5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
DEĞERLİ KATILIMCILAR TAM METİN GÖNDERİMİ ZORUNLU DEĞİLDİR. TAM METİN GÖNDERİMİ SON TARİHİ 08 NİSAN 2019 TARİHİDİR. LÜTFEN 08 NİSAN YANİ PAZARTESİ GÜNÜ AKŞAM SAAT 17:00 A KADAR ÜYELİK BİLGİLERİNİZ İLE TAM METİNLERİ KONGRE SİTESİNDEKİ ÖRNEK BİLDİRİ TAM METİN FORMATINA UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLAYARAK 4 İLE 8 SAYFA ARASINDA OLMAK KOŞULU İLE KONGRE SİTESİNE TAM METİN YÜKLEME KISMINDAN YÜKLEYİNİZ.
Değerli bilim insanları; Kongremizin dördüncüsünde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dördüncü buluşmamızı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen DEMİR başkanlığında Ankara Demora Hotelde gerçekleştireceğiz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. Üçüncüsü düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.