BİLDİRİ DETAY

Nesli Tuğban YABAN
SANATA GİDEMEYEN HALKA, SANATI GETİREN HAREKET: GRAV
 
Fransız sanatçılar Francois Morellet, Francisco Sobrino, Joél Stein, Jean-Pierre (Vasarely) Yvaral, Horacio Garcia Rossi ve Julio Le Parc tarafından kurulan Görsel Sanatlar Araştırma Grubu (Groupe De Recherche d'Art Visual) yani GRAV hareketi, 1960’ların savaş sonrası bunalımlarını azaltmak, sanata gidemeyen halka, sanatı getirmek ve bunu da isimsiz bir kahramanmış gibi yapmayı kendilerine amaç edinmiş bir topluluktur. İnsanların sanata galeri ve müzeler aracılığıyla ulaşmasına tepki veren bu harekete mensup sanatçılar isimsiz, kimliği bilinmeyen yani anonim ve özel bir şahsa ya da özel bir şeye bağlı olmayan sanatı savunmuşlar ve bir topluluk olarak, kolektif biçimde çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Kendilerini sanat ve izleyici arasındaki normal ilişkilerin destekçileri olarak tanımlayan GRAV sanatçıları, 1966 yılında yayınladıkları manifestolarında bunu belirtmişlerdir. Bu manifestoya göre grubun birincil amacı, değişik işler yapmaktır. Değişik işler yapma aşamasında çevre koşullarına karşı yapılan kışkırtma ve saldırılara karşı bir oyun, beklenmedik bir durum yaratma, toplumun katılımını da sağlayarak izleyicinin katılımcı birey olmasını sağlayacak etkinlikler yapılacaktı. GRAV sanatçıları hareketlerini istikrarlı, ünik, nihai, eksiksiz ve yeri doldurulamaz işlerin karşısına koyuyorlar ve bu tarz işlerin GRAV hareketinin evrimine, GRAV çağının gelişimine karşı geldiğini söylüyorlardı. Sanatın; bireysellikten, estetiğin özgürlüğünden, sosyal ve ekonomik baskılardan ve aktif izleyiciden mahrum bırakılmış kolektif bir çaba olduğunu düşünüyorlardı. Bu çalışma GRAV hareketinin sanatçıları tarafından ortaya koydukları manifesto doğrultusunda hayata geçirdikleri sanatsal etkinlikleri göstermek ve izleyici konumundan katılımcı hatta sanat nesnesi konumuna geçen insanların kendilerini de içine alan sanat etkinliklerine verdikleri tepkileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, GRAV, Manifesto, Sanat Eleştirisi, Katılımcı Birey. 


Keywords: