BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI
MARKA İLETİŞİMİNDE GERÇEK ZAMANLI PAZARLAMA: TURKCELL COVİD-19 ÖRNEĞİ
 
Yeni pazarlama anlayışlarının tüketici temelli olması tüketici iletişiminin önemini daha çok arttırmıştır. Gelişen iletişim teknolojileri yeni mecralardan tüketicilere ulaşmayı sağlamaktadır. Yeni mecralardan biri olan sosyal ağlar tüketiciler ile markaların en fazla bir araya geldiği platformlardır. Sosyal ağlarında sürece katılmasıyla birlikte markalar tüketicilerle sürekli etkileşimde bulunmak amacı ile gündemde yer alan olaylar ve haberler bağlamında içerik, reklam ve ürün yerleştirme gibi çeşitli yollarla hedef kitlelerine ulaşarak onların ilgisini çekmeyi başarmaktadır. Bu gerçek zamanlı pazarlama olarak adlandırılmakta olup hem işletme imajında hem de tüketicilerle iletişimin sürekliliğinde oldukça etkili dir. İşletmelere çeşitli faydalar sağlayan gerçek zamanlı pazarlamanın içeriğinin doğru oluşturulması başarı sağlanmasında son derece önem arz etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana etkisini sürdüren Covid-19 için markalar sosyal izolasyon çağrısına destek vermekte evde kalmaya yönelik içerikler yayınlamaktadırlar. Çalışmanın amacı; gerçek zamanlı pazarlama bağlamında turkcell’in süreçteki instagram paylaşımlarını irdeleyerek yapılan çalışmaların teoriye uygunluğunu ve gündem ile mesaj içeriklerinin uyumluluğunu tespit etmektir. Bu amaçla sürece ilişkin ilk gönderisini 13.03’de yayınlayan Turkcell’in 13.03-17.04 aralığındaki gönderileri incelenmiştir. Analize taabi 38 gönderinin %68,42’si süreçle ilişkidir. Gönderilerin %94,74’ünde görsel ve yazı birlikte kullanmıştır. Gönderilerdeki görsel içeriklerin gündeme uyumu ise; %28,95 yüksek, %36,84 düşük uyumlu ve %31,58’de ise uyum olmadığı tespit edilmiştir. Gönderilerin kullanılma amaçlarına bakıldığında ise ilk sırada %39,48 ile “Süreci kolaylaştırıcı ve destekleyici uygulamalara ve hizmetlere yönelik gönderiler” olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda markanın ürün veya hizmetleri ile ilişkin gönderilerinin %71,43’ünün gündemle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Gönderilerin tüketici etkileşimine bakıldığında ise sürece ilişkin hazırlanan reklam filmi en fazla görüntüleme ve yoruma sahip gönderidir.

Anahtar Kelimeler: Marka İletişimi, Gerçek Zamanlı Pazarlama, Turkcell, Covid-19 


Keywords: