BİLDİRİ PROGRAMI

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM 

AÇILIŞ / OPENING

22/23 ŞUBAT  22/23 FEBRUARY 2021

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

PROF. DR. GİRAY SAYNUR DERMAN

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

09:00 – 12:00 (GMT+3)

 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. GİRAY SAYNUR DERMAN

DOÇ. DR. ETEM YEŞİLYURT

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ (Turkey)

Prof. Dr. Gülsen DEMİR (Turkey)

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (Turkey)

Prof. Dr. Zdzislaw POLKOWSKI (Greece)

Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR (India)

Prof. Dr. Mohammad HASAN (Malaysia)

Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (Turkey)

Assoc. Prof. Michael KUYUCU (Turkey)

Assoc. Prof. Sivasankaran SUBBURAYAN (Saudi Arabia)

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (Pakistan)

Assist. Prof. Rommel TABULA (Thailand)

Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA (Turkey)

Assist. Prof.  Ajay B. GADICHA (India)

Dr. Khalida NASEEM (Pakistan)

 

(Davetli Konuşmacılarda Sıralama ve Sunumlarda Değişiklikler Olabilir)

 

 

 

 

 

 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM / SESSION                             : 1

Tarih ve Saat / Date and Time              : 22.02.2021 – 12:00 –24:00

Oturum Başkanı (Head of Session)    : Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

                                                                 Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

                                                                 Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                                 Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                 Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

                                                                 Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA

                                                                 Admin                                                 

 

SUNUM SAATİ

YAZAR(LAR)

KONU BAŞLIĞI

12:00

Emre YILDIZ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME ÖZYETERLİK İNANÇLARININ, ÖĞRETİMİ PLANLAMA BECERİLERİNİN VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

12:10

Afra Nur AKSOY

INVESTIGATING PERCEPTIONS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT

12:20

Ahmet ALĞAN, Necdet KONAN

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGIN SÜRECİNDE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ OLMAK

12:30

Ahmet KAŞIK, İzzet KIRKAYA

TEKME HIZININ ARTMASI İÇİN POST AKTİVASYON POTANSİYALİZASYONU YÖNTEMİNİ KULLANMAK DOĞRU MU?

12:40

Ahmet SAYLIK, Selçuk DEMİR

OKUL YÖNETİCİSİNİN BAŞVURDUĞU POLİTİK TAKTİKLERİN ALGILANAN ETİK İKLİM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

12:50

Ali BIÇAKCI, Orhan ÇAKIROĞLU

TÜRKİYE’DE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

13:00

Ali BIÇAKCI, Orhan ÇAKIROĞLU

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDE KAVRAM HARİTASI STRATEJİSİNİN KULLANIMI

13:10

Aline SARIYILDIZ, Veda ASLIM YETİŞ

TENURE ANXIETY AND ACADEMIC MOTIVATION OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE PROSPECTIVE TEACHERS IN TURKEY: A QUANTITATIVE RESEARCH WITH FACULTY OF EDUCATION STUDENTS

13:20

Ayhan AKSAKALLI

İKTİDAR-BİLGİ İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMENLERDE AÇIĞA ÇIKAN EĞİTİM İNANÇLARI

13:30

Ayşe BEDİR

AMERİKAN ARŞİV BELGELERİNDE TÜRKİYE TARİHİ ÜZERİNE NOTLAR (1918-1931)

13:40

Ayşegül AKDEMİR, Sinan GİRGİN, Ümran GİRGİN

RESMİ İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ STRESİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

13:50

Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Burcu COŞANAY GÜLEY, Oğuz EMRE, Miraç KAYIKÇI

ERGENLERİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARINA İLİŞKİN ANNELERİN ALGILARI

14:00

Ayşenur DURAN

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DIL BECERILERI VE OYUN DAVRANIŞLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI

14:10

Bahar ARTAN OSKAY

HENRI MATISSE’NİN SANATINDAKİ POST-EMPRESYONİST ETKİLER VE DEĞİŞİMLER

14:20

Bilal ÜSTÜN, Ebru ÜSTÜN

ALMANYA’DA DOĞUP BÜYÜYEN, TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ YAPMIŞ OLAN 3. NESİL TÜRKLERİN TÜRKİYE’YE DÖNME VE TÜRKİYE’DE YAŞAMA NEDENLERİ

14:30

Bilge CANBALOĞLU, Gözde GÜRGÜN

MONETARY POLICY AND STOCK MARKET EFFICIENCY: EVIDENCE FROM TURKISH STOCK MARKET

14:40

Bilge ÖZTÜRK

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS PROGRAMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: FEN BILIMLERI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

14:50

Binali KILIÇ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE GİZLİ MÜŞTERİ UYGULAMALARI: YİYECEK-İÇECEK BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEK KONTROL LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI

15:00

Buket ŞEN, Emin GÜNDOĞAR

AFET SONRASI DAĞITIM PROBLEMİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

15:10

Burak MEDİN, Mehmet Nedim BOYMUL

ONUR ÜNLÜ SİNEMASINDA POSTMODERNİST DİLİN SİNEMASAL ANLATIYA VE MEKÂNA YANSIMASI: KIRIK KALPLER BANKASI FİLMİ ÜZERİNDEN BİR OKUMA

15:20

Burcu COŞANAY GÜLEY, Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Oğuz EMRE

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BİLİŞSEL TEMPO

15:30

Çağrı Hamdi ERDOĞAN

EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

15:40

Ceren ARK-YILDIRIM

SUY'UN POLİTIKA HEDEFLERINI YENIDEN DEĞERLENDIRMEK: INSANI VE GÜVENLIK IHTIYAÇLARI ARASINDA

15:50

Çiğdem ÖR

 FİLİSTİN'DE ALMAN KOLONİLERİ

16:00

Deniz SOYLU, Ali Yiğit KUTLUCA

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN KAVRAMSALLAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ: BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

16:10

Derya ATABEY

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞITIMI: AÇIK UÇLU SORULAR

16:20

Didem KOCA

COVİD 19 SÜRECINDE SOSYAL POLITIKALARIN ROLÜ

16:30

Ebru KÖKTEPE KARAHÜSEYİNOĞLU

ÖRGÜTLERDE LİDERLİK SÜRECİ VE ETKİLİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ

16:40

Ebru KÖKTEPE KARAHÜSEYİNOĞLU

SAĞLIK YÖNETİMİNDE BİLGİ LİDERLİĞİ SÜRECİ

16:50

Ece ÖZER ÇİZER, Hamit ERDOĞAN

PAZARLAMADA SİMÜLASYON UYGULAMALARI

17:00

Edanur BOZDEMİR, Mehmet KANDEMİR

EVLİ KADINLARIN AİLE YILMAZLIĞI İLE PSİKOLOJİK DOĞUM SIRALARI ARASINDA İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

17:10

Ercan TOMAKİN

MAKING THE TRANSLATION TEXTS MORE UNDERSTANDABLE: AN ACTION RESEARCH

17:20

Erkan BOZKURT

PROTAGORAS’IN BİLGİ KURAMI VE SİTE YURTTAŞLIĞI

17:30

Esin KARTOPU, Şuranur ZEBUNOĞLU

SOSYAL SORUNLARA DEĞİNEN SOKAK SANATI VE GRAFFİTİNİN TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMADAKİ ROLÜ

17:40

Esra KIZILOĞLU

AN ASSESSMENT ON PLACE AND SIGNIFICANCE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY FOR INTERNATIONAL BUSINESSES

17:50

Esra KÖTEN

SOSYAL MEDYADA COVID-19 ÜZERİNE KOMPLO TEORİLERİ

18:00

Esra KÖTEN

ATAERKİL DÜNYADA KADINLARIN GÖRÜNMEZLİĞİ

18:10

Etem YEŞİLYURT

GENEL BAKIŞLA KAVRAM HARİTALARI ÖĞRETİM YÖNTEMİ

18:20

Etem YEŞİLYURT

BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ ANALİZİ

18:30

Etem YEŞİLYURT

ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİME YANSIMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

18:40

Eyyup İNCE

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEBİN SALGIN DÖNEMİNDE TATBİKİ

18:50

Ezgi SAKMAN

A QUALITATIVE INVESTIGATION OF HOW WE FEEL FOR AND HELP OTHERS: EMPATHY AND ALTRUISM

19:00

Fatih Selim ERDAMAR

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN MOTİVASYONLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ

19:10

Fatih TAŞKESEN, Mehmet KANDEMİR

GENÇLERDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

19:20

Fatma Gül UZUNER, Mahmut Serkan YAZICI

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

19:30

Ferda KARADAĞ, Burcu ERSÖZ ALAN, Dilşad FOTO ÖZDEMİR

ÇEKİŞMELİ EBEVEYN İLİŞKİLERİNDE / BOŞANMALARDA ÇOCUK İSTİSMARI İDDİALARI

19:40

Ferhat ÖZTÜRK

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNCELERİ: MATEMATİK DERSLERİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

19:50

Feyza UÇAR ÇABUK

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE AKRAN ZORBALIĞI

20:00

Feyza UÇAR ÇABUK, Fatma TEZEL ŞAHİN

EVDE ÇOCUK BAKIMI” PROGRAMINA KATILAN ANNELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ VE PROGRAMIN ÇOCUKLARI İLE OLAN İLETİŞİMLERİNE ETKİSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

20:10

Gamze ŞEKEROĞLU

COVİD-19 SÜRECİNDE ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDAKİ BULAŞMA ETKİSİ

20:20

Ghonche GHOJOGHİ

İNFOGRAFİK TASARIMINDA GRAFIK TASARIMI İLKELERIN

20:30

Gizem AKSU CAN

TOPLUMLARIN İNŞAASINDA “MİTOLOJİ” VE “MASS MEDİA”NIN ÖNEMİ; “YENİ AHİT” FİLMİ ANALİZİ

20:40

Güfte CANER AKIN

KİMYASALLAR VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATINDA İŞ KAZASI GEÇİRME DURUMUNA CİNSİYETİN ETKİSİ

20:50

Gülşah SALTIK AYHANÖZ

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN TAMAMLAYICI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ARAÇLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

21:00

Gökçen KARA

NATURE VERSUS NURTURE DEBATE IN THE NOVELS SALMAN THE SOLITARY BY YASHAR KEMAL AND THÉRÈSE RAQUIN BY EMILE ZOLA

21:10

Gökçen KARA

A NEW HISTORICAL READING OF JULIAN BARNES’S ENGLAND ENGLAND

21:20

Hakan NURLU, Muhammet YILMAZ, Murat KURT

EVDE EĞİTİM GÖREN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

21:30

Hakan YILDIRIM

VATANDAŞLARIN ÜZERİNDE TAŞIDIĞI TC KIMLIK KARTLARININ ÇOK AMAÇLI KULLANILMASI IÇIN YAPILMASI GEREKENLER YA DA KAYITLI ERIŞIM CIHAZLARININ TC KIMLIK KARTLARININ KULLANIMINDA GÜVENLI ERIŞIM VE DOĞRULAMA CIHAZI OLARAK GELIŞTIRILIP KULLANILMASI

21:40

Halise GÜLMÜŞ KIRKINTI

ÖZ ÇEVİRİNİN İDEOLOJİK BOYUTU

21:50

Hamit ERDOĞAN, Ece ÖZER ÇİZER

PAZARLAMANIN KARANLIK YÜZÜ: INFLUENCER PAZARLAMASINDAKİ YANLIŞ UYGULAMALAR

22:00

Hasan AKA

10-14 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE FİZİKSEL AKTİVE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

22:10

Hüseyin ÇALT, Rükan KUTLU KORLU

YEREL YÖNETİMLERDE KATILIM VE DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİ ÖRNEKLERİ

22:20

Kadriye ÖZYAZICI, Oğuz EMRE, Ayşegül ULUTAŞ-KESKİNKILIÇ, Zekeriya ARSLAN

RAM’DA ÇALIŞAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

22:30

Latife Hanım OVALI, Ebru ERSAY

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN DUYGU BİLGİSİ VE ÖZ DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

22:40

Mahmut NEVFEL ELGÜN, Hüseyin Çağatay KARABIYIK

PAZARLAMA BİLİMİNİ YENİDEN KONUMLANDIRMAK: PAZARLAMAYA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM OLARAK KARŞI PAZARLAMA MODELİ ÖNERİSİ

22:50

Mehmet Alparslan AKINCI, Yakup ÇELİK

TARİHMURAT KAPKİNER: THE FIRST ABRAHAMESQUE MYSTIC IN THE GRIP OF HISTORICITY AND MODERN CONSCIOUSNESSSELLİK VE MODERN BİLİNÇ KISKACINDA İLK İBRAHİMİ MİSTİK MURAT KAPKINER

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM / SESSION                            : 2

Tarih ve Saat / Date and Time             : 23.02.2021 – 09:00 – 24:00

Oturum Başkanı (Head of Session)   : Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

                                                                Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA

                                                                Admin

                                                                        

 

09:00

Mehmet Hanifi AYBOĞA ,Solmaz APAK, Farshad GANJİ

E-TİCARET VE BU TÜR KURUMLARIN MUHASEBE SISTEMLERININ INTERNET ÜZERINDEN INCELENMESI

09:10

Mehmet Kadir COŞKUN, Ufuk ŞİMŞEK

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

09:20

Mehmet KANDEMİR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞININ AÇIKLANMASI: YAŞAM DOYUMU VE UMUT

09:30

Mehmet KANDEMİR

AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞININ ÖZ DÜZENLEME, AKADEMİK ORTALAMA VE OKUL DEVAMSIZLIK DAVRANIŞLARIYLA İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

09:40

Mehmet TOYRAN

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİM İÇİ DERSLERE DAİR ALGILARI: LONDRA ÖRNEĞİ

09:50

Melek MARAŞLI, Cemalettin IŞIK

TÜRKİYE VE ALMANYA ORTAOKUL MATEMATIK DERS KITAPLARININ GEOMETRI VE ÖLÇME ÖĞRENME ALANININ BILIŞSEL İSTEM DÜZEYLERINE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALIZI

10:00

Merter MERT

THE RATE OF GROWTH IN TURKEY UNDER ALTERNATIVE NEUTRAL TECHNOLOGICAL PROGRESS

10:10

Merter MERT

 DEVELOPMENT GAP OF TURKEY FROM VARIOUS PERSPECTIVES

10:20

Metin YILDIZ, Abdurrahman KIRTEPE, Kürşad Nuri BAYDİLİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

10:30

Muhammet YILMAZ, Hakan NURLU, Murat KURT

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİLERİNDE YAYIMLANAN SINIF EĞİTİMİ MAKALELERİNİN YÖNTEM EĞİLİMİ

10:40

Murat KOÇYİĞİT, Büşra KÜÇÜKCİVİL

“LOVEMARK” OLUŞUM SÜRECİ VE INSTAGRAM KULLANIM İLİŞKİSİ: TÜRK HAVA YOLLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

10:50

Murat KOÇYİĞİT, Büşra KÜÇÜKCİVİL

KRİZE YANIT VERME STRATEJİLERİ: COVID–19 PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN INSTAGRAM PAYLAŞIM ANALİZİ

11:00

Murat YORULMAZ

GÜNEY ÇİN DENİZİNDE TARİHSEL HUSUMETLERDEN BÖLGESEL İHTİLAFLARA VE ÇİN’İN ASKERİ REVİZYONU

11:10

Musbau OMOTOLA KADİR, Behiye CAVUSOGLU

 EMPIRICAL ANALYSIS ON EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON EMPLOYMENT GENERATION IN A DEVELOPING NATION: A CASE OF NIGERIA (1990-2019)

11:20

Necdet KONAN, Necibe Damla ÖZDEMİR

COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE ÇALIŞIYOR OLMAK

11:30

Necdet KONAN, Necibe Damla ÖZDEMİR, Ahmet Talha ÖZDEMİR

COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE MÜZİK ÖĞRETMENİ OLMAK

11:40

Nejla ATABEY

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON NİTELİKLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR

11:50

Nidan OYMAN BOZKURT

SOSYAL BİLIMLERDE YÖNTEM TARTIŞMALARI: POZITIVIZME KARŞI ANTI-POZITIVIZM

12:00

Nuray ÖNCÜL

GELİŞIMSEL YETERSIZLIĞI OLAN BIREYLERE TUVALET EĞITIMI: SISTEMATIK DERLEME

12:10

OĞUZ ERSÖZ

MEDENİ KANUNUMUZUN DEĞİŞİM TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

12:20

Okan YAŞAR

COVİD 19 PANDEMI DÖNEMI ÇALIŞANLARIN STRES DÜZEYLERI ÜZERINE AMPIRIK BIR ÇALIŞMA

12:30

Pınar BIÇAKSIZ

INVESTIGATION OF THE PREDICTORS OF AGGRESSIVE DRIVING

12:40

Pınar ÖZUYAR

KURULUŞLARIN SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE YAŞAM BOYU EĞİTİM SORUMLULUKLARI; SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI EKSENİNDE BİR KAPSAM ÇALIŞMASI

12:50

Rabia VEZNE

Y VE Z KUŞAĞI YETİŞKIN ÖĞRENENLERI IÇIN YENI BIR YAKLAŞIM: MIKRO ÖĞRENME

13:00

Recep GÜR

“VERİ ANALİZİ REHBERİ” YAZILIMI GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

13:10

Recep GÜR, Ersin TÜRE, Mustafa KÖROĞLU

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ORTAK ZORUNLU DERSLERDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA İLİŞKİN KANONİK DEĞİŞKENLERİN LİSANS GENEL AKADEMİK BAŞARILARINI YORDAMA GÜCÜ

13:20

Remzi AKTAY

RASYONEL DENKLEMLERİN TAMSAYI ÇÖZÜMLERİ

13:30

Remzi AKTAY

MATEMATİK DERSİNİN AKIŞ KURAMI VE DUYGULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE İŞLENMESİ

13:40

Rovshan MAHMUDOV, Ali B. KUTVAN

THE IMPACT OF CHINA'S NON-TARIFF MEASURES ON TRADE WITH CENTRAL ASIA COUNTRIES

13:50

Rükan KUTLU KORLU

TÜRKİYE’DE PROGRAM BAZLI PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASINA GEÇİŞ VE DEĞERLENDİRMESİ

14:00

Rıza SALAR

ÖĞRENCİLERIN BİREYSEL İHTİYAÇLARINI DİKKATE ALMANIN FEN OKURYAZARLIK PUANLARINA ETKİSİ: PISA 2018 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ

14:10

Seda ATA

 PANDEMİ SÜRECINDE OKUL ÖNCESI EĞITIM

14:20

Selçuk DEMİR, Ahmet SAYLIK

KÜLTÜREL BİR DEĞİŞKEN OLARAK GÜÇ MESAFESİ İLE OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

14:30

Sergün KAYA, Şeyda GÜL

REACT STRATEJİSİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: SİNDİRİM SİSTEMİ ÖRNEĞİ

14:40

Seval ELDEN ÜRGÜP

COVİD-19’UN TÜRKİYE’DE İŞLETMELERE OLAN ETKİLERİ VE TMS AÇISINDAN BİR BAKIŞ

14:50

Sevda GÖKTEPE YILDIZ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TAMSAYILARDA DÖRT İŞLEME YÖNELİK KURDUKLARI PROBLEMLERİN ANALİZİ

15:00

Shanaz HAKIM, Behiye ÇAVUŞOĞLU

THE INFLUENCE OF INTEREST RATE ON INVESTMENT IN IRAQ

15:10

Sibel AYDOĞAN

PERCEPTION OF INCONSPICUOUS CONSUMPTION

15:20

Sinan GİRGİN, Hoşcan ENSARİ

ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

15:30

Sinem BALOĞLU, Cemalettin IŞIK

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR KONUSUNDA ÇOKLU TEMSİLLER ARASINDAKİ GEÇİŞ BECERİLERİ

15:40

Sohaib AQİB, Behiye CAVUSOGLU

ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 ON THE VULNERABLE SEGMENTS OF SOCIETY: A CASE STUDY OF URBAN SLUMS IN PAKISTAN

15:50

Soner SOYSAL

DESCARTES VE YANILGILARIMIZIN KAYNAĞI SORUNU ÜZERİNE

16:00

Süleyman KAHRAMAN, Hande NUSEL

YETİŞKİNLERDE YALNIZLIK, DUYGUSAL YEME VE OLUMSUZ BEDEN KONUŞMALARI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

16:10

Süleyman KAHRAMAN, Merve ACER

SOSYAL MEDYA KULLANIMI, BEDEN DEĞERİ, KOMPULSİF ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

16:20

Tahsin GEÇKİL

LOJİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ

16:30

Tufan ÖZTÜRK

COVID-19’UN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BETİMLENEREK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

16:40

Umut DOĞAN

“DESIGN EDUCATION” IN THE FOCUS OF URBAN DESIGN: COVID-19 AND DISTANCE EDUCATION PROCESS

16:50

Yasemin SORAKIN BALLİ, Gamze AVCI, Ahmet Yiğit PALAS

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

17:00

Yavuz KAMACI, Zeynep DOĞAN

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİR ÇEŞİTLERİNE VE BİRİM KESRE YÖNELİK KULLANDIKLARI TEMSİLLERİN İNCELENMESİ

17:10

İbrahim Halil YAŞAR

INSTAGRAM REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMUN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ: YAPISAL EŞİTLİK MODELİ ARACILIĞIYLA BİR İNCELEME

17:20

İpek ÖNAL, Yavuz ERİŞEN

DİJİTAL ÖYKÜLEME YÖNTEMİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ: BİR KAPSAM BELİRLEME ÇALIŞMASI

17:30

İpek ÖNAL, Yavuz ERİŞEN

TÜRKİYE’DE 2006-2020 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ ELEŞTİREL OKUMA KONULU TEZLERİN İNCELENMESİ

17:40

İsmail Cem AY, Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN

KURUMSAL YÖNETİMDE GELİŞMENİN, MARKET KAPİTALİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ

17:50

İsmail DEMİR, Mustafa ERGUN

FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ LGS HAZIRLIK İÇİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

18:00

İsmail DEMİR, Mustafa ERGUN

DERS KİTAPLARINDAKİ ASİT BAZ VE TUZLAR KONUSUNUN DIŞ DİDAKTİKSEL DÖNÜŞÜM TEORİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

18:10

Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Nuray YURT

PROGRAM VE DERS KİTAPLARININ YAZMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN TUTARLIĞI

18:20

Zekeriya ARSLAN, Oğuz EMRE, Ayşegül ULUTAŞ-KESKİNKILIÇ, Kadriye ÖZYAZICI

KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN ÇOCUK GELIŞIMCILERIN BAKIŞ AÇISINDAN ÇOCUK GELIŞIMI MESLEĞI

18:30

Ömer AYGÜN

SOCRATES WITHOUT PLATO: EVALUATING THE FIGURE OF SOCRATES IN NON-PLATONIC SOURCES

18:40

Ömer Faruk COŞKUN

İŞ TATMİNİ İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖZEL SEKTÖR İLE KAMU SEKTÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI

18:50

Özgür Can YOLCU

ALTERNATİF MEDYA ALANI OLARAK YOUTUBE GAZETECİLİĞİ

19:00

Özlem CEYLAN, Erdal TANAS KARAGÖL

 KIRSALDAKİ KADINLAR VE SOSYAL KOOPERATİF İLİŞKİSİ

19:10

Özlem Deniz DUMAN, Uğur YAVUZ, Abdulkadir ATİK

BİREYLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ

19:20

Şeyda Gül, Sergün KAYA

12. SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABINDA YER ALAN 'GENDEN PROTEİNE' ÜNİTESİNDEKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

19:30

Şeyhmus DEMİR, Mutlu SESLİ

DEMOKRASİNİN POPÜLİZMLE İMTİHANI: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ

19:40

Şeyma Sultan BOZKURT, Fatma TEZEL ŞAHİN

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ RESİMLERİNDE MÜZE

19:50

Şeyma Sultan BOZKURT, Fatma TEZEL ŞAHİN

AİLE KATILIMININ ÇOK BOYUTLU YARARLARI ve PANDEMİ SÜRECİNDE ÖNEMİ

20:00

Mehmet Kadir COŞKUN, Ufuk ŞİMŞEK

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

20:10

Mihalis (MİCHAEL) KUYUCU

MEDYANIN COVİD-19 PANDEMİSİ İLE SINAVI: MEDYANIN PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ANALİZİ

20:20

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ

KONUT SATIŞLARINDAKİ DALGALANMALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ:  2013-2020 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

20:30

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ

TÜRKİYE'DE LİBERALLEŞME EĞİLİMLERİNİN  DIŞ TİCARET PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ANALİZ:1989-2020 DÖNEMİ

20:40

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL

TOPLUMSAL SAĞLIK ALGISI: YAŞANAN COVID 19 SORUNSALI UYGULAMALI ÖRNEĞİ

20:50

Kübra ÖZDEMİR

KIŞ SPORLARI BRANŞLARINA YÖNELİK YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

21:00

Erdi Okan YILMAZ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN TASARIM VE GELİŞTİRME SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA EĞİLİM DURUMLARININ İNCELENMESİ

21:10 Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN  TOPLUMSAL PSİKOLOJİK ALGININ VE SPOR YANSIMASI: BİR UYGULAMALI ÇALIŞMA

 

 

OTURUM / SESSION                            : 3

Tarih ve Saat / Date and Time             : 22.02.2021 – 09:00 – 24:00

Oturum Başkanı (Head of Session)   : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                Prof. Dr. Mustafa TALAS

                                                                Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

                                                                Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI

                                                                Admin                                                 

 

PRE. TIME

WRITER(S)

TITLE

12:00

Kristers FREIMANIS 

HUMAN RELATION TYPES AND DISCOVERY OF FINANCIAL RELATIONS DEPENDENCY

12:10

Esra MANDEBAUM 

CHILDHOOD AND SPORT IN DIFFERENT EDUCATION ESTABLISHMENTS

12:20

Youssef FERRÓN 

HIGHLIGHTED ISSUES AND CURRENT PROBLEMS WITH PUBLIC OCCASIONS

12:30

Kayur BHANWADIA 

WORKING INSIGHTS AND MOBING PROBLEMS IN THREE AGES OF WORKERS

12:40

Teonce LAWRENCE 

ASIAN WORKERS WITH DIFFICULTIES AND POSIBILITIES

12:50

Manuel WISMER 

SPACE AND TIME DISCOVERY IN THE EDUCATED POPULATIONS HISTORY

13:00

Arman KHOSRAVI 

PROSPECTIVE DEVELOPMENT PROJECTS IN RELIGIOUS SITES AND CLINICAL CENTERS

13:10

Tymoteusz BRONIKOWSKI 

VOCABULARY IMPROVEMENT POTENTIAL THROUGH SPACE AND TIME

13:20

Xavion HENDERSON 

TRANSITIONAL ECONOMY IN LABOR MARKET FEATURES

13:30

Keyhan SAFAVI 

WORLD ECONOMY DIVIDED BY THE LABOR MARKET FEATURES

13:40

Aiman bin SHADDAAD

STATE SITUATION AND RELIGOUS PLACES IN MODERN COMMUNITIES

13:50

Rauf YMERI 

LABOR MARKET DEVELOPMENT IN SOVIET COUNTRIES

14:00

Marc GONZÁLEZ 

AGROPRODUCTS PRODUCTION PLANNING IN RELATION WITH FOOD DEMAND AND SUPPLY

14:10

Leonell BROOKS 

PROFITIBILITY CALCULATION METHODS AND SCENARIO ANALYSIS

14:20

Tiontay WHEELER 

COMPREHENSION OF LANGUAGES AND LEARNING MECHANISMY SYNTHESIS

14:30

Kazem PAHLEVAN 

NATURALISM AND ACTIVITIES RELATED WITH SOCIETIES

14:40

Mostafa KAVIANI 

ASSOCIATIONS OF RELIGOUS INSTITUTIONS AT PRESENT STATE CONDITIONS

14:50

Udo VIIDING 

SOCIAL JUSTICE AND NATURE OF PEOPLE IN TERMS OF VACILLATION

15:00

Morten NORDMARK 

GOVERMENTAL SYSTEMS IN AFRICA: A CASE STUDY INVESTIGATING THE PARTIES

15:10

Faatin EL-AWAN 

PHILOSOPHICAL MOVEMENTS IN SOCIAL AND NATURAL ETHICS

15:20

Hirota TASHIAKI 

CAPITALISTIC RELATIONSHIPS IN THE BEGINING OF POST TRAUMATIC ERA

15:30

Rostam MIRZAII 

NON LANGUAGE EDUCATION INSTITUTIONS FOR LEARNING OF ENGLISH AND TECHNOLOGY TEACHING

15:40

Argun MUNGLIG 

WAR BETWEEN PEOPLE IN COUNTRIES AND REASONS AND FEATURES

15:50

Okawa HYOBE 

INTERCOUNTRIES RELATIONS IN SOVIET COUNTRIES DURING COLD WAR

16:00

Constant FABER 

POVERTY PROBLEM AMONG RURAL POPULATION AND PEASANTS

16:10

Elias bin HITAM

REVOLUTIONARY ISSUES AND RESULTS AND CONSEQUENCES

16:20

Mate JANDIERI 

MODERN SOCIAL POLICY OF STATES

16:30

Luukas KUUSELA 

ECONOMIC ACTIVITIES AND MANAGEMENT OF MONETARY ACTIVATIONS IN CURRENT CENTURY

16:40

Argiris HASIKOS 

LAWS AND FUNDEMENTALS OF RELIGOUS STATUS IN DIFFERENT CULTURES

16:50

Asghar SHOKOOHI 

PRE WAR ECONOMY AND HISTORICAL BACKGROUNDS

17:00

Jackson MORGAN 

LOCAL GOVERMENTAL POWERS AND POLICY FRAMEWORKS

17:10

Zeng SHUI 

PHILOSOPHY AND DELIANEATING DOMAINS

17:20

Yamashiro ZENKO 

EMPIRES OF 18TH CENTURY AND NOBLE FEATURES: A REVIEW

17:30

Mampre PARISYAN 

SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENTS AND FINANCIAL IMPROVEMENTS IN 19TH CENTURY

17:40

John MCCALLA 

MEDIVAL SOCIETY WHERE RELIGION AND CONGREATION IS IMPORTANT

17:50

Ramin ZAMANI 

COGNITION OF HISTORY AND STRATEGICAL BACKGROUND FROM MODERN PERSPECTIVE

18:00

Shabnam EGHBALI 

COPPER AND BRONZE METAL USAGE IN WAR WEAPONS IN EARLY MIDCENTURY

18:10

Pablo CLARKE 

ANIMAL DEVELOPMENT IN EAST MEDITERRANEAN REGION

18:20

Briken BYTYGI 

DEVELOPMENT OF SOCIAL HOUSING IN CHINESE FRENCH REGIONS

18:30

Vilho LINDHOLM 

EXAMINATION OF TECHNOLOGICAL TOOLS UTILIZED IN EDUCATION SYSTEM IN OMAN

18:40

Nasos XENILIS 

FUNDAMENTAL VERSUS APPLIED PSYCHOLOGY POINTS OF VIEW LEAD TO VARIOUS RAMIFICATIONS FROM A SIMILAR INFORMATION; RECONSIDERING THE EFFECT OF EARLIER ASSUMPTIONS ON POLYGRAPH RESULTS

18:50

Jesus FERRANDIS 

INVESTIGATING THE IMPACTS OF THE CRITICAL THINKING WAY TO DEAL WITH THE PRESENTATION AND DEMEANOR OF FIRST YEAR COLLEGE UNDERSTUDIES

19:00

Hooman QANBARI 

TEXT CREATION, PORTRAYAL OF THOUGHT AND VERBOSE SEXUAL ORIENTATIONS IN GRADE SCHOOL CLASSES

19:10

Aloiza MIKALAJŠANKA 

THE PART OF NOMOPHOBIA AND CELL PHONE FIXATION IN THE WAY OF LIFE PROFILES OF JUNIOR AND SENIOR SECONDARY SCHOOL UNDERSTUDIES IN THE PHILIPPINES

19:20

Dequinn RANDOLPH 

A TECHNIQUE FOR MAKING TYPOLOGIES OF PROVINCIAL REGIONS IN ECUADOR

19:30

Valentin SAINT-YVES 

UTILIZATION OF SELF-DIRECTED LEARNING METHODOLOGIES AMONG TEACHER EDUCATION UNDERSTUDIES: A DORMANT PROFILE INVESTIGATION

19:40

Emijs MIĶELSONS 

ASSESSING INNOVATION ACKNOWLEDGMENT IN AGRARIAN SCHOOLING IN IRAN: AN INVESTIGATION OF PROFESSIONAL AGRIBUSINESS EDUCATORS

19:50

Oscar ARNESON 

AN EXAMINATION ON LOCAL AREA SPACES IN CONDOS AND THEIR EFFECT ON SOCIAL COOPERATIONS AMONG LOFT INHABITANTS CONCERNING THE CITY OF COLOMBO

20:00

Kittipon JAINUKUL 

INSTRUCTORS' APPARENT EDUCATOR ADMINISTRATION REHEARSES: AN INSTANCE OF PRIVATE AUXILIARY SCHOOLS IN LAHORE, PAKISTAN

20:10

Stanoje GRGUROVIĆ 

THE HOLE BETWEEN COMPETENCY SELF-ASSESSMENTS AND ENCOUNTERED DRUG SPECIALISTS' APPARENT COMPETENCY ASSESSMENTS WITH RESPECT TO THE JAPANESE 6-YEAR DRUG STORE TRAINING PROGRAM

20:20

Carmelo AMAIRA 

THE IMPACT OF OCCUPATION BURNOUT MEASUREMENT ON WORKERS' EXHIBITION

20:30

Mostafa GOLCHIN 

ALTERED PRESS MACHINE FOR CREATION GENTENG EFFECTIVENESS IN LITTLE UNDERTAKING

20:40

Gyaneshwar TIMSINA 

FEMALE SEXUAL CHARACTER IN PERSIAN LEGENDS AND FANTASIES

20:50

Mahdi DERAKHSHANI 

BIRTH RATE AND THE EXTENT OF VIETNAMESE LADIES HAVING A THIRD YOUNGSTER

21:00

Navin HOLKAR 

WEB LANGUAGE LEARNING MATERIALS FOR ADVANCED EDUCATION

21:10

Premo ZMAJEVIC 

FINANCIAL EXAMINATION OF DISCOUNT RICE ADVERTISERS IN ABIA STATE, NIGERIA

21:20

Rune HJERTSSON 

DEALING WITH MEASURE ASSOCIATION EXECUTION A QUANTITATIVE METHOD

21:30

Shuajb ISUFAJ 

THE INDICATION OF SUBJECTIVITY IN THE UNAWARE OF VICTORIAN CREATIVE MIND

21:40

Renato Antunes LOBO

EVALUATING KEY EXECUTION POINTERS CHECKING FRAMEWORK (KPI-MS) OF A COLLEGE UTILIZING INNOVATION ACKNOWLEDGMENT MODEL

21:50

Julien LUXENBERG 

EXAMINATION OF ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS AMONG AGRIBUSINESS FIRMS

22:00

Amiran BOCHORISHVILI 

MARKERS FOR OBSERVING FRAMEWORK (KPI-MS) OF A COLLEGE UTILIZING INNOVATION ACKNOWLEDGMENT MODEL AN EVALUATION

22:10

Taran PONGCHANDAJ 

TACKLING SOCIAL EXPLORATION ISSUES IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: MAKING MECHANICAL AND EXPLORATION ABILITIES WITH ACTIVITY EXPLORATION

22:20

Ored LAGERFELD 

CHARACTERISTIC RISKS UTILIZING FLUFFY RATIONALE BY SOCIAL EVALUATION FORM

22:30

Amitabh VIBHUSHAN 

MORALS OF COMPANION SURVEY AND OTHER CUSTOMARY SCHOLARLY DISTRIBUTING PRACTICES

22:40

Dmitry BALAVADZE 

THE STRUCTURE OF THE COMPETENCY MODEL FOR THE MEDICAL CARE SPECIALISTS: A MODEL DEPENDENT ON A SHOWING CLINIC IN FOCAL TAIWAN

22:50

Vavrinec OTČENÁŠ 

INSTRUCTIONAL OVERSIGHT IN THREE ASIAN NATIONS CONCERNS OF EDUCATORS AND MANAGERS

 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM / SESSION                            : 4

Tarih ve Saat / Date and Time             : 23.02.2021 – 09:00

Oturum Başkanı (Head of Session)   : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

                                                                Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA

                                                                Admin

PRE. TIME

WRITER(S)

TITLE

09:00

Anka PAP 

PERSPECTIVES ON PRE ASSISTANCE INSTRUCTORS IN USING ON THE WEB VIDEO CLASPS FOR SHOWING ENGLISH LANGUAGE

09:10

Florianus SONDEREGGER 

ENROLLMENT OF GRADUATES AND DETERMINING DECISION – A LINKAGE BETWEEN WORK MARKET AND ADVANCED EDUCATION

09:20

Vavrinec OTČENÁŠ 

ANOTHER WORLDVIEW TO ASSESS THE BOP POPULACE BY THINKING ABOUT THE IMPACTS OF SWELLING RATE: A GENUINE CONTEXTUAL ANALYSIS

09:30

Raihaan EL-MINA 

UPGRADE UTILIZING USEFUL DISPERSED DATA FRAMEWORKS: CRM PERSPECTIVE OF EXECUTIVES

09:40

Farhad HASHEMPOUR 

HUMAN RESOURCES CONNECTIONS: THE EFFECT OF OCCUPATION FULFILLMENT

09:50

Rostam FATHI 

ONLINE PERSON TO PERSON COMMUNICATION: ANOTHER TYPE OF SOCIAL CONNECTION

10:00

Saeed MOUSAVI 

DATA PURCHASER HYPOTHESIS FOR THE WEB, AND ITS APPLICATION TO NEWS SITES

10:10

Volodymyr Anatolijovych STETSENKO

EARLY SEX AND PREGNANCY: THE EXORBITANT COST OF ABSOLUTION

10:20

Eduard WINTSCH 

THINKING ABILITIES AMONG SPECIALIZED INSTRUCTION UNDERSTUDIES AND HIGHER LEVELS

10:30

Tamara MIJATOVIĆ 

QUALITY IN ADVANCED EDUCATION: AN ASSORTMENT OF PARTNER VIEWPOINTS

10:40

Tatar SANGHA 

ELECTIVE METHODOLOGY OF CREATIVE CRITICAL THINKING FOR AREA BASED ASSISTANCE EXECUTION

10:50

Fernando BACQUE 

DIFFICULTIES LOOKING WITH BALANCE OF PEOPLE RIGHT

11:00

Eduard CIBUĽKA 

THE IMPACTS OF SOCIAL AND INSTRUCTIVE CLIMATE ON PHYSIOLOGICAL REACTIVITY TO POLYGRAPH AT YOUTHFUL ROMANIAN PRESENTED TO MOMENTARY FIERCE TELEVISION DIARIES

