BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semra AKTAŞ POLAT
SEYAHATİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
 
Turizm talebi psikolojik, ekonomik, politik, kültürel, demografik vb. pek çok unsurdan etkilenebilmektedir. Turizm talebinin esnek yapısı nedeniyle söz konusu unsurlardan bir veya birkaçında yaşanan sorun turizm talebini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Turizm geçici yer değiştirme esasına dayanmaktadır. Bununla birlikte turistik seyahat gönüllülük esasına dayalıdır. Günümüzde insanlar çeşitli motivasyonlarla turistik seyahatlere katılmaktadır. Turistleri seyahate yönelten temel motivasyonlar arasında; günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak, akraba ve arkadaşlarını ziyaret etmek, eğlenmek, dinlenmek, öğrenmek, kendini gerçekleştirmek, farklı kültürleri ve insanları tanımak, daha önce deneyimleyemediği şeyleri deneyimlemek, gerçekleştirebildiği ölçüde hayallerini gerçekleştirmek vb. pek çok amaç sayılabilir. Ancak insanlar çeşitli kısıtlardan dolayı seyahat etmemekte, seyahat edememekte veya seyahat etmeyi istememektedir. Seyahat üzerindeki bu engeller kaldırıldığında ya da koşullar iyileştirildiğinde bu insanların seyahat etmesi mümkün olabilmektedir. Bu çalışma turizm talebine yönelik efektif talebin dışında kalan potansiyel talep ve ertelenmiş talebi içeren baskı altındaki talep ve oluşmamış talebin nedenleri üzerinde durmaktadır. Çalışmanın amacı insanların seyahat etmesinin önündeki engellere yönelik genel bir değerlendirme yapmaktır. Yapılan literatür taraması sonucunda; maddi unsurlar ve zaman kısıtı, engelli bir birey olma veya engelli bir birey ile bir arada yaşama ve dil problemi gibi unsurların seyahatin önündeki engellerin başlıca nedenleri olarak sıralandığı görülmüştür. Bununla birlikte, herhangi bir turistik deneyim esnasında yaşanan bazı olumsuzlukların da tekrar seyahat niyeti üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Seyahat engelleri, seyahat, turizm talebi, turizm. 


Keywords: