BİLDİRİ DETAY

İbrahim AKBEN, Ayşe Nur MERCAN
BİR EKOLOJİK ETİKETLEME TEKNİĞİ OLARAK TAZE ÜRÜN ENDÜSTRİSİNDE LAZER ETİKETLEME
 
Günümüzde çevresel sorunlar ve insan sağlığı gibi faktörlerin öneminin artması ile birlikte taze gıda endüstrisinde ekolojik etiketleme önemli bir hale gelecektir. Ekolojik etiketleme veya diğer adıyla eko-etiket, ürünler üzerinde kullanılan, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri olmayan etiketlemeyi ifade etmektedir. Bu alanda yeni değişikliklerden biri de lazer etiketlemedir. Lazer etiketleme meyve ve sebzeler gibi taze ürünlerin kabuklarının delinmeden üzerlerine logo, marka adı, son kullanma tarihi vb. ürüne ait özelliklerin yazılması teknolojisidir. Lazer etiketlerin kullanılması, kağıt ya da plastik etiketlerde kullanılan yapışkan kimyasalların meyve aracılığıyla insana geçmesi ve etiketin kendisinin olumsuz çevresel etkilerinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Günümüz şartlarında bireylerin sağlığa ve çevreye olan bakış açısındaki hassasiyet ekolojik etiketleme ve lazer çıkartmaların önemini göz ardı edilemez hale getirmiştir. Bazı sektörlerde ekolojik etiketleme ve lazer çıkartma kullanımı hızlı şekilde artmaktadır. Gerek ürünlerde olsun gerek hizmetlerde ekolojik etiketleme ile çevreye duyarlılık ve sağlık bilinci artmıştır. Sektörler ilgili teknolojiyi kullanarak çevreye zarar veren plastik ambalaj gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Böylece ekolojik etiketleme ve lazerle markalama sayesinde hem ekonomik anlamda hem çevresel hem tüketiciler hatta üreticiler açısından büyük fayda sağlanacaktır. Nihai tüketicilerin zihinlerinde oluşan olumlu imaj sayesinde bu etiketleme yönetimini kullanan firmalara yönelecektir. Firmalar uluslararası düzeyde de rekabet fırsatı yakalayacaktır. Lazer teknolojisi ile gıdalar farklı içeriklerle de doğrudan markalanabilir. Gıda üreticileri metin, rakam ve kodlarla ürün bilgilerini çabucak ve kolayca ekleyebilir hale gelmiştir. Ekolojik etiketleme ve lazer çıkartmalar sayesinde sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Çalışmanın amacı; ekolojik etiketleme olarak değerlendirilebilen taze ürünlerde kullanılan lazer etiketlemenin literatüre kazandırılması ve ekonomik, çevresel ve maliyet açısından öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etiketleme, Ekolojik Etiketleme, Lazer Etiketleme 


Keywords: