PROPOSAL PROGRAM

KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

 

 

AÇILIŞ/OPENING

23 EKİM/OCTOBER 2020

 

 

Açılış Konuşması/Opening Speech

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/KEYNOTE SPEAKERS

09:45 – 12:00

 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

 

 

Prof. Dr. Timothy RASINSKI (ABD)

Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA)

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND)

Assist. Prof. Sabyasachi PRAMANİK (Hindistan)

Assist. Prof. Esenbaev Dulat BEHBUTOVICH (Kazakistan)

Assist. Prof. Christine BISHOP (Amerika

 

 

 

 

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                                   : 1

Tarih ve Saat/Date and Time          : 23.10.2020 – 12:30 – 21:30

                                                          

Oturum Başkanı (Head of Session) Prof. Dr. Çetin YAMAN – Assoc. Prof. Etem YEŞİLYURT

 

 1. Ayad Tariq ISMAEL, Ali Serdar YÜCEL

INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL VOLLEYBALL PLAYERS' PERCEPTION OF COACH BEHAVIORS: ELAZIG PROVINCE EXAMPLE

 1. Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU

THE ROLE OF COMMUNITY OF INQUIRY MODEL VS. ACADEMIC COMMUNITIES OF ENGAGEMENT IN ONLINE LEARNING

 1. Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU, Murat KILIÇ

ONLINE AND BLENDED TEACHING READINESS OF FACULTY: A REVIEW OF RECENT LITERATURE

 1. Armagan DELİKTAŞ

DRINKING BEHAVIOUR IN YOUNG GENERATION

 1. Aysun CANÇAT

1980 SONRASI İSTANBUL’DA KÜLTÜR VE SANAT’A BİR BAKIŞ

 1. Ayşenur KULOĞLU, Vahdet KARABEKMEZ

İLKOKUL YETİŞTIRME PROGRAMI (İYEP) KAPSAMINDA AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERILERI İLE İLGILI ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 1. Bahadır ACAR, Özgen KORKMAZ

EĞİTSEL ROBOT EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN KABUL, HİZMETİÇİ EĞİTİME DÖNÜK TUTUM VE BT KULLANIMI ÖZ-YETERLİLİKLERİNE ETKİSİ

 1. Barış Utku ÖZDEMİR, A. Serdar YÜCEL

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SPOR TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 1. Belgin ARSLAN CANSEVER

SOSYOLOJİK BOYUTUYLA EĞİTİMDE YABANCILAŞMA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 1. Belgin ARSLAN CANSEVER

İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İÇERİK FARKLILAŞTIRMA ARACI OLARAK RESFEBELERİN KULLANIMI

 1. Caner SÖNMEZ, Püren AKÇAY

OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 1. Duygu DOĞAN, Özden DEMİRKAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNE İLİŞKİN DİJİTAL OKURYAZARLIK ALGILARI

 1. Ebro ORHAN, Ali Serdar YÜCEL

YÜZÜCÜLERİN ZİHİNSEL ANTRENMAN İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADIYAMAN İL ÖRNEĞİ)

 1. Enver Emre ÖCAL

MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI VE MİLLİYETÇİLİĞİN TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

 1. Erdi ERDOĞAN, Büket ŞEREFLİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: BEŞ ÖĞRETMENİN YOLCULUĞU

 1. Erkan EREN

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZELİNDE TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİNİN SINIRLANMASI

 1. Etem YEŞİLYURT

EĞİTİMDE YARATICI DÜŞÜNME

 1. Etem YEŞİLYURT

EĞİTİMDE YARATICILIK

 1. Faruk BOZDAĞ

COVID-19 VE ZENOFOBİ

 1. Faruk BOZDAĞ

COVID-19’UN SURİYELI MÜLTECILER ÜZERINDEKI ETKILERI

 1. Fatma Gül UZUNER, Mahmut Serkan YAZICI

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖĞRETMEN ÖNERİLERİ

 1. Figen BOZKUŞ, Nazan MERSİN

2019 YILI LİSEYE GEÇİS SINAVI (LGS) MATEMATİK SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Gizem YILMAZER, Mustafa KALE, İmray NUR

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE KÜLTÜR

 1. Gülten Feryal GÜNDÜZ, Eda YALÇIN İNCİK

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ

 1. Gülşah ÖZDEMİR

TÜRK-AMERİKAN İTTİFAK İLİŞKİLERİNDE GÜVENLİK TEMELİNDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: 2003 SONRASI DÖNEME İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR ANALİZ

 1. Gökhan ŞENYURT

ALEVÎ-BEKTAŞÎ KÜLTÜRÜNDE “YEDİ ULU OZAN” VE NUSAYRÎLİK İLİŞKİSİ

 1. Gökhan ŞENYURT

PİR SULTAN ABDAL’IN ŞİİRLERİNDE HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN YERİ

 1. Harun ÇAMUŞOĞLU, Feray UĞUR ERDOĞMUŞ

UZAKTAN EĞİTİM DERS MATERYALLERİN BİLİŞSEL YÜK KURAMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Harun DURSUN, Neşe IŞIK TERTEMİZ

PANDEMİ SÜRECİNDE SANAL ORTAMDA YAPILAN WEB 2.0 ARAÇLARI ÖĞRETİMİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK DERS PLANLARINA YANSIMALARI

 1. Hümeyra ÖNER, Fatima Elif ERGÜNEY OKUMUŞ

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YARATTIĞI TRAVMA, STRES, KAYGI VE DEPRESİF BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. M. Akif KIRAÇ, A. Serdar YÜCEL

AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SİBER MAĞDURİYETLERİ VE FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

 1. Mehmet ELBAN

CUMHURİYET DÖNEMİNDE İLK MEKTEPLERDE ÖĞRETİM ARAÇLARI MESELESİ

 1. Mehmet ELBAN, Selçuk ASLAN

KÖK AİLEDEKİ SAĞLIKSIZ ÇOCUK SEVGİSİNİN ÇOCUĞUN EŞ OLABİLME VE AİLE KURABİLMESİNE TESİRLERİ: KÂZIM NÂMİ DURU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

 1. Merve Görkem ZEREN AKBULUT, Bayram ÇAPKIN

EVDE ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME ADIMLARI

 1. Metin KAYA

SOSYAL MEDYANIN OKUL KÜLTÜRÜ ALGISI: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ

 1. Nazan MERSİN, Figen BOZKUŞ

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ALAN ÖLÇME İLE İLGİLİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

 1. Saadet TEKİN, Sibel SÖNMEZ, Selda ŞAN

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER/TARİH ÖĞRETİME DAİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

 1. Sabri BECERİKLİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ TARIHSEL SÜRECI

 1. Selda ŞAN, Cemil ÖZTÜRK, Ahmet KATILMIŞ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ POLİTİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

 1. Sümeyye DERİN, Yeliz ABBAK, Ekrem Sedat ŞAHİN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZENOFOBİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

 1. Uğur AKPUR

INVESTIGATING THE PREDICTIVE DEGREE OF SELF-EFFICACY, LEARNING BELIEFS AND CLASS PARTICIPATION

 1. Wafa ALTUWIRQI, Salih ÇAKMAK

AMERİKA, SUUDI ARABISTAN VE TÜRKIYE’DE ÖZEL EĞITIM SISTEMLERININ KARŞILAŞTIRILMASI

 1. Yakup AYAYDIN, Burçin ACAR ŞEŞEN, Elçin Değer BİRİCİK, Serbay KAPUCİ

THE EFFECTS OF NATURE EDUCATION ON TALENTED STUDENTS’ KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD WATER

 1. İsmail SARİKAYA

ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN DİJİTAL HİKÂYELERİN ANALİTİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

 1. Ş. Koza ÇİFTÇİ, Azime ATAY, Pınar YILDIZ, Dilşad GÜVEN AKDENİZ

MATEMATİKSEL GÖREVLERİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: SINIF İÇİ UYGULAMALAR

 1. Ş. Koza ÇİFTÇİ, Pınar YILDIZ, Azime ATAY

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALAN ÖLÇME SÜRECİNDE EŞ BİRİM KULLANIMINA İLİŞKİN ANLAMALARININ İNCELENMESİ

 

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                                   : 1

Tarih ve Saat/Date and Time          : 23.10.2020 – 12:30 – 21:30

                                                          

Oturum Başkanı (Head of Session) Prof. Dr. Mustafa TALAS – Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

 

 1. Addison WATSON

PREVENTING CHILDREN ABUSE

 1. Amanda SANHUEZA

ADOLESCENTS AND HOMELESS YOUTH SERVICES

 1. Bambus ISMAELSSON

IMPACT OF PERSONAL ASPECTS ON VIOLENCE

 1. Blake THOMAS

MODEL MINORITY DEMYSTIFIED

 1. Freawine TUCKER

CONFIGURATION TEAMS AS LEARNING SYSTEMS FOR COMPLEX SYSTEMS CHANGE

 1. Gerard VILLALOBOS

WELLBEING BEHAVIORS AMONG YOUTHFUL GROWN-UPS: A COMPARISON OF GENDER AND AGE

 1. Gerard VILLALOBOS

BIG-HEARTED INTERVENTION OR OPPRESSION PERPETUATED II

 1. Hafsa AL-BAKSH

NEIGHBORHOOD DISADVANTAGE IN WOMEN COMMUNITY

 1. Hoàng NGOC HA

SEX ROLE IDENTITY AND STRESS IN ASIAN WOMEN

 1. Huguette ROBINEAU

DISTINGUISHED PROBLEMS AMONG RELATIVE FAMILIES

 1. Kameela AL-RAMİN

UNDERSTUDY TEACHER RELATIONSHIPS

 1. Karen MONSEY

CHILDREN PROTECTION AND SIBLING PROBLEMS

 1. La BICH HANH

IMPACT OF SCHOOL STUDENTS ATTITUDES TOWARDS OLDER GENERATION

 1. Lara NOTARIO

DYNAMIC WRITING METHODOLOGY

 1. Linden WHITE

SURVEYING DUAL DIAGNOSIS IN AN ACUTE IN-PATIENT PSYCHIATRIC UNIT

 1. Luan BRONKHORST

CONTEXTUAL APPROACH TO ASSESSMENT

 1. Maryam SYDYKOV

SYSTEM COMPOSITION, SOCIAL INTEGRATION, AND SENSE OF COHERENCE

 1. Matúš SKLENAR

PSYCHOLOGICAL RESPONSE TO PARENTAL VICTIMIZATION

 1. Miqdaad AL-ABDO

OUTRAGE-HAS IT A POSITIVE JUST AS NEGATIVE VALUE?

 1. Rasheeqa AL-RIAZ

EFFECT OF LIQOUR AMONG ADOLESCENTS

 1. Sameera AL-SADRI

SOCIAL SCIENCE THEORIES AND POVERTY CONCEPT FOR SOCIAL BEHAVIOUR

 1. Saul LIGUERRE

INVESTIGATING THE NATURE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY AND SUBSTANCE ABUSE

 1. Shakur DEAN

STRESSING STRENGTHS TO AVOID SEVERE EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISTURBANCES

 1. Sud SAMING SUNTHORN

SPANISH FILIPINO AMERICAN DATING VIOLENCE

 1. Taavo MANNIK

FORCE AND ROLE-TAKING

 1. Tandika MEIHUI

ESTIMATING NEIGHBORHOOD AND SCHOOL ENVIRONMENTS

 1. Thái MONG THU

ATTITUDES TOWARD ELDERS AND SCHOOL BEHAVIORS

 1. Vegard BJORGE

PROMOTING PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL WELL-BEING

 1. Cakol TROSHANI

SEXUAL ORIENTATION IN AFRICAN AMERICAN COMMUNITY

 1. Châu Quỳnh PHUONG

PLACE OF FATHERS WITHIN FAMILY

 1. Adeeba AL-MOHAMMAD

COMMUNICATION AMONG YOUNG GIRLS

 1. Pyon JUNG-MIN

THE UTILIZATION OF A QUALITY BASED METHODOLOGY IN TENDING TO OPPRESSION GAYS AND LESBIANS

 1. Bandar AL-SALAM

COMPANION BACKING AMONG CUSTOMERS OF EXPERT PSYCHOLOGICAL WELLNESS ADMINISTRATIONS

 1. Elxan ŞÜKÜRLÜ

UNDERSTANDING THE SETTING OF AWFUL AND CRITICIZED ANGUISH

 1. Panagiota VASCIADI

CHILD GROWING AMONG RURAL NEIGHBOURTHOOD