BİLDİRİ PROGRAMI

 

15. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

 

15th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES HUMANITIES AND EDUCATION

 

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM

AÇILIŞ / OPENING

 

09-10 ARALIK 2023 / 09-10 DECEMBER  2023

ISTANBUL - TURKIYE

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

 

09 ARALIK / DECEMBER  2023 – SAAT: 09:00 TIME: 09:40 (GMT+3)

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS 

09:40 – 14:00 (GMT+3) (09 ARALIK - DECEMBER  2023)

 

BAŞKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Muhammad SAFDAR BHATTI (Pakistan) (09:40) (GMT+3)

Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR (India) (10:00) (GMT+3)

Assist. Prof. Perihan ABAY (Türkiye) (10:20) (GMT+3)

Assoc. Prof. Basira AZİZALİYEVA (Azerbaijan) (10:40) (GMT+3)

Assoc. Prof. Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN (11:00) (GMT+3)

Assoc. Prof. Serkan DÜZ (Türkiye) (11:20) (GMT+3)

Assoc. Prof. Zehra GENCEL EFE (Türkiye) (11:40) (GMT+3)

Prof. Dr. Muammer CENGİL (Türkiye) (12:00) (GMT+3)

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (Türkiye) (12:20) (GMT+3)

Dr. Fatma SUSAM (Türkiye) (12:40) (GMT+3)

Colette CARPENTIER (France) (13:00) (GMT+3)

Peter BEACOCK (United Kingdom) (13:20) (GMT+3)

Prof. Dr. Sergio Ricardo QUIROGA (Argentina)

Prof. Dr. Yudi FERNANDO (Malaysia)

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSIONS

OTURUM / SESSION                             : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 09 DECEMBER 2023 – 14:00 – 20:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Gülsen DEMİR

                                                                   Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

                                                                   Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                   Prof. Dr. Muammer CENGİL

                                                                   Admin

14:00

Ahmet Yalçın HOCAOĞLU, Meltem ACAR-GÜVENDİR

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK ÖZELLİKLERİ (DERLEME)

14:10

Aladdin DÜNDAR, Özgür Osman DEMİR

OKUL TEMELLİ PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

14:20

Aslı KILIÇ

TÜRKİYE’DE SON BEŞ YILDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN DERLEMESİ

14:30

Asuman TAŞ

AVRUPA SOSYAL ŞARTINDA ‘SOSYAL REFAH HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKI’ VE TÜRKİYE’YE İLİŞKİN SON RAPORLAR IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

14:40

Aylin GÜRBÜZ, Murat Emir KARTEL

ÇİZGİ FİLMLERİN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNE YANSIMALARININ İNCELENMESİ

14:50

Aylin GÜRBÜZ, Murat Emir KARTEL

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNİN MEKÂN KAVRAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

15:00

Aylin GÜRBÜZ, Murat Emir KARTEL

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNDE RİTİM ÖĞESİNE DAİR İNCELEME

15:10

Ayşe TEKİN, Mustafa POLAT

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ADAPTASYON SÜREÇLERİNE YÖNELİK ORYANTASYON EĞİTİM PROGRAMLARI: DÜNYADAN ÖRNEKLER

15:20

Ayşenur USTA

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİN EĞİTİMİ

15:30

Bahadır KAYA, Sakıp KAHRAMAN

KİMYA EĞİTİMİNDE TERS YÜZ ÖĞRENME İLE İLGİLİ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

15:40

Betül AKKAYA

MUTLULUK VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ -TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ-

15:50

Beyza Nur ÖZMİŞ

İBN HALDUN’DA EKONOMİNİN DEĞERİ

16:00

Beyza YAPAR, Elif ÜNAL

EBEVEYN TARAFINDAN UYGULANAN PSİKOLOJİK KONTROLÜN SOSYAL KAYGI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

16:10

Beyza YILMAZ SÖNMEZ

MODERNLEŞME PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YENİ OSMANLILAR VE JÖN TÜRKLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

16:20

Binali KILIÇ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA AMAÇLARI KAPSAMINDA KAMUSAL ALANLARIN TEMİZ SU VE SANİTASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

16:30

Burçe KIZILABDULLAH, Seyithan DEMİRDAĞ

GÖÇMEN ÖĞRENCİLER KONULU MAKALELERIN İNCELENMESİ: 2015-2023

16:40

Cevriye YÜKSEL YILDIRIM

TÜRKİYE İLE SEÇİLİ ÜLKELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR, GÜÇLÜ DEMOKRASİ VE İYİ YÖNETİŞİM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

16:50

Cevriye YÜKSEL YILDIRIM

EĞİTİM HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

17:00

Ece PINAR

FRANCİS BACON'NIN FİGÜR RESMİNE ETKİSİ

17:10

Ece PINAR

DÜŞÜNÜR BİR RESSAM: RENÉ MAGRİTTE

17:20

Elçin DÖNMEZ, Şevket YAVUZ

KOLONYAL ORYANTALİZMİN HUKUK FORMU:DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİ VE TİCARET HUKUKU ANLAYIŞI

17:30

Elif TİRYAKİ, Elif ÜNAL

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA BİLİŞSEL ESNEKLİK VE KETLEYİCİ KONTROLÜN ROLÜ

17:40

Esra BİLAL ÖNDER

ELEKTRONİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE TINKERCAD UYGULAMASININ KULLANIMI: YARIM VE TAM DALGA DOĞRULTMA DENEYİ ÖRNEĞİ

17:50

Esra DERELİ

ÇOCUK GELİŞİMİ MEZUNLARINININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

18:00

Esra SARUHAN ÖZTÜRK

İSPANYA EĞİTİM SİSTEMİNDE DİN EĞİTİMİNİN YERİ

18:10

Eyüp SEVİMLİ

FARKLI MATEMATİKSEL DÜŞÜNME YAPISINA SAHİP ÖĞRENCİLERİN İNTEGRALLENEBİLİRLİK KAVRAMINI ANLAMLANDIRMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

18:20

Fatma Burçak DERYA, İdris GÖKSU

DİL ÖĞRENMEDE WEB 2.0 ARAÇLARININ ETKISI: TÜRKIYE’DEKI ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

18:30

Fatma Sumeyra YİĞİT

İSLAM HUKUKUNDA KOLAYLIK PRENSİBİ

18:40

Fatoş Yonca DEMİR, Ferudun SEZGİN

OKUL MÜDÜRLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

18:50

Filiz YALÇIN TILFARLIOĞLU, Fatma KIYMAZ

A NON-CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS ON THE NOVEL“ANNE WITH AN E”: THE ROLE OF COHESIVE DEVICES-CONJUNCTIONS- AND QUESTIONS

19:00

Gamze ARGIT EĞREN, Mehmet ERTEN

ARDUIN-O-N MY OWN

19:10

Gülşah EREN, Hülya GÜVENÇ ERSİN

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN ALGILARI, KARAR ALMA SÜREÇLERİ VE DAVRANIŞLARI

19:20

Gökay DURMUŞ

SABAHATTİN ALİ’NİN PORTAKAL BAŞLIKLI HİKÂYESİNDE ŞAHIS KADROSU

19:30

Gökay DURMUŞ

SÜREYYA BERFE’NİN SEN, BASMASIN BAŞLIKLI ŞİİRİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

19:40

Gökçe Nur ATAM, Mustafa TÜRKMEN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇME STRATEJİLERİ İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE ÖZSAYGI İLİŞKİSİ

19:50

Gözde SÜMER KİBAR

YÜKSEKÖĞRENİM VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN İLLER BAZINDA BİR DEĞERLENDİRME

20:00

Hasibe YAHŞİ SARI

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YAPAY ZEKÂYA YÖNELİK GENEL TUTUMLARININ İNCELENMESİ

20:10

Hasibe YAHŞİ SARI

BİREYE UYARLANMIŞ TESTLER VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÇOK AŞAMALI TESTLERDE R KULLANIMI

20:20

Hasibe YAHŞİ SARI

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKÂNIN YERİ

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSIONS

OTURUM / SESSION                             : 2

Tarih ve Saat / Date and Time              : 10 DECEMBER 2023 – 10:00 – 20:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Gülsen DEMİR

                                                                   Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

                                                                   Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                                   Prof. Dr. Muammer CENGİL

                                                                   Assoc. Prof. Serkan DÜZ

                                                                   Admin

10:00

Emine YAVUZ

ÇOK DÜZEYLİ VERİLERDE DEĞİŞKEN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN DOKÜMAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE PISA 2018 ÖRNEĞİ

10:10

Hakan BAYIRLI

VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ROL MODEL TERCİHLERİ VE GEREKÇELERİ

10:20

Hamit ÇERAY, Niyazi CAN

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

10:30

Hatice ALICI, Tuğba ÇAKMAK

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK BİLİNCİ OLUŞTURMADA YAZILI MEDYANIN ETKİSİ: BURSA HAKİMİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ

10:40

Kader ÇAYLAK

TELETIP

10:50

Kadir AKAGÜNDÜZ, Mesut AKSAR, Ömer ESİN

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE YER ALAN GÖNÜLLÜ KİŞİLERİN PSİKOLOJİK ETKİLENME DÜZEYLERİ

11:00

Keziban SERT, Serap KALFAOĞLU

DİJİTAL LİDERLİK VE GÜNÜMÜZ İŞ DÜNYASINA DAVRANIŞSAL YANSIMALARI

11:10

Khalis BEHBUDZADE, Hamit COŞKUN

BİLİŞSEL ESNEKLİK İLE MUTLULUK ARASINDA POZİTİF İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: UMUDUN ARACI ROLÜ

11:20

Kübra ALTINPINAR, Furkan DEMİR

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZERKLİK DESTEĞİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE ETKİSİ

11:30

Kübra ALUÇ, Nejla YÜRÜK

EĞİTSEL OYUN DESTEKLİ STEM ETKİNLİKLERİNİN BASİT MAKİNELERLE İLGİLİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

11:40

Latifa AHMADOVA

AUTOBIOGRAPHICAL ASPECTS IN KURT VONNEGUT'S NOVEL SLAUGHTERHOUSE-FIVE, OR, THE CHILDREN'S CRUSADE: A DUTY-DANCE WITH DEATH

11:50

Leyla TEMİZKAN, Gülay AĞAÇ, Medine COŞKUN

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERİ İŞLEME ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN MATEMATİKSEL KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ

12:00

Mahmut KARATAY

TAHAKKÜM ARACI OLARAK EĞİİTİM ÖRGÜTLERİ

12:10

Mahmut KARATAY

TEMEL EĞİTİMDE DOĞA FARKINDALIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE EKOPEDOGOJİNİN ÖNEMİ

12:20

Mehmet Ali AYABE, Emine UZUN

TÜRKİYE’DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE 2012-2022 YILLARI ARASINDA BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANS ÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ

12:30

Mehmet Çağdaş KÜPÇÜ

CAVAFY’S ‘ITHAKA’ IN THE MIRROR OF DISCOURSE: A CRITICAL ANALYSIS OF NARRATIVE PERSPECTIVES

12:40

Mehmet Fatih DEMİRÖZ, Nurten KIMTER

TÜRKİYE'DE “DİNDARLIK” KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

12:50

Mehmet YAVUZ, Sevda ARMAHAN

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KULLANIMINA GENEL BAKIŞ

13:00

Mehmet YAVUZ, Sevda ARMAHAN

YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERLE OLAĞAN GELİŞİM GÖSTEREN KARDEŞLERİNİN İLİŞKİLERİ

13:10

Reyhan ÖZ YILDIZ, Fatma ŞAHİN

3 BOYUTLU ÜRETİM ARAÇLARI KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN TASARIM ODAKLI FEN UYGULAMALARI: 7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ÜNİTESİNE UYARLANMASI ÖRNEĞİ

13:20

Mehtap DEMİR, Merve KARAKUZU CEYLANOĞLU

1961 VE 1982 ANAYASALARININ SENDİKALAŞMAYA VE SENDİKALARA ETKİSİ

13:30

Merve BAŞ

VETERİNERLİK HİZMETLERİ VE İNSANA YAKIŞIR İŞ

13:40

Merve Başak ÇİMEN, Selçuk ASLAN

KADINLARDA BOŞANMAYA UYUM, SOSYAL DESTEK VE YALNIZLIK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

13:50

Muhammet GÜL, Ayşenur KULOĞLU

ERGENLERİN DUYGULARINI İFADE ETMEDE DİJİTAL DİLİN ETKİSİ

14:30

Muhammet Salih DELİKTAŞ, Nihat ERDOĞMUŞ

KRİTİK OLAY TEKNİĞİ İLE YETKİNLİKLERİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

14:40

Muhsin Bahadır KIYMACI, Nejla GÜNAY

TEK PARTİ DÖNEMİ TARİH DERS KİTAPLARINDA SİYASİ FİKİR AKIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

14:50

Muratcan AKBIYIK

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

15:00

Nahide ARSLAN

COVID-19’A YÖNELİK TÜRK AYKIRI ATASÖZLERİ VE FRANSIZCA ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE GÖZLEMLER: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ

15:10

Necati ÇOBANOĞLU, Selçuk DEMİR

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDÜZENLEME BECERİLERİNİN GENEL ÖZYETERLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

15:20

Selçuk DEMİR, Necati ÇOBANOĞLU

ÖĞRETMENLERİN İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK TUTUMUNA KATKI SUNAN BİR FAKTÖR: HİZMETKAR LİDERLİK

15:30

Nisanur DUMAN

TARİHİN BİR BİLİM OLARAK İNCELENMESİ: HERODOTOS, THUKYDİDES VE İBN HALDUN

15:40

Oğuzhan DEMİR, Berru ULUSOY

KÖY ENSTÜTÜLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

15:50

Onur KALENDER, Lokman BİLEN

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BECERİ TEMELLİ YENİ NESİL MATEMATİK SORULARININ ÇÖZÜMÜNDE DAHA BAŞARILI OLABİLMELERİ İÇİN ÖĞRETMENLERİN ÖNERİLERİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

16:00

Ravza GÖKTAŞ ÖZTÜRK, Burhanettin TATAR

İSLAM’IN ÖRTÜNME ANLAYIŞINA İŞARET VE SEMBOL KAVRAMLARI AÇISINDAN FELSEFİ BİR YAKLAŞIM

16:10

Selin ASLAN, Ayhan URAL

ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞİM YORGUNLUĞU DURUMLARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

16:20

Sevgi KIRBOYUN TIPI, Hale UÇUŞ, Eyüp SEVIMLI

EVALUATION OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS' VIEWS ON THE IDEAL EXAM ENVIRONMENT IN UNIVERSITY ENTRANCE EXAMS

16:30

Sevgi YAVUZYİĞİT

NORVEÇTE DİN EĞİTİMİ

16:40

Seyide Senanur TALASLIOĞLU, Fatma ŞAHİN

İŞ BİRLİĞİNE DAYALI PROBLEM ÇÖZME ETKİNLİKLERİNİN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

16:50

Sibel TAŞDELEN, Cemre TATLI

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİ, BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK VE TRAVMA SONRASI BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

17:00

Sıdıka ELSIKMA

ÇOCUKLARDA TEPKİ KETLEME VE DUYGU REGÜLASYONU

17:10

Sıdıka HOCA, Nazife DİMİLİLER

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRE- AND POST-COVID-19 STUDENT DROPOUT PATTERNS USING CLUSTERING: A CASE STUDY

17:20

Uğur Ulaş YAMEN, Ali AKSU

OKUL MÜDÜRLERİNİN ILIMLI YÖNETİM BECERİLERİ

17:30

Ufuk TÖMAN, Derya YARIMKAYA

NESLİ TÜKENMİŞ VE TÜKENMEKTE OLAN CANLILAR İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

17:40

Veysel ACAR Seyithan DEMİRDAĞ

EĞİTİMDE TEFTİŞ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

17:50

Yalçın YILDIZ, Ali Kemal BULUT, Tuna ERYILMAZ, Özcan GENÇ

2000'DEN GÜNÜMÜZE MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDA TEKNOLOJİ KONULU ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

18:00

Yasemin BOZKURT, Fatma Filiz TILFARLIOĞLU

ENHANCING ELT THROUGH DISCOURSE ANALYSIS: STUDENT ERRORS AND TEACHER CORRECTION STRATEGIES IN A SPEAKING CLASS

18:10

İbrahim Onur GÖKDOĞAN

OKUL ÖNCESİ OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN METAFORLAR

18:20

İlker KARAÖNDER, Şevket YAVUZ

POST/MODERN DURUMDA CİHÂD FIKHINI HUKUK SOSYOLOJİSİ AKSINDA YENİDEN OKUMAK

18:30

Ümran KARADAVUT, Şevket YAVUZ

KUTSAL METİN, ANLAM/LANDIRMA SÜREÇLERİ VE EPİSTEMİK HANDİKAPLAR

18:40

İslim ATÇI, Mustafa İLHAN

CEBİRSEL İFADELERDE KESİN DOĞRU YANITLI VE YANITI GİZLENMİŞ ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

18:50

Zehra KAYA, Osman Nafiz KAYA

YAZARAK ÖĞRENME STRATEJİSİ: SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

19:00

Zehra KAYA, Osman Nafiz KAYA

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ETİK NORMLARINI TANIMA VE FELSEFİ DOĞASINI ANLAMALARI: SENARYO YAZMA

19:10

Zehra YILDIRIM, Fuat YILDIRIM, Cemil YILDIRIM

EĞİTİM YÖNETİMİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİLİLİĞE KATKISI

19:20

Zeynep ALTAY, Erkan TABANCALI

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM TUTUMLARININ YORDAYICISI OLARAK KOLEKTİF KİMLİK TUTUMLARI

19:30

Zeynep ÖZGÜNER, Ekrem Emre ÖZTÜRK

HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİNDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KALİTE PERFORMANSINA ETKİSİ: İSTANBUL HAVALİMANI ÖRNEĞİ

19:40

Özlem KAYMAZ

DİJİTAL HASTANELER

19:50

Şarlı ÇAPARUŞAĞI

FİİL LABİRENTİ

20:00

Perihan ABAY

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK MOBBİNG VE STRATEJİK YÖNETİM İLKELERİ

20:10

Perihan ABAY

SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM VE İNSAN KAYNALARINA YÖNELİK UYGULAMALAR

20:20

Murat KORKMAZ, Dilek ÇINAR

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ ÖNEMİ

20:30

Tuğba ŞANLI, Şerife IŞIK

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE MUTLULUK: OKUL AİDİYETİ VE DEMOGRAFİK DEĞİKENLERLE İLİŞKİSİ

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSIONS

OTURUM / SESSION                             : 3 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 09 DECEMBER 2023 – 13:00 – 21:00 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                   Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                   Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                                   Assoc. Prof. Gökşen ARAS

                                                                   Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                   Admin

13:00

Bekim DEDJA, Nora TAFA

SUSTAINABILITY PRACTICES AND GREEN BUSINESS APPROACHES IN SMALL BUSINESSES

13:10

Stiljano AGO, Nora TAFA

SOCIOLOGICAL EFFECTS OF SOCIAL MEDIA SOCIAL CHANGE AND THE IMPORTANCE OF ADAPTATION

13:20

Erion HAXHIU

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS IN CONSUMER BEHAVIOR AND A MARKETING PERSPECTIVE APPLICATION

13:30

Guzim DERVISHI, Blerta TROKA, Hana KOKA

REAL-WORLD APPLICATIONS OF MICROECONOMIC MODELS: A STUDY ON SMES

13:40

Sindi MUÇA, Enea HASANI

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION STRATEGIES

13:50

Flamur BUSHI, Flutura TOSKA, Fatime SHYTI

THE IMPACT OF THE PSYCHOLOGY OF FINANCIAL MARKETS ON INVESTOR BEHAVIOR AND DECISION-MAKING PROCESSES

14:00

Pranvera REXHEPI, Elis GJIKA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A STUDY ON THE SOCIAL IMPACT OF BUSINESSES

14:10

Laura SUAREZ

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TRENDS IN THE GLOBAL ECONOMY

14:20

Bruno MARIN, Elizabeth JASSO

THE EFFECTS OF MACROECONOMIC POLICIES ON THE BUSINESS WORLD

14:30

Julia BENITEZ, María Fernanda GARCIA

THE RELATIONSHIP BETWEEN EFFECTIVE MANAGEMENT STRATEGIES AND HUMAN RELATIONS AND LEADERSHIP PSYCHOLOGY

14:40

Jazmín CASTRO

THE IMPACT OF SOCIOECONOMIC FACTORS ON CONSUMER PREFERENCES

14:50

Antonia MORENO, Valeria GRANADO

INDUSTRY 4.0 AND DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESSES

15:00

Henri RENARD

MARKETING PSYCHOLOGY ON CUSTOMER LOYALTY AND BRAND PERCEPTION

15:10

Éléonore WOUTERS, Max DESMET

ECONOMIC CRISIS MANAGEMENT: STRATEGIC PLANNING AND RISK ASSESSMENT FOR BUSINESSES

15:20

Élisa MARTIN, Matteo CLAEYS

SOCIAL CHANGE AND THE ROLE OF BUSINESS IN THE SEARCH FOR SOLUTIONS TO SOCIAL PROBLEMS

15:30

Sarah THYS, Lia LECLERCQ, Sophie LENAERTS

THE IMPACT OF INDIVIDUAL FINANCING PSYCHOLOGY ON SAVINGS AND INVESTMENT DECISIONS

15:40

Hailey HERMANS

SOCIOLOGICAL EFFECTS OF GLOBAL TRADE: EXAMPLES OF CROSS-CULTURAL BUSINESS RELATIONS

15:50

Emmett WHITE, Aubrey RICHARD

THE IMPACT OF MACROECONOMIC INDICATORS ON BUSINESS STRATEGIES

16:00

Noah WONG, Addison DAVIS

THE IMPORTANCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS ETHICS AND CORPORATE GOVERNANCE IN TERMS OF ETHICAL LEADERSHIP

16:10

Hailey KELLY, Maya MITCHELL

ECONOMIC REPERCUSSIONS OF GLOBAL WARMING AND ECONOMIC IMPACTS OF CLIMATE CHANGE

16:20

Thomas MORIN, Aliyah SIMARD

WORKFORCE PSYCHOLOGY: THE IMPORTANCE OF MOTIVATION AND PRODUCTIVITY STRATEGIES

16:30

Hudson BROWN, Aliyah SIMARD, Henry POIRIER

APPLICATIONS FOR PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN SOCIAL MEDIA MARKETING

16:40

Ella BOUCHARD, Olivia GAUTHIER

MICROFINANCE AND DEVELOPMENT: THE IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS EMPOWERMENT

16:50

Avery MITCHELL

ECONOMIC GROWTH MODELS AND APPLIED ANALYSIS

17:00

René GAJDOŠ, Anežka HORKÁ

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY: THE IMPORTANCE OF GREEN BUSINESS APPROACHES

17:10

Miloslav BĚLOHLÁVEK

AN ANALYSIS ON BUSINESS PERFORMANCE WITH ECONOMETRIC METHODS

17:20

Kristýna HANUSOVÁ, Vasyl PAVELKA

CHANGES IN THE GLOBAL ECONOMY AND ADAPTATION PROCESS PRACTICES OF BUSINESSES

17:30

Daniel KOUŘIL, Petr VONDRÁČEK

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL IN CREATING A POSITIVE WORKING ENVIRONMENT IN ORGANIZATIONS

17:40

Andréa GAUTIER, Axel MALÉTRAS

NETWORKING STRATEGIES BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND BUSINESS SUCCESS

17:50

Emma DURAND, Emmanuel LEFEVRE, Pierre POLLET

MACROECONOMIC EQUILIBRIUM AND MONETARY POLICY: EFFECTS AND EXAMPLES OF APPLICATIONS

18:00

Emilie DUPUY

CONFLICT MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS: SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES

18:10

Mathys HUART

ECONOMIC STABILITY AND THE ROLE OF FINANCIAL SYSTEMS

18:20

Karoline ZIMMERMANN, Eric KELLER

PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

18:30

Markus BRANDT, Josefa JUNG

COMPETITIVE STRATEGIES IN GLOBAL MARKETS

18:40

Robert GRAF, Tilla BUSCH, Pascal BECK

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING BUSINESS STRATEGIES THROUGH SOCIOLOGICAL RESEARCH

18:50

Tim KÖNIG

BUDGETING AND FINANCIAL PLANNING: THE KEY TO RISK MANAGEMENT FOR BUSINESSES

19:00

Janis BERGER, Herta BAUMANN

OPTIMIZATION OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY FOR THE WORK ENVIRONMENT

19:10

Erika SCHULZ, Marco HOFMANN

THE ECONOMIC IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MARKETING AND CONSUMER BEHAVIOR

19:20

Gerlind WERNER

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT AND TODAY'S UNDERSTANDING OF MODERN BUSINESS ADMINISTRATION

19:30

Lieselotte ARNOLD, Katharina LORENZ, Lieselotte BÖHM

THE IMPORTANCE OF CORPORATE RISK MANAGEMENT FROM FINANCIAL AND OPERATIONAL PERSPECTIVES

19:40

Eva KRÄMER

SOCIOECONOMIC CHANGES AND THE EVOLUTION OF BUSINESS MODELS

19:50

Valéria NÉMETH, Gitta SÁNDOR

THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL APPROACH IN MARKETING RESEARCH

20:00

Gabriella MÉSZÁROS

A SAMPLE APPLICATION FOR ECONOMIC POLICY AND BUSINESS DECISIONS

20:10

Katalin SZŐKE, Kata PÁL

INNOVATION MANAGEMENT IN BUSINESS AND THE IMPORTANCE OF CREATIVE THINKING

20:20

Klaudia LAKATOS

BUSINESS CULTURE AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR WITH SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES

20:30

Julianna JAKAB, Bence HEGEDŰS, János BOROS

MACROECONOMIC FLUCTUATIONS AND CURRENT REFLECTION OF BUSINESS PERFORMANCE

20:40

Balaji GULATI, Anjana MAND

CONSUMER PSYCHOLOGY AND THE IMPORTANCE OF BRAND MANAGEMENT

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSIONS

OTURUM / SESSION                             : 4

Tarih ve Saat / Date and Time              : 10 DECEMBER 2023 – 10:00 – 20:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                   Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                   Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                                   Assoc. Dr. Ali Serdar YÜCEL

                                                                   Assoc. Prof. Gökşen ARAS

                                                                   Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                   Admin

10:00

Aabha NIGAM, Rahim ANTHONY, Marlo GOPAL

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL IMPACT

10:10

Navami LOKE

ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN BUSINESSES

10:20

Avantika BASAK, Sneha SARKAR

CHANGING DYNAMICS IN THE GLOBAL ECONOMY AND ADAPTATION STRATEGIES OF TODAY'S BUSINESSES

10:30

Nupur PALLA, Amrita RADHAKRISHNAN

THE EFFECT OF SPORTS TRAINING ON PHYSICAL AND COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN

10:40

Namita NARANG, Abhishek BANDI

THE USE OF CREATIVE DRAMA TECHNIQUES IN PRESCHOOL EDUCATION

10:50

Chelsea USAMAH, Farhunnisa ANGGRAINI

THE ROLE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION AND THE IMPORTANCE OF NEW GENERATION LEARNING TOOLS

11:00

Puti WINARSIH

AN APPLICATION FOR LEADERSHIP AND TEAMWORK PRINCIPLES IN SPORT MANAGEMENT

11:10

Camilla MARIANI, Mario MORETTI

THE ROLE OF PARENTS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN

11:20

Frattin GRASSO, Gabriele ORLANDO

APPROACHES SUITABLE FOR DIFFERENT LEARNING STYLES IN EDUCATION A LITERATURE STUDY

11:30

Aurora LEONE, Federica MILANI, Rebecca NEGRI

SPORT PSYCHOLOGY: THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN THE MENTAL PREPARATION OF YOUNG ATHLETES

11:40

Stefano MARCHETTI

EFFECTIVE METHODS AND STRATEGIES USED IN EARLY CHILDHOOD LANGUAGE DEVELOPMENT

11:50

Emīlija TAUJĒNA, Valters CELMIŅŠ

THE IMPORTANCE OF DIVERSITY AND INCLUSION IN SPORT EDUCATION PROGRAMS

12:00

Polina JANSONE

THE IMPORTANCE OF ARTISTIC PRACTICES IN PRESCHOOL EDUCATION

12:10

Renārs BLAUMANIS, Teodors KALNIŅŠ, Evelīna BĒRZIŅA

MODERN APPROACHES TO MEASUREMENT AND EVALUATION METHODS IN EDUCATION

12:20

Katrīna SONDORE, Hanna BERNATE

IMPORTANCE OF FINANCIAL STRATEGIES AND BUDGET PLANNING IN SPORT MANAGEMENT

12:30

Everts LĀCĪTIS

IMPLEMENTATION METHODS FOR THE IMPACT AND IMPORTANCE OF EARLY SCIENCE EDUCATION IN CHILDREN

12:40

Mila LAAN, Isabella PEETERS

DYNAMICS OF TEACHER-STUDENT RELATIONSHIPS IN EDUCATION SAMPLE APPLICATIONS

12:50

Dewi De BRUIJN

THE ROLE OF SPORTS ACTIVITIES ON SOCIAL INTERACTION

13:00

Mirte VELDEN, Ninthe DIJKSTRA

THE USE OF CHILDREN'S LITERATURE IN PRESCHOOL EDUCATION

13:10

Luna Van Der LINDEN, Josephine GROEN

DECISION-MAKING PROCESSES AND THE ROLE OF LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION

13:20

Arthur MOLENAAR, Hailey SCHIPPER

THE USE OF EFFECTIVE COMMUNICATION TECHNIQUES IN SPORT MANAGEMENT

13:30

Kim JANSSEN

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL MATHEMATICS SKILLS IN CHILDREN

13:40

Funmilade OLADIMEJI, Damilola ADEGOKE

EFFECTIVE USE OF TECHNOLOGY TOOLS IN EDUCATION

14:30

Akunna BUSARI, Chizoba OMOBOLAJI

EFFECTS OF SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY ON CHILD HEALTH

14:40

Olumide ODUNAYO

THE PAST AND PRESENT OF PLAY-BASED LEARNING APPROACHES IN PRESCHOOL EDUCATION

14:50

Gbeminiyi CHIBIKE, Isioma OLUBUKOLA, Zainab OYELUDE

THE IMPORTANCE OF VALUES EDUCATION AND MORAL DEVELOPMENT IN EDUCATION

15:00

Emma HAMMERSLAND, Theodor NØSTBAKKEN

AN EXAMPLE OF CRISIS MANAGEMENT AND RISK ASSESSMENT IN SPORT MANAGEMENT

15:10

Inga LARSEN, Hedda MARTINSEN

PRACTICAL EXAMPLE OF THE COGNITIVE BENEFITS OF MUSIC EDUCATION IN CHILDREN

15:20

Oliver GUNDERSEN

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TEACHING METHODS IN EDUCATION

15:30

Sara NGUYEN, Wild ERIKSEN, Sarah EMMERHOFF

APPLICATION EXAMPLES FOR PHYSICAL FITNESS AND HEALTH IN SPORT EDUCATION

15:40

Jonas JØRGENSEN, Erik JØRGENSEN

THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL AWARENESS AND SUSTAINABILITY PRACTICES IN PRESCHOOL EDUCATION

15:50

Elías GALINDO

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE APPROACHES TO INCREASE MOTIVATION IN EDUCATION

16:00

Ana BENAVÍDEZ, Luna ORNELAS

EVENT MANAGEMENT AND PLANNING PRACTICE IN SPORT ORGANIZATIONS

16:10

Gabriela NOWICKA

THE EFFECT OF EARLY START OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING ON LEARNING IN CHILDREN

16:20

Ryszard MAJEWSKI, Nela MARCINIAK

STUDENT-CENTERED APPROACHES AND PRACTICES IN EDUCATION: A SAMPLE APPLICATION

16:30

Gabriela JANKOWSKA, Marika WÓJCIK

THE IMPORTANCE OF MARKETING AND BRAND DEVELOPMENT STRATEGIES IN SPORT MANAGEMENT

16:40

Maja SAWICKA, Magdalena PIETRZAK, Dominika SOBCZAK

THE ROLE OF PARENTS IN SAFE INTERNET USE FOR CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION

16:50

Stanisław CHMIELEWSKI

MULTICULTURALISM AND INCLUSION IN EDUCATION

17:00

Marcelina KOWALSKA, Liliana WALCZAK

CULTURAL DIFFERENCES IN SPORT EDUCATION AND SOCIAL VALUES

17:10

Valentin RUSU

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CHILDREN AND METHODS USED IN EDUCATION

17:20

Emilia STĂRUIALĂ, Luminița VASILICĂ

DIGITAL LITERACY AND MEDIA AWARENESS IN EDUCATION

17:30

Olivia MATASARU

THE IMPORTANCE OF SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL AWARENESS IN SPORT MANAGEMENT

17:40

Ana BÎRSAN, Victoria BÎRSAN

THE EFFECT OF NATURE AND OUTDOOR ACTIVITIES ON CHILD DEVELOPMENT IN PRESCHOOL EDUCATION

17:50

Carisa DRĂGAN, Săsăran OLTEANU

REFLECTION OF AWARENESS OF CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS IN EDUCATION

18:00

Chia Zhi HUI

THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL HEALTH AND WELL-BEING IN SPORT EDUCATION

18:10

Loo Xin LING, Toh Ming HUI

PRACTICES FOR ENCOURAGING SCIENTIFIC CURIOSITY IN CHILDREN

18:20

Deng CHANG

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS IN EDUCATION

18:30

Perla FINGERLANDOVÁ, Denis HRAŠKO

GENDER EQUALITY AND OPPORTUNITIES IN SPORT MANAGEMENT

18:40

Esperanza ROMERO, Jorge ESTEBAN

THE ROLE OF FAMILY INVOLVEMENT IN PRESCHOOL EDUCATION

18:50

Xavier MARTIN, Noelia GARCIA

THE EFFECT OF EDUCATIONAL USE OF DIGITAL GAMES IN EDUCATION ON PERSONAL DEVELOPMENT

19:00

Esther CABALLERO

NUTRITION AND HEALTHY LIFE AWARENESS IN SPORTS EDUCATION

19:10

Alejandro LOZANO, Verónica PASCUAL, Manuela SOTO

DETERMINATION OF SOCIAL MEDIA EFFECTS ON CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD

19:20

David JIMENEZ

STRATEGIES AND APPLICATION EXAMPLES THAT INCREASE STUDENT SUCCESS IN EDUCATION

19:30

Malia ROBERTS, Everlee HORTON

EFFECTIVE TEAM MANAGEMENT AND COACHING IN SPORT MANAGEMENT

19:40

Kaleb GARCIA, Everly CASTILLO, Kailani COLLINS

THE IMPORTANCE OF INTRODUCING DIFFERENT CULTURES IN PRESCHOOL EDUCATION

19:50

Isabel BARRETT

METHODS USED IN THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS IN EDUCATION

20:00

Hayden JOHNSTON, Camilla THOMAS

FAIR PLAY AND ETHICAL VALUES IN SPORTS EDUCATION

20:10

Sydney MARTIN, Brynlee HUGHES

THE IMPORTANCE OF VISUAL ARTS IN PRESCHOOL EDUCATION FOR CHILDREN