SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hsamettin ERDEM, Esra ZTRK
 


Keywords:ALE LETMN OCUK ZERNDEK ETKLER
 
letiim her tr canl ve canszn isteyerek ya da istemeden iinde bulunduu bir olgudur. letiim szl, szsz, bedensel ve mimik hareketleri ile de salanabilen, gnlk yaantmzn her annda kullandmz bir yapdr. nsanlar iletiim sayesinde birbirlerine duygu ve dncelerini aktarabilirler. Karlkl diyaloglar ile anlaabilen ve kendini anlatabilen bireylerin iinde olduu bir sreci temsil eder. Salkl bir iletiim kurulmasnda, ocukla aile arasnda anlalr bir iletiim salanmasnda ncelikle anne ve babann doru bir rnek tekil etmesi gerekir. ocuk anne ve babasndan grd her eyi alr ve uygular. Bu sebeple aile bireyleri birbirine empati duymal, daha anlayl davranmal, zgr alanlarna sayg duymal, sosyalleebilecekleri ortam yaratmalar, baskc, zorlayc, tehdit edici, kmseyici davranlardan uzak durmal, etkili bir ekilde dinleme ve anlama halinde olmaldrlar. Ebeveynler ocuklarna dengeli sevgi vermekle, kiiliklerine sayg duymakla, deer vermekle ocuklarn doru bir iletiime ynlendirebilirler. Aileye bu ekilde kazandrlan ocuk, ileriki yaamna ve topluma da kazandrlm olur. Bylelikle aile ii ilikilerin salkl ve salksz olma koullar altnda yetien ocuklara ne gibi tutumlar sergilendii incelenmek iin ele alnmtr. Ebeveynlerin ocuklar zerindeki tutumlarnn doru ve devaml olan iletiime zemin hazrlamalarnda yardmc olabilecek konulardan da bahsedilmitir. ocuklarn iletiim kurabilme veya kuramama sebeplerini ortaya kartarak, ileriki yaamlarnda ve benlik tanmlamalarnda salam bir gelime gsterebilmek iin aileye odaklanarak zmler retmek, deiim salanmak istenmitir. Anne, baba ve ocuk arasndaki iletiimin kolaylatrlmas iin baz noktalara vurgular yaplmtr. letiimin ocuklar zerindeki engelleri, ailesi ile arasndaki tutumlar, gelecee ynelik benlik saygsnn geliimi iin ne yaplmas gerektiine dair yorumlar ve zmler deerlendirilmitir. ORCID NO: 0009-0004-3743-9620

Anahtar Kelimeler: Aile ii iletiim, aile ii ilikiler, aile ve ocuk iletiimi, iletiim.