BİLDİRİ DETAY

Burcu KOYUNCU
OY KULLANMA ORANLARI İLE HALK TARAFINDAN YEREL SEÇİME VERİLEN ÖNEMİN ÖLÇÜLMESİ
 
Türkiye’de yerel yönetimlerin karar organları, beş yılda bir yapılan seçimler ile işbaşına gelmektedir. Yapılan yerel seçimler, halkın kendine en yakın yönetim birimlerinin organlarını belirlemesini sağlamaktadır. Gerek kişilerin kendini ait hissettiği siyasi partiyi desteklemesi, gerek lider olarak gördüğü kişinin yanında olması, gerekse yerel reformlar ile güçlenen yerel yönetimlerin kimler tarafından yönetileceğinin belirlemesi bakımından yerel seçimler son derece büyük bir önem arz etmektedir. Ancak halkın, yerel seçime ne ölçüde önem verdiğinin anlaşılabilmesi için yerel seçimlerde oy kullanma oranının ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’deki yerel seçimlerde oy kullanma oranları belirtilerek, yerel seçimlerin ne ölçüde dikkate alındığı açıklanmaktadır. Çalışmanın amacı, demografik verilere göre ülke genelinde yerel seçimlerde oy kullanma oranlarının ortaya konulması ile yerel seçimlere verilen önemin gösterilmesidir. Çalışmada, World Value Survey’in Türkiye’de yerel seçimlere katılım oranını gösterdiği veriler kullanılarak, ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Verilerin oluşturulması sürecinde, katılımcıların her zaman oy kullanırım, genelde oy kullanırım ve hiçbir zaman oy kullanmam ibarelerine verdikleri cevaplar ile yerel seçimlere katılım oranları ortaya konulmaktadır. Bununla beraber; katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim ve istihdam bilgilerine dair veriler bulunmaktadır. Belirtilen veriler ışığında, demografik tablolar oluşturularak, yerel seçimlerdeki katılım düzeyi incelenmekte ve ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Cinsiyet, yaş, eğitim ve istihdam değişkenlerinin, yerel seçimlerde oy kullanma oranını etkileyip etkilemediği ve etkiliyorsa ne yönde etkilediği ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oy Kullanma Oranları, Yerel Seçimler, Yerel Seçimlere Katılma 


Keywords: