BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buket Deniz ORTANCA
SAĞLIKLI YAŞAM BAĞLAMINDA OBEZİTE VE OBEZİTE POLİTİKALARI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı sağlık sorunlarına ve pahalı tedavi yöntemlerine yol açan obezitenin önlenmesine yönelik ulusal sağlık politikalarına genel bir bakışla değinerek farkındalık yaratmaktır. Gereç-Yöntem: Bu çalışmada, ülkemizde obezite ile mücadele kapsamında uygulanan politikaları ortaya koymak için güncel literatür bulguları eşliğinde derleme yapılmıştır. Gerekçeler ve Önem: Sağlıklı yaşam, sağlığımız bozulmadan önce korumak ve geliştirmek ile elde edilebilir. Sağlık hizmetlerine erişim ve kullanım, yaşam biçimi, kalıtım ve beslenme ile sağlığımız iyi ya da kötü yönde etkilenmektedir. Obezite, günümüzde önlenebilen sağlık sorunları arasında yer almasına rağmen Türkiye’de artarak ilerlemekte ve sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Ülkemizde obezite ile mücadele Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın obezite ile mücadelesi kapsamında ülkemizde 15-17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Obezite ile Bakanlar Toplantısında WHO Avrupa Bölgesi Direktörü ve Avrupa Ülkeleri Bakanlarının da katılımı ile “Avrupa Obezite ile Mücadele” Belgesi imzalanmıştır. Yol gösterici nitelikteki bu belge ile ülkemizde “Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı” oluşturulmuş ve 2010 yılı itibari ile hayata geçirilmiştir. 2019-2023 yılları arasında ise “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” çerçevesinde çocuk ve ergenlerde obezite mücadelesi başlatılmıştır. Toplumun genel sağlık düzeyini yükseltmek için ulusal sağlık politikalarına ihtiyaç vardır. Bu politikalar ışığında insanları tek tek tedavi ederek obezitenin önlenmesi yetersizdir. Halkında bu politikalara sahip çıkması gereklidir. Sonuç: Bu çalışmada Obezite farkındalığını artırmak için ülkemiz ulusal düzeyde sunulan sağlık politikaları, kamu spotları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteği ortaya konmuştur. ORCID NO: 0000-0001-6257-792X

Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite Politikaları, Farkındalık, Sağlıklı Yaşam 


Keywords: