BİLDİRİ DETAY

Gülşen MEHDİYEVA
ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ASKERİ IÇERIĞIN BELGELERINDE KULLANILAN TERIMLERIN AZERBAYCAN DILINE UYARLANMASI SORUNU
 
Azerbaycan bağımsızlığıyla uluslararası örgütlerle yakın işbirliği yapmaya başladı. Bu işbirliği sayesinde yüzlerce belge ve sözleşme imzalanmış ve imzalanmıştır. Bu belgeler ve sözleşmeler düzinelerce yeni terim ve terim kullanır. Bu yeni oluşturulan kelimeler ve terimler diğer dillere farklı şekillerde geliyor. Küreselleşen dünyada, halkların dillerine ve dinlerine yaklaşma süreci mutlak ve kaçınılmazdır. Şimdi, Azerbaycan Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğunda, yeni kelimeler ve terimler bizim dilimizle Rusça'ya çevrildi ve şimdi bu süreç, dilimize kelimeler ve terimlerle doğrudan farklı dillere giriyor. 20. yüzyılın 90'ından itibaren, Azerbaycan ve her alanda, giderek askeri alana odaklanıyor. Herhangi bir devletin gücü ilk önce askeri gücü tarafından ölçülür. Azerbaycan birçok uluslararası kuruluşun askeri birliklerinin bir üyesidir. Askeri içerik belgelerini ve bu kuruluşlara kabul edilen sözleşmeleri anadilimize çevirirken çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu zorluklar yeni kelimelerin ve terimlerin çevirisi ile ilgilidir. Yürüdüğümüz şekilde alabileceğimiz bazı şartlar var. Bazı terimler basitçe tercüme edilmiştir, bazıları tercüme edilmiştir. Bize göre, askeri sözlüklerin incelenmesi, geliştirilmesi, geliştirilmesi ve askeri terminolojinin bazı özelliklerinin araştırılması önemli konulardır. Askeri terimlerin geniş kapsamına ek olarak, birçok genel terimin de özel ve dar anlamda bir anlamı vardır. A.A.Reformatski, terminoloji sisteminin ulusal, edinilmiş ve uluslararası karakterlerin yanı sıra yapay olarak yaratılmış sözcüklerden oluştuğunu not eder. Araştırmada, askeri içerik belgelerinde bulunan yeni kelimelerin ve terimlerin uyum sorunu ve uluslararası kuruluşların sözleşmeleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Genel Terimler, Askeri, İşbirliği 


Keywords: