakup AYAYDIN, Burçin ACAR ŞEŞEN, Elçin Değer BİRİCİK, Serbay KAPUCİ
72- THE EFFECTS OF NATURE EDUCATION ON TALENTED STUDENTS’ KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD WATER

  Özet  
İsmail SARİKAYA
73- ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN DİJİTAL HİKÂYELERİN ANALİTİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

  Özet  
Ş. Koza ÇİFTÇİ, Azime ATAY, Pınar YILDIZ, Dilşad GÜVEN AKDENİZ
74- MATEMATİKSEL GÖREVLERİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: SINIF İÇİ UYGULAMALAR

  Özet  
Ş. Koza ÇİFTÇİ, Pınar YILDIZ, Azime ATAY
75- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALAN ÖLÇME SÜRECİNDE EŞ BİRİM KULLANIMINA İLİŞKİN ANLAMALARININ İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER