BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüsamettin ERDEM, Esra ÖZTÜRK
AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
İletişim her tür canlı ve cansızın isteyerek ya da istemeden içinde bulunduğu bir olgudur. İletişim sözlü, sözsüz, bedensel ve mimik hareketleri ile de sağlanabilen, günlük yaşantımızın her anında kullandığımız bir yapıdır. İnsanlar iletişim sayesinde birbirlerine duygu ve düşüncelerini aktarabilirler. Karşılıklı diyaloglar ile anlaşabilen ve kendini anlatabilen bireylerin içinde olduğu bir süreci temsil eder. Sağlıklı bir iletişim kurulmasında, çocukla aile arasında anlaşılır bir iletişim sağlanmasında öncelikle anne ve babanın doğru bir örnek teşkil etmesi gerekir. Çocuk anne ve babasından gördüğü her şeyi alır ve uygular. Bu sebeple aile bireyleri birbirine empati duymalı, daha anlayışlı davranmalı, özgür alanlarına saygı duymalı, sosyalleşebilecekleri ortam yaratmaları, baskıcı, zorlayıcı, tehdit edici, küçümseyici davranışlardan uzak durmalı, etkili bir şekilde dinleme ve anlama halinde olmalıdırlar. Ebeveynler çocuklarına dengeli sevgi vermekle, kişiliklerine saygı duymakla, değer vermekle çocuklarını doğru bir iletişime yönlendirebilirler. Aileye bu şekilde kazandırılan çocuk, ileriki yaşamına ve topluma da kazandırılmış olur. Böylelikle aile içi ilişkilerin sağlıklı ve sağlıksız olma koşulları altında yetişen çocuklara ne gibi tutumlar sergilendiği incelenmek için ele alınmıştır. Ebeveynlerin çocukları üzerindeki tutumlarının doğru ve devamlı olan iletişime zemin hazırlamalarında yardımcı olabilecek konulardan da bahsedilmiştir. Çocukların iletişim kurabilme veya kuramama sebeplerini ortaya çıkartarak, ileriki yaşamlarında ve benlik tanımlamalarında sağlam bir gelişme gösterebilmek için aileye odaklanarak çözümler üretmek, değişim sağlanmak istenmiştir. Anne, baba ve çocuk arasındaki iletişimin kolaylaştırılması için bazı noktalara vurgular yapılmıştır. İletişimin çocuklar üzerindeki engelleri, ailesi ile arasındaki tutumları, geleceğe yönelik benlik saygısının gelişimi için ne yapılması gerektiğine dair yorumlar ve çözümler değerlendirilmiştir. ORCID NO: 0009-0004-3743-9620

Anahtar Kelimeler: Aile içi iletişim, aile içi ilişkiler, aile ve çocuk iletişimi, iletişim. 


Keywords: