BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif EROĞLU HALL, Nurdan SEVİM
ÖZEL İLGİ TURIZMI: ÇANAKKALE ÖRNEĞI
 
Turizm dünya çapında en hızlı gelişen ve en çok ön planda olan sektördür. Diğer sektörler arasında en hızlı gelişen ve en çok ön planda olan sektör haline gelmektedir. Günümüzde turizm alanının çeşitlenmesiyle turist taleplerinde de farklılıklar ortaya çıkmıştır. Turizm bu doğrultuda turistlerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Son yıllarda ön planda özel ilgi turizmi çeşitleri arasında hüzün turizmi popüleritesi yüksek olan turizmdir. Hüzün turizmi veya diğer adıyla Dark turizmi keder verici, insanların geçmişte yaşana olayları anımsatıcı veya canlandırıcı bölgelere yapılan seyahatlerdir. Dünya genelini sarsan veya etkileyen olaylar, dünyaca tanınmış ünlü kişilerin vefatı, katliamlar, savaşlar, deprem, sel, afet gibi olaylar hüzün turizmine örnek olarak gösterilebilir. Türkiye hüzün turizmi açısında sahip olduğu en önemli destinasyonlardan biri de Çanakkale’dir. Hüzün turizmi açısından, Çanakkale savaş alanı olarak benimsenmektedir. Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlama programları yapılmaktadır. Bu sebeple her yıl Çanakkale’yi yerli ve yabancı birçok turist ziyaret etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Gelibolu Şehitliği ziyaretçilerin şehitliğe yönelik düşüncelerini, memnuniyet düzeylerini, bir daha ziyaret etmeyi düşünmelerine yönelik algıları öğrenmek için yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 18 Mart 2019 Çanakkale Zaferi haftasında Gelibolu Şehitliğini ziyaret eden katılımcılarından kolayda örneklem yoluyla 150 anket toplanmıştır. Araştırmada öncelikle katılımcıların memnuniyet düzeyini ölçmüş, daha sonra demografik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların destinasyonla ilgili memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılanların Gelibolu Şehitliğini yeniden ziyaret edebilecekleri ve çevrelerindekilere şehitliği gezmelerini tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Özel İlgi Turizmi, Hüzün turizmi, Çanakkale 


Keywords: