BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melda KOMAN, İlke BORAN
ORFF-SCHULWERK’İN TÜRKİYE’DEKİ 2000-2018 YILLARI ARASINDAKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Carl Orff 10 Temmuz 1895 tarihinde Almanya’nın Bavyera bölgesinde dünyaya gelmiş bir Almam besteci ve müzik eğitimcisidir. Müzik ile ilgilenen bir aileden geliyordu ve bu müziğe olan ilgisini arttırdı. Müziğe olan yeteneğini keşfeden annesi onun düzenli bir şekilde müzik eğitimi almasını sağladı. Küçük yaştan itibaren piyano, org ve viyolensel dersleri aldı. Orff onbeş yaşında şarkılar bestelmeye başladı. Orff Ayrıca koro eseri yazmış, orchestra şefliği yapmıştır. Carl Orff Görsel sanatlardan etkilendiği için farklı ülklerin müziğine, dansına ve sanat çalışmalarına ilgi duymuştur ve müziğin insanın içinde doğduğuna inanmıştır. Orff, 1948 yılında Çocuklar İçin Müzik adlı bir program yapmıştır. Bu programda çocuklar müzikle birlikte dans etmekte ve yaratıcı sonuçlara ulşmaktadırlar. Bu yaklaşım öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük beğeni toplamıştır. Orff’un yaklaşımı, çoklu zeka ve Montessori gibi yaklaşımlarla uyumlu olduğu için bu yaklaşımlara kolaylıkla adapta edilmiş ve uygulanmıştıtr. Dolayısıyla sadece müzik eğitiminde değil, matematik, yabancı dil öğrenme gibi pek çok eğitim alanında kullanılmıştır. Orff müzik eğitimine farklı bir bakış açısı kazandırmıştır ve müzik eğitimine şarkı söyleme ile birlikte dans, hareketler, drama ve perküsyon enstürmanlarını katmıştır. Orff’un müzik yaklaşımında her çocuğun belli bir müzik yeteneğinin olduğu ve eğitimle bu yeteneğin geliştirilmesi gerektiğine inanılır. Böylece çocuğun kişisel gelişimine de katkı sağlandığı kabul edilir. Orff’un müzik yaklaşımı eğitimde geniş kabul görmüştür ve hemen hemen bütün ülkelerde müzik eğitiminde uygulanmaya başlanmıştır. İlk olarak 1961 yılında Orff Schulwerk Merkezi açılarak Orff’un yaklaşımı konusunda eğitimler verilmeye başlanmıştır. Ilk önce eğitmenler yetiştirilmiş bu eğitmenler sayesinde yeni öğretmenler yetiştirilmiştir. Türkiye’deki Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi 2001 yılında kurulmuş, resmi açılışı 10 Şubat 2002 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Orff