BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülnaz KURT
SALEP (SURİYELİLERİN ALMANCA EĞİTİMİ PROJESİ)
 
Savaş nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakıp kendi ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli mülteciler, ülkemizin birçok şehrinde olduğu gibi Antalya’da da çöp toplayarak yaşam mücadelesi vermektedirler. Turizm şehri olan Antalya’da iyi bir iş bulmanın veya yurtdışına gidebilmenin ön şartı ise kuşkusuz iyi derecede yabancı dil bilmektir. Antalya’da turizm sektöründe özellikle Almanca bilen kalifiye elemana olan ihtiyaç göze çarpmaktadır. Almanya’da ise otel-restoran hizmetlerinde çalıştıracak iş gücü aranmakta ve temel seviyede Almanca bilenler (A2-B1) ülkeye kabul edilmektedir. Hayata en alt noktadan başlamak zorunda kalan Suriyeli göçmenler, Almanca bilmemeleri sebebiyle hem Antalya’da kalifiye bir işe girememekte ve iyi bir alternatif olabilecek Almanya’da ikamet etme şanslarını kaybetmektedirler. Bu nedenle Antalya’da yaşayan Suriyeli göçmenlere ve çocuklarına günlük hayatta ve meslekte (Turizm- Otel) kullanabilecekleri Almancayı hızlı bir biçimde öğretmek gerekmektedir. Bu gereksinimden yola çıkılarak çöp toplayan Suriyeli göçmen ailelere ve çocuklarına nasıl dil öğretilebileceği üzerinde düşünülmüştür. Yabancı dil öğrenmek için büyük çaba, zaman ve para gerekmektedir. Vakit ve çaba engelini kolay aşabilmek için işitsel yöntemle dil öğretiminin uygun olacağı, ayrıca konuşma ve konuşulanı anlama yetilerinin geliştirilebileceği sonucuna varılmıştır. Öğretilecek Almanca bilgiler ve şarkılar ağırlıklı olarak MP3 e kaydedilerek öğrencilere basit eylemler esnasında (çöp toplama, ev işleri yapma gibi) gün boyu istedikleri zaman ve istedikleri kadar dinlemeleri için hazırlanacaktır. Almanca öğretim projesinin TÜBİTAK 1002 çerçevesinde yürütülerek maddi engelin aşılabileceği düşünülmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında çalışmanın, acil ihtiyaç sahipleri olan Suriyeli göçmenlerin dil öğretimini amaçladığı söylenebilir. Geliştirilen yöntemler ise başka dillerin de öğrenilmesine olanak sağlayabilme fonksiyonuyla yeni araştırma ve çalışmaların kapısını aralayacaktır. Aynı zamanda işitsel yöntemin dil öğrenimindeki konumu da aydınlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Almanca Öğretimi, Şarkılarla Almanca Öğretimi, MP3 ile dil Öğretim, Suriyelilere Almanca Öğretimi. 


Keywords: