BİLDİRİ DETAY

Mehpare FETULLAYEVA
SOSYAL EĞİTIM VE ANAYASA
 
Çağdaş dünyamızın özgürlük, eşitlik, adalet ve üniter karakter ilkelerine dayanan insan haklarından ayrı düşünülememesi imkansızdır. İnsan hakları ve özgürlükler hukuk bilimindeki en önemli kurumlardan biridir. Hak ve özgürlüklerin kapsamı, her ülkede vatandaşlarla devlet arasındaki mevcut ilişkilerin içeriğidir. Temel hak ve özgürlükler, vatandaşların engellerle bağlantılı statüsünü tanımlar. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında ana dilinden istifade hukuku adlı bir madde bulundu. Bu madde her kesin ana dilinde konuşma hakkına sahip olduğunu göstermektedir. Anayasanın ikinci değişikliğine göre, özel bakıma muhtaç olan bedensel ve zihinsel engelli insanlar, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtilen hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir. Böylece, Azerbaycan halkının insanlık geleneği, ayrımcılığa uğramamış tüm insanlar için eşit fırsatlar, Anayasamıza yansımış, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına ahlaki değer kazandırmıştır. Aynı zamanda, Anayasanın bahsi geçen bölümüne yapılan değişiklik önerisine göre, özel bakıma muhtaç olan bedensel ve zihinsel engelli insanlar, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen hak ve özgürlüklere hak kazanırlar. Böylece, Azerbaycan halkının insanlık geleneği, ayrımcılığa uğramamış tüm insanlar için eşit fırsatlar, Anayasamıza yansımış, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına ahlaki değer kazandırmıştır. Bildiğimiz gibi, dil insanlar arasında bir iletişim aracıdır. Dil kullanımı, ulusal ve kişisel kendini gerçekleştirmenin ana tezahürü olan bu kültürün en önemli faktörüdür. Şu anda normatif yasal eylemlerin bir ana dili yoktur. Ancak, anayasanın bu hükmünün doğru anlaşılmasında "ana dil" teriminin anlamını tanımlamak önemlidir. "Ana dil" terimi genel olarak tüm insanların, çocukların ve ailelerinin ve ya ikamelerinin dili olarak anlaşılır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, İnsan Hakları ve Özgürlükler, Halklar ve Etnik Gruplar, Uluslararası Anlaşmalar, Sosyal Eğitim ve Anayasa 


Keywords: