SÖZEL BİLDİRİLER

Abdullah ERGÜN
1- ARALIKTA SÜREKSİZLİK NOKTALARINA VE SÜREKSİZLİK FONKSİYONUNA SAHİP DİFÜZYON DENKLEMİ İÇİN SPEKTRAL PROBLEM

  Özet  
Abdullah ERGÜN, Rauf AMİROV
2- ARALIKTA SÜREKSİZLİK NOKTALARINA VE SÜREKSİZLİK FONKSİYONUNA SAHİP DİFÜZYON DENKLEMİNİN ÇÖZÜMLERİ İÇİN İNTEGRAL GÖSTERİLİM

  Özet  
Açelya Betül GÖNÜLLÜ
3- BİR PROPAGANDA ARACI OLARAK İSKAMBİL KARTI TASARIMLARI

  Özet  
Açelya Betül GÖNÜLLÜ
4- EDİTÖRYAL İLLÜSTRASYONUN DÜZLEM DEĞİŞTİRMESİ: İSKAMBİL KARTLARI

  Özet  
Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
5- KÜTÜPHANE DERMELERİNE YÖNELİK ÖNLEYİCİ KORUMA

  Özet  
Aslıhan GÜNEN, Zeynel KABLAN
6- ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ALGILANAN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE RUTİN VE RUTİN OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Aslıhan KAYIK AYDINALP
7- 696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİRİLMESİ

  Özet  
Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ
8- 2016 VE 2017 YILLARINA KATI YAKIT VERİLERİNİN FARKLI TEKNİKLERLE ANALİZİ

  Özet  
Beril MERT, Muammer NURLU
9- YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME PLATFORMLARININ KULLANIMI

  Özet  
Betül Şeyma ALKAN
10- TÜRKİYE’DE KAMU MUHASEBE SİSTEMLERİ: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

  Özet  
Betül Şeyman ALKAN
11- MUHASEBE STANDARTLARI VE VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN MADDİ DURAN VARLIKLARIN FİNANSAL TABLOLARA YANSITILMASI

  Özet  
Bilal NERGİZ, Mehmet Ö. ALKAN
12- 1945-1960 ARASI 1946, 1950, 1954 VE 1957 GENEL SEÇİMLERİNDE DOĞU’DA DP-CHP REKABETİ

  Özet  
Bulut GURPINAR
13- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE “ÇOCUK ASKERLER”

  Özet  
Burçak CEBECİ PERKER, Gülberk GÜLTEKİN SALMAN
14- İNTERNET TABANLI MOBİL İLETİŞİM UYGULAMALARINI KULLANANLARIN DAVRANIŞLARINI VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI İNCELEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Cansev KARAKUŞ, Nihal YİĞİTALP
15- MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

  Özet  
Cengiz SARI
16- PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN KAMU YÖNETİMİ ALANINDA UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU: TAPU KAYDINDAKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ KONUSUNDA KAMU GÖREVLİLERİNİN ARAŞTIRMA VE TAKDİR YETKİLERİNİN ARTIRILMASININ SONUÇLARI

  Özet  
Dönüş SARITAŞ
17- ÖLÜMSÜZLÜK PROBLEMİ

  Özet  
Dönüş SARITAŞ
18- SPİNOZA VE DESCARTES’DE RUH VE BEDEN

  Özet  
Elif AŞIKLI, Rahime AYDIN ER
19- KANSER TANISININ HASTALARA SÖYLENMESİ KONUSUNDA İLGİLİ TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ

  Özet  
Funda ATAK
20- TÜRKİYE’DE VİDEO YAPAN KADIN SANATÇILAR

  Özet  
Harun ASLAN, Melda ASLAN
21- POSTMODERN ÇOCUKLUK PARADİGMALARI ÇERÇEVESİNDE ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI TARTIŞMALARI

  Özet  
Harun ASLAN, Tarık TUNCAY
22- İŞ SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ROL VE İŞLEVLERİ

  Özet  
Hüsnünur ASLANTÜRK, Nur FEYZAL KESEN, Serap DAŞBAŞ
23- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE AİDİYETİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Hüsnünur ASLANTÜRK, Semra SARUÇ
24- GELİŞİMSEL GECİKMESİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA STİLLERİ

  Özet  
Mehmet KABASAKAL
25- DEMOKRASİ, GÜÇLER AYRIMI VE TÜRKİYE

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ
26- 2015 VE 2017 YILLARINA DIŞ TİCARET VERİLERİNİN FARKLI TEKNİKLERLE ANALİZİ

  Özet  
Mürşide ÖZGELDİ, Aylin GENÇ
27- Y KUŞAĞININ MOTİVASYONU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Nuran DÖNER
28- BİREYSEL VE TOPLUMSAL AFET OLARAK TAKLİT VE TAKLİTTEN KURTULUŞ YOLLARI: MEVLÂNÂ ÖRNEĞİ

  Özet  
Nursel YARDİBİ
29- INSTRUCTIONAL ROLE OF SCHOOL PRINCIPALS AND STAFF DEVELOPMENT APPROACHES

  Özet  
Osman Ufuk EKİZ
30- REGRESYON ANALİZİNDE KALDIRAÇ VE AYKIRI GÖZLEMLER İLE ÇOKLU BAĞLANTI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERE BAĞLI TAHMİN EDİCİ TERCİHİ

  Özet  
Pelin AVŞAR KARABAŞ, Ozan KARABAŞ
31- TURGUT ZAİM’İN RESİMLERİNDE AVŞAR KADINI TEMASININ İŞLENİŞİ

  Özet  
Peri URAN MURPHY
32- DEMOKRASİLERDE ANAYASA YAPIMI

  Özet  
Peri URAN MURPHY
33- REFERENDUM AS AN INSTRUMENT OF DIRECT DEMOCRACY

  Özet  
Rahime AYDIN ER, Yüksel CAN ÖZ
34- TOPUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE ÖNEMİ

  Özet  
Seher İNCİ, Kaya YILDIZ, Sevilay YILDIZ
35- SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN TENEFFÜS KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

  Özet  
Semra SARUÇ, Hüsnünur ASLANTÜRK
36- CİNSEL ŞİDDET SONRASI SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ

  Özet  
Serap DURSUN GÜVENBAŞ, Serdar ÖZER, Ayhan AYTAÇ
37- İKTİSAT BİLİMİNE SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ: AVUSTURYA İKTİSAT OKULU

  Özet  
Serdar ÖZER, Serap DURSUN GÜVENBAŞ, Ayhan AYTAÇ
38- TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ UYGULANMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

  Özet  
Ufuk SAKA, Kaya YILDIZ, Sevilay YILDIZ
39- EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ VE MOTİVASYON: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

  Özet  
İlkay Ejder ERTURAN
40- ENDÜSTRİ 4.0 İLE DEĞİŞEN İŞ DÜNYASINDA MUHASEBECİ TANIMI VE EĞİTİMİ

  Özet  
İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
41- DİGİTAL ÇAĞDA GAZETECİLİK EĞİTİMİ

  Özet  
İlknur OVALI URAN, Yüksel CAN ÖZ
42- TOPLUMSAL YÖNÜYLE ANNELİK ; OLMAK YADA OL(A)MAMAK

  Özet  
İlknur OVALI URAN, Yüksel CAN ÖZ
43- KADIN YÖNETİCİLER VE KRALİÇE ARI SENDROMU

  Özet  
Ümran GİRGİN, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
44- MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNE DEVAM ETMEKTE OLAN KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN ÇATIŞMA NEDENLERİ

  Özet  
İrem TOMRUK, Zeynel KABLAN
45- ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ALGILANAN ÜST BİLİŞ DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE RUTİN VE RUTİN OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İsmail BİLGİÇLİ, Burhanettin ZENGİN
46- MOTİVASYON ARAÇLARININ ALGILANMASINDA TATİLE ÇIKMANIN İŞVEREN VE YÖNETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ; SAKARYA ÖRNEĞİ

  Özet  
Yüksel CAN ÖZ, Rahime AYDIN ER
47- SAĞLIK ALANINDA ETKİLİ İLETİŞİM KULLANILMASININ ÖNEMİ

  Özet  
Yüksel CAN ÖZ, İlknur OVALI URAN
48- CİNSİYET ROLLERİNİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

  Özet  
Zehra ASLAN, Murat Gürkan GÜLCAN
49- KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER ENGELLERİ VE CAM TAVAN SENDROMUNA YÖNELİK OKUL YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ömür AYDIN
50- SOSYAL VE SİYASAL ÇATIŞMALARA BİR ÇÖZÜM ARACI OLARAK ANAYASA: TUNUS ÖRNEĞİ

  Özet  
Özge AKSOYLU ÜRGER
51- TÜRK İMAR HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER