BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda ALTUNDAŞ, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
SURİYELİ MÜLTECİLERDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE BOYUN AĞRISININ İLİŞKİSİ
 
Çalışmamızın amacı; Suriyeli mültecilerin akıllı telefon bağımlılıkları ile boyun ağrısı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmaya 18-65 yaşları arasında gönüllü 53 Suriyeli mülteci dahil edildi. Aynı sayıda Türk (mülteci olmayan) gönüllü de kontrol grubu olarak çalışmaya katıldı. Çalışma grubuna Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kayıtlarından, sağlıklı gruba da Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Türk çalışanlarından ulaşıldı. İki gruptan da Akıllı Telefon Bağımlılığı Anketini, Boyun Özürlülük Anketini ve Kısa Semptom Envaterini doldurmaları istendi. Gönüllülerin postürleri New York Postür Analizi ile ve ağrıları Görsel Analog Skalası (Visual analog skalası (VAS)) ile değerlendirildi. Suriyeli mültecilerde akıllı telefon bağımlılığı anket skoru ile New York Postür Analizi skoru (r=0,32, p=0,01) ve Kısa Semptom Envanteri arasında (r=0,44, p=0,001) ilişki bulunurken, mülteci olmayan Türk grubumuzda Akıllı Telefon Bağımlılığı Anket skoru ile New York Postür Analizi skoru arasında ilişki bulunmadı (r=0,26, p=0,06). Her iki grubumuzda da Akıllı Telefon Bağımlılığı Anket skoru ile ağrı ve disabilite (özürlülük) arasında ilişki bulunmadı (p>0,05). Gruplar arasında sonuçlarımızı karşılaştırdığımızda Akıllı Telefon Bağımlılığı Anketi ve Kısa Semptom Envanteri skorunda istatistiksel olarak farklılık saptandı (p=0,03 ve p=0,0001, sırasıyla). Sonuç olarak Suriyeli mültecilerde akıllı telefon bağımlılığı ile boyun ağrısı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ancak Mülteci grubumuzda akıllı telefon kullanımının ve duygu durum bozukluğunun Türk grubumuza göre olumsuz yönde olması ileriki zamanda kas iskelet sistemine olumsuz etki edebileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Bağımlılığı, Boyun Ağrısı, Mülteci, Postür 


Keywords: