5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

DEĞERLİ KATILIMCILAR TAM METİN GÖNDERİMİ ZORUNLU DEĞİLDİR. TAM METİN GÖNDERİMİ SON TARİHİ 20 ARALIK 2019 TARİHİDİR. TAM METİNLERİN GÖNDERİM BİTİŞ TARİHİ 20 ARALIK AKŞAMI SAAT: 24:00'DIR. KONGRE SİTESİNDEKİ ÖRNEK BİLDİRİYİ DİKKATE ALARAK TAM METİNLERİNİZİ, TAM METİN FORMATINA UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLAYARAK 4 İLE 8 SAYFA ARASINDA OLMAK KOŞULU İLE KONGRE SİTESİNE TAM METİN YÜKLEME KISMINDAN YÜKLEYİNİZ. TAM METİNLER ANCAK ÖZETLERİ KABUL EDİLMİŞ VE KAYIT HAKKI KAZANMIŞ KATILIMCILAR İÇİN GEÇERLİDİR. ÖZETLERİ KABUL OLMAYAN KATILIMCILARIN TAM METİNLERİNİ SİSTEM YÜKLEME İZNİ VERMEMEKTEDİR.


Değerli bilim insanları; Kongremizin Beşinci buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beşinci buluşmamızı Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN başkanlığında İstanbul Hilton Zeytinburnu Hotelde gerçekleştireceğiz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. Beşincisi düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.