11:10

Dinjo NJEGOŠ 

ADOLESCENTS TALK ABOUT DEATH: REASONS FOR SELF DESTRUCTION

11:20

Bogdana UGLJANIN 

SOCIAL HELP, WORK-FAMILY IMPROVEMENT AND LIFE FULFILLMENT AMONG WEDDED ATTENDANTS IN WELLBEING ADMINISTRATION

11:30

Alvar ROUSSE 

A BASIC MULTI-MEASURES DETERMINATION MODEL TO DEFINE LIMIT TEST FOR VEHICLE PARTS

11:40

Candid RYSER 

PRESENTING TRANSPORTATION FOR SCHOOL FOR POOR UNDERSTUDY: THE THEORETICAL STRUCTURE

11:50

Changiz PANAHI 

SATISFYING INDIVIDUAL REQUIREMENTS AND ADVANCING A SUPERIOR SOCIETY

12:00

Rafik AYDAROV 

BROADENING OF ECONOMIES IN EAST ASIAN : A FEW COMPONENTS INFLUENCING THE SITUATION

12:10

Angelito Lucio Yalung MACATANGAY

LANGUAGE LEARNING THROUGH SOCIALIZATION: EXPANDED UTILIZATION OF A SELF-ACCESS CENTER

12:20

Ding HUAN 

POSSIBILITIES IN WORK MARKET FOR BUSINESS GRADUATES

12:30

Valentin PUCHNER 

INVENTIVE WORK CONDUCT FOR INSTRUCTORS

12:40

Rahele ARJMAND 

RELATED ELEMENTS IN MENTAL TORUBLES IN GUARDIANS OF KIDS

12:50

Kurbads LANDMANIS 

ANOTHER THING PROPOSAL SYSTEM DEPENDENT ON MIN-MAX DISTANCE

13:00

Alexis STÄDELI 

PLANNING THE SCHOLARLY DESIGN OF COMPUTERIZED GAP

13:10

Joseph ALARIE 

GAME EXAMINATION OF BIG BUSINESS, GOVERNMENT AND CONSUMERIN GREEN INVENTORY FRAMEWORK

13:20

Mozhgan HAYAII 

ONESELF AND THE OTHER: RE-VISIONING IN CHOSE SCHOLARLY WORKS

13:30

Payam SALEHI 

VARIABLES IMPACTING EWOM IMPACTS: UTILIZING EXPERIENCE, BELIEVABILITY, AND HELPLESSNESS

13:40

Behrad MOSHIRI 

THE JOB OF STRICTNESS AS AN ADAPTING TECHNIQUE IN ADAPTING TO WORK-FAMILY STRUGGLE

13:50

Chakravarti PADHYA 

INNOVATION CULTURE AMONG ADVANCED EDUCATION ORGANIZATIONS' UNDERSTUDIES

14:00

Fabien BEAUVAU 

INTERPRETATION OF MACHINE IN ARABIC LANGUAGE -SPEAKING ELT STUDY HALLS

14:10

Erlul MANIANI 

METHODOLOGIES IN EFL SETTINGS RETURNED TO INFORMATION

14:20

Luis MAYORDOMO 

LANGUAGE AND CULTURE: A REFERENCE TO THE MALAY SPECIALTIES WORDING

14:30

Lazaro LEGUIZAMÓN 

INVESTIGATING THE SECRET OF SCHOLARLY PERUSING: A PSYCHOPHYSIOLOGICAL VIEWPOINT

14:40

Youkhavid LORESTANI 

ILLUSTRATIVE WRITINGS AS A FUNDAMENTAL VEHICLE FOR ENGLISH LEARNING

14:50

Onesimus VASILACHE 

LANGUAGE PERSONALITY AND SOCIAL DISTINCTION

15:00

Parviz BINA 

INSTRUCTOR SELF-SUFFICIENCY AND STUDENT SELF-RULE: AN EAST ASIAN'S POINT OF VIEW

15:10

Dominik ZAPLETAL 

WHERE DID THE METACOGNITIVE TRAIN LEAVE THE RAILS? RETURNING THE TRAIN ON THE TRACK

15:20

Devidaas QUADIR 

DEMYSTIFYING THE FANTASY OF PARENTHOOD: TONI MORRISON'S UPDATE OF AFRICAN-AMERICAN MOTHER GENERALIZATIONS

15:30

Guillaume KUTTER 

OUTLINE OF THE EXPLORATION SETTING: EDUCATIONAL RAMIFICATIONS FOR THE COMPOSITION OF EXPLORATION REPORTS

15:40

Diego CHISTAU 

THE TRAINING OF THE ENGLISH LANGUAGE FOR ARTISTIC REASON IN NIGERIA: MAKING A PUBLIC CHARACTER

15:50

Nurbek NAZAROV 

EDUCATOR'S UNEASINESS IN UTILIZING ENGLISH IN INSTRUCTING

16:00

Tiloka TRAIVUT 

RECOVERY OF THE MISUSED BODY

16:10

Vili KETTUNEN 

STEP BY STEP INSTRUCTIONS TO UTILIZE TALENTED TIPS OF THE PROCEDURES OF THE PRIMARY LANGUAGE PROCUREMENT TO ADVANCE

16:20

Hamed PASDAR 

INVERSION OF JOBS BETWEEN ELT EDUCATORS AND SUBJECT TRAINED PROFESSIONALS

16:30

Matteo SCHNEIDER 

PERUSING LOGICAL WRITINGS: A FEW DIFFICULTIES LOOKED BY EFL PERUSERS

16:40

Murata SHOIN 

POSTPOSITIVE PAST PARTICIPLES UTILIZED ALL ALONE

16:50

Dovydas KANYS 

ORIENTALISM DISPLAYED IN NEIGHBORHOOD MOTION PICTURES

17:00

Feda HURMOZ 

CULTURE ON UNKNOWN DIALECT EDUCATING: AN INVESTIGATION

17:10

Arman KASHKOULI 

INVESTIGATION IN TO SOCIOLINGUISTIC OF VOWEL CONCORDANCE IN PERSIAN

17:20

Bótólfur AUÐMUNDSSON 

TALK INVESTIGATION: INDIVIDUAL PRONOUNS IN FACILITATING

17:30

Magnus MAY 

PHONETIC, MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC BLUNDERS IN ENGLISH: A CONTEXTUAL ANALYSIS

17:40

Freydoun BARBARZ 

OPEN ABILITIES IN NATIVE LANGUAGE BROUGHT ABOUT DISAPPOINTMENT

17:50

Raffi KOSTIKYAN 

ENGLISH PERUSING COGNIZANCE CAPACITY OF EVALUATION STUDENTS UTILIZING METACOGNITIVE SYSTEMS

18:00

Sverker STENBOCK 

OPTIONAL SCHOOLS EDUCATION AMONG UNDERSTUDIES

18:10

Shaheer bin QAASIM

ENGLISH COMPOSING ABILITIES IN UNDERSTUDIES AND CREATING SKILLS

18:20

Kooroush BAGHERZADEH 

APPARENT ENTHUSIASTIC EXPERIENCE OF BILINGUALS IN THE SECURING OF FIRST AND SECOND DIALECTS

18:30

Dexter MILLER 

BELIEF SYSTEM AND FORCE CONNECTION REFLECTED IN THE UTILIZATION OF PRONOUN

18:40

Sven NEBE 

LANGUAGE, CULTURE, AND INTERPRETATION OF THE KARBI: A CONCISE REPORT

18:50

Khoram SHAHPUR 

CONCEPTUALIZING SCHOLARLY REACTIONS OF L2 PERUSERS: AN EXPLORATORY EXAMINATION

19:00

Rocco LOWE 

ROMANIAN-SPEAKING PEOPLE GROUP OUTSIDE ROMANIA: PHONETIC CHARACTERS

19:10

Obukhov Leontiy VLADIMIROVICH

TALKING IN PUBLIC: A MIXED LEARNING CLIMATE

19:20

Nak ARIYANUNTAKA 

SOME PHONETIC TROUBLES IN INTERPRETING THE BLESSED BOOK

19:30

Benjamim VAZ 

INSPIRING UNDERSTUDIES AND UPGRADING THEM BY GIVING INPUT ON COMPOSITION

19:40

Zhumabek EGEMBERDIEV 

FEELING OF SPOT ON EXILE PSYCHOLOGICAL WELLNESS

19:50

Kamvar SULEMANI 

HALF BREED APPROACH OF E-GOVERNMENT

20:00

Zavrazhin Saveliy (Sava) VSEVOLODOVICH

DESIGN UNDERTAKINGS AND INFORMATION OF BOARD IN TERMS OF PROFITABILITY

20:10

Mileta BERKULJAN 

BUILDING UP A MODEL OF INFORMATION ORGANIZATIONS IN ASSOCIATIONS

20:20

Moein ADIB 

ABOUT MECHANICAL SUPPORTABILITY AND PERISHABILITY OF WORK MODELS

20:30

Ermilo CORTESE 

SCHOLARLY ACCOMPLISHMENT IN TERMS OF INTELLECTUALITY AND QUALITY

20:40

Kamran DARA 

WELLBEING ADVANCEMENT CONDUCT AND NEEDS EVALUATION

20:50

Niwit NIRATPATTANASAI 

THE RAMIFICATIONS OF DISENTANGLEMENT IN "HELPFUL WRITING"

21:00

Bertrand BENYAMIN 

MOVING THE CHIEF'S PART AS DIRECTOR TO THAT OF A SCHOLARLY PIONEER

21:10

Harihara PUTHIRAN 

THE TEST OF GHETTOS: FINANCIAL ABBERATIONS

21:20

Qin XUEGANG 

BUY CHOICE OF EXTRA SECURITY STRATEGIES AMONG ELDERLY PEOPLE

21:30

Hamid NASIRIAN 

BROADENING TECHNIQUE AND ITS IMPACT ON THE CAPITAL DESIGN CHOICES OF ASSEMBLING FIRMS

21:40

Marcelino SILVA 

PUBLIC SPENDING INSTRUCTION AND DISPARITY: A CONTEXTUAL ANALYSIS

21:50

Valentin BETTENCOURT 

FINANCIAL ADVANCEMENT AMONG BOOKED STANDING: AN INVESTIGATION

22:00

Borjigidai KHORGHOSUN 

MAN CONTROLLED SOCIETY AND SEX IMBALANCE: THE PERSEVERANCE OF STRICT AND SOCIAL BIAS