BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Muhammed Bahadır SANDIKÇI, Metin YILDIZ, Abdurrahman KIRTEPE
1- SPOR-SPORTİF EĞITIM UZMANLARININ ÖZ LIDERLIK DAVRANIŞLARININ İŞ TATMIN DÜZEYLERI İLE İLIŞKISI (DOĞU ANADOLU BÖLGESI ÖRNEĞI)

  Özet  
Ahmet SAYLIK, Baran SELİMOĞLU
2- ÖĞRETMENLERİN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL DEĞERLERİ ARASINDAKİ UYUM

  Özet  
Ahmet SAYLIK, Ekrem TAŞCI
3- TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE OKUYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE TÜRK ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Ahsen ERİM, Ayşe AYDIN UYSAL
4- OKUL ÇAĞI KEKEMELİKTE AKRAN ZORBALIĞI: DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİNİN ALGI VE UYGULAMALARININ KISA HİKAYELER YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ayfer DAĞDELEN
5- TÜRKİYE'DE MERKEZ SAĞ İDEOLOJİNİN GELİŞİMİ: DEMOKRAT PARTİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Bayram DELEŞ, Neriman ARAL
6- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNSTAGRAM BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Bayram DELEŞ, Neriman ARAL
7- ÖĞRETMENLERİN ZEKÂ OYUNLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Bekir TAŞTAN
8- ÇOKLU AFET TEHLİKELERİ VE ZARAR GÖREBİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN (CBS)’NİN ROLÜ VE POTANSİYELİ

  Özet  
Bekir TAŞTAN, Arif Çağdaş AYDINOĞLU
9- BÜTÜNLEŞİK AFET RİSK MARUZİYETİ MODELİ VE ANALİZ ARAÇLARININ TASARIMI: HEYELAN VE SEL ÖRNEĞİ

  Özet  
Bengü TÜRKOĞLU, Selvi KAÇAN
10- MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLAR VE KAVRAMLAR AÇISINDAN UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

  Özet  
Berna TOKSOY, Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN
11- 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ "KÜLTÜR VE MİRAS" ÖĞRENME ALANININ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABI AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Birol SOYSAL
12- FELSEFİ TEMELLERİ BAĞLAMINDA PRAGMATİZM’DE İNSAN

  Özet  
Birol SOYSAL
13- ANARŞİST EĞİTİMDEN ÖZGÜRLÜKÇÜ EĞİTİME

  Özet  
Birsen ÇEKEN, Kemal DELİKMEN
14- İNFOGRAFİKLER’İN SOSYAL MEDYADAKİ ETKİSİ: TWITTER ÖRNEĞİ

  Özet  
Birsen ÇEKEN, Kemal DELİKMEN
15- TÜRKİYE’DE HABERCİLİKTE KULLANILAN İNFOGRAFİK ÜRETİMİ; ANADOLU AJANSI ÖRNEĞİ

  Özet  
Büket ŞEREFLİ, Erdi ERDOĞAN
16- SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ E-PORTFOLYO KULLANIMLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

  Özet  
Cemal GÖVEN, Nurettin TOPUZ
17- AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİNDEKİ TARIM ALET MAKİNALARI İMALAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Diren ÇAKMAK
18- ULUSLARARASI HOLOKOST ANMA İTTİFAKI'NIN ANTİSEMİTİZM TANIMI ÜZERİNE

  Özet  
Diren ÇAKMAK
19- HOLOKOST VE YAHUDİ ÖLÜM YÜRÜYÜŞLERİ

  Özet  
Elvin CEBRAYİLZADE
20- BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN’IN TÜRKİYE İLE SOSYAL VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ, KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİN TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Emre ÇALIŞKAN
21- YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Emre ÇALIŞKAN
22- YABANCI ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE ONLINE OYUN KARTLARININ ETKISININ BELIRLENMESI

  Özet  
Eylem YENİSOY ŞAHİN
23- SOPHOKLES’İN KRAL OİDİPUS VE ANTİGONE’SİNDE “TRAJİK OLAN”, “KADER” VE “HAMARTİA” KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

  Özet  
Ezgi SAKMAN
24- GENDERED CAREGIVING: PARENTING IN PATRIARCHAL SOCIETIES

  Özet  
Fatih KUCUR, Havva Sena BEZİRKAN, Özge KELEBEK
25- İŞİTME ENGELLİ ANNELERİN ÇOCUK BAKIMI SÜRECİNDE YAŞADIKLARI DENEYİMLER

  Özet  
Gözde YURTSEVER, Vicdan ALTINOK
26- KANUNDA YER ALAN DİSİPLİN CEZALARININ YETERLİLİĞİ VE DÜZENLENMESİ

  Özet  
Hacer Özge BAYDAR ARICAN, Muhsin HAZAR
27- ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN

  Özet  
Hamiye TIRIL, Seda OKUMUŞ
28- DİSLEKSILI ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ FEN ÖĞRENMEYE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI

  Özet  
Hatice USLU KOCABAŞ , Kübra DEMİRBAŞ, Merve Nur TOSUN, Banu YÜCEL TOY
29- 60-72 AYLIK ÇOCUKLARDA YARATICILIK İLE BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Hulisi Habib UMAÇ, Murat KOÇYİĞİT
30- REKREASYON ETKİNLİKLERİNE KATILAN BİREYLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARINI VE SOSYAL BECERİLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Lütfullah KARADEMİR, Seyithan DEMİRDAĞ
31- COVID-19 SALGINININ BERABERİNDE GETİRDİĞİ UZAKTAN EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERE ETKİSİ

  Özet  
Mahmut UÇTU, Sadık Yüksel SIVACI
32- YAŞAM BOYU ÖĞRENME

  Özet  
Medine AKBULUT, Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN
33- PANDEMİ SÜRECİNDE BİRİNCİ SINIF VELİSİ OLMAK

  Özet  
Mehmet ALAGÖZ, Betül BAYRAM
34- GELİR DAĞILIMININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN BİR ARACI OLARAK SOSYAL TRANSFERLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

  Özet  
Mehmet Ali AKSAKAL
35- FESTİVALİZM VE SERMAYE İLİŞKİLER

  Özet  
Mehmet Ali AKSAKAL
36- GÜNÜMÜZE KADAR RESİM FOTOĞRAF İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNSEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Merter MERT
37- KSENOPHON’UN ANLATIMINA GÖRE TEMEL İKTİSADİ SORUN NEDİR?

  Özet  
Merter MERT
38- WERNER STARK’IN İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİNDEKİ YÖNTEM SORUNUNA DAİR DÜŞÜNCELERİNE İLİŞKİN BİR NOT

  Özet  
Merve ERSAN
39- GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİNDE BİR NİTELİK OLARAK KALICILIK

  Özet  
Merve ERSAN
40- TASARIMCI KİMLİĞİ İLE BRUNO MUNARİ

  Özet  
Meryem DURGUN, Hakan AKÇAY
41- EVLİ BİREYLERDE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, KAYGI DÜZEYLERİ VE EVLİLİK DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Muhammed Ali YETGİN, Cihad DEMİRBAŞ
42- ABD VE ÇİNLİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN BÖLGESEL VE KÜRESEL ANLAMDAKİ ETKİSİ VE ABD- ÇİN HEGEMONYA MÜCADELESİNDEKİ ROLÜ

  Özet  
Mustafa KARAGÖL, Seyithan DEMİRDAĞ
43- OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM TARZLARI VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Mutlu ALTUNTAŞ, Emel ÇANKAYA
44- EVALUATION OF SOME GLOBAL-LOCAL SHRINKAGE PRIORS IN BAYESIAN REGRESSION MODELING THROUGH A SOCIAL SCIENCE APPLICATION

  Özet  
Nazım GÜMÜŞ, Mesut AŞIK, Necibe Damla ÖZDEMİR
45- REHBERLİKTE BİREYİ TANIMA HİZMETLERİ KAPSAMINDA 2020 MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDEN OKULLARA YERLEŞEN 9.SINIFLAR

  Özet  
Necla ÖZTÜRK, Döndü KUŞCU
46- TÜRK HUKUKUNDA YATIRIM YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

  Özet  
Necla ÖZTÜRK, Döndü KUŞCU
47- MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ÇİFTE VATANDAŞLIK

  Özet  
Neslihan Nur PEHLİVAN, Hamit COŞKUN
48- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN AİLE DESTEĞİ VE AFFETME ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROLÜ

  Özet  
Neslihan Nur PEHLİVAN, Hamit COŞKUN
49- NEZAKETSİZ DAVRANIŞTA KASIT VE DAVRANIŞIN HEDEFİNİN AFFETMEYE ETKİSİ

  Özet  
Nezriye Gözde BİRCAN
50- İŞLETMELERDE KURUMSAL KÜLTÜR ÇEŞİTLİLİĞİ SORUNU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ: UZAKTAN ÇALIŞMA DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Selçuk DEMİR
51- DESTEKLEYİCİ LİDERLİĞİN OKUL ETKİLİLİĞİNDEKİ ROLÜ

  Özet  
Selçuk DEMİR, Serdar İNAN
52- ÖĞRETMENLERİN İŞ STRESİYLE BAŞA ÇIKMASINDA BİR KAYNAK: ÖRGÜTSEL DESTEK

  Özet  
Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU
53- KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANMA VE OKSİDASYON İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TEŞHİSİ VE GİDERİLMESİ

  Özet  
Sibel AYDOĞAN
54- ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN PUANLANMASINDA ŞANS BAŞARISININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK DÜZELTME FORMÜLÜNÜN KULLANILMASININ FARKLI BAŞARI DÜZEYLERİNDE İNCELENMESİ

  Özet  
Sibel AYDOĞAN
55- VERİ İLE UYUMSUZ KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KİŞİ UYUM İNDEKSİ VE MAHALANOBİS UZAKLIĞINI KULLANMANIN TEST PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Sinem ŞAHNAGİL
56- BİLGİ ÇAĞINI YAKALAMA ÇABALARI IŞIĞINDA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKASI

  Özet  
Sıla TURAN, Hüseyin İNCE
57- DÖVİZ KURU, HİSSE SENEDİ VE ENERJİ FİYATLARİ ARASINDAKİ İLİŞKİ : YÜKSELEN PİYASALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet  
Yasin KİRİŞ
58- TEMSİLİ DEMOKRASİ KRİZİ VE BİR ÇÖZÜM OLARAK E-DEMOKRASİ: E-PARTİ GİRİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Yasin KİRİŞ
59- MÜZAKERECİ DEMOKRASİ MODELİ VE KENT KONSEYLERİ: ANTALYA KENT KONSEYİ ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Yeşim AVUNDUK
60- DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ

  Özet  
Yeşim ZÜMRÜT, Damla SEVGİ
61- FLORA DANICA SERİSİ VE ÇANAKKALE KAZ DAĞI BÖLGESİ ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNDEN ÇIKIŞLI SOFRA SERAMİĞİ DEKOR TASARIMI

  Özet  
Zülal AYAR
62- METHODOLOGY REVIEWS OF FIVE ARTICLES ON WRITTEN CORRECTIVE FEEDBACK (WCF) IN ELT

  Özet  
Özge ÇUKURLUÖZ, İhsan BOZANOĞLU
63- HACI BEKTAŞ VELİ VE BEKTAŞİLİKTE İNSAN ANLAYIŞI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Elif Bilge ERTAŞ, Zekeriyya ULUDAĞ
1- KİŞİLİK GELİŞİMİ VE İRADE

  Özet  
Elif Bilge ERTAŞ, Zekeriyya ULUDAĞ
2- İRADE GELİŞIMİNDE EĞİTİMİN ROLÜ

  Özet