BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gaye TÜRKİLERİ, Gaye KESKİN, Elif BAHADIR
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNLARINDAKİ MATEMATİĞE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ
 
Oyun insan yaşamının her döneminde vardır fakat çocukların dünyasında oyunun yeri tartışmasız çok önemlidir. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde Çocukların oyun araçlarının başında bilgisayar oyunları gelmektedir. Araştırmamızda buradan hareket ederek çocukların dünyasında çok popüler olan bilgisayar oyunları içinde gizli kalmış matematiğin öğrenciler tarafından keşfedilmesi için onlara yardımcı olmayı ve yaşamın içinde olan matematiği keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrenci matematiği kendi hayatına ne kadar uyarlarsa kendini matematiğe o kadar yakın hisseder ve merak duyar. Bu sayede öğrencilerin gelişmiş bir farkındalıkla matematik derslerinde farklı düşünme becerileri geliştirebilmeleri beklenmektedir. Araştırmamızda örnek oyunlar ve matematik dersindeki kazanımlar şu şekildedir. Angry Birds için; açı çeşitlerini bilip uygulayabilmek, Tetris için; şekillerin öteleme sonucu görünümleri, Minecraft için; cisimlerin farklı yönlerden görünümleri, Breakout için; doğrular ve açılardır. Bu araştırma TÜBİTAK 2209-A kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında yürütülmüştür. Bu proje kapsamında İstanbul ili Esenler ilçesinde iki farklı ortaokulda öğrenim gören 266 öğrenciyle çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmanın iki aşamasında öğrencilerin uygulamaya yönelik farkındalıklarını ve görüşlerini belirlemek amaçlı anketler uygulanmıştır. Uygulamada oyunlarla ilgili hazırlanan videolar öğrencilere interaktif bir şekilde sunulmuştur. Soru cevap şeklinde tartışma ortamı oluşturulmuştur. Araştırmada toplanan veriler analiz edilerek nitel veri çözümleme yöntemleri kullanılarak temalara ayrılmıştır. Bu nedenle çalışma, nitel temele dayalı olarak gerçekleştirilen betimsel bir çalışmadır. Yapılan anket analizleri sonucunda öğrencilerin bilgisayar oyunlarına karşı büyük bir ilgi duydukları fakat oynarlarken bilinçsiz oynadıkları görülmüştür. Öğrencilerin oyunlarda en çok matematik, resim, teknoloji tasarım, İngilizce, tarih gibi dersler; matematik dersi kapsamı altında bazı konular ise kodlama, pusula, yazılım, koordinatlar öğrencilerin dikkati çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Bilgisayar Oyunları, Matematik Okur Yazarlığı 


Keywords: