BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem BÖLÜKBAŞ
HOPA LİMANI’NIN ÖZELLİKLERİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI
 
Öz: Küreselleşen dünyamızda maliyetler öne çıkmakta ve işletmeler uluslararası pazarlara girerken avantaj elde edebilmek için rekabetçi bir fiyatla girmek zorunda kalmaktadır. Her bir doların yirmi beş centinin taşıma ücretine harcandığı düşünüldüğünde ise taşıma maliyetleri önemli bir gider olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşıma modlarının içinde en düşük maliyetli olanı denizyoludur. Bu sebepten günümüzde uluslararası ticaretin yaklaşık % 85’i denizyolu ile yapılmaktadır. Bu oran bize denizyolu ile yapılan taşımacılığın ve limanların, dünya ekonomisi üzerindeki önemini ve yerini göstermektedir. Denizyolu taşımacılığı hem dünya ülkelerinde hem de ülkemizde, ithalat ve ihracatta özellikle tercih edilmektedir. Fakat limanların mevcut özellikleri ve limanlara yapılan yatırımlar, limanların tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Çalışmaya konu edilen Hopa Limanı, konum olarak Doğu Karadeniz’in en doğusunda yer almaktadır. Sarp sınır kapısına çok yakın bir mesafededir. Hem kabotaj hem de uluslararası taşımaların yapıldığı bölgenin dünyaya açılan kapısıdır, uluslararası bir limandır. İran’a uygulanan ambargonun kalkması sonucu transit ticaretin artması, Rusya’nın önemli bir ticari ortak olması, karayolu ile Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri ile bağlantı sağlanabilmesi Hopa Limanı’nın işlem hacmini yükselten etkenlerden olmuştur. Hopa Limanı bulunduğu kente, bölgeye, ülkeye önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada; Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli limanlarından olan Hopa Limanı’nın mevcut özelliklerinin üzerinde durularak, farklı kurumlardan edinilen görseller, tablolar, istatistiki rakamsal bilgiler vb. veriler ışığında ülke ekonomisine olan önemli kazanımları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Liman, Hopa, Hopa Limanı. 


Keywords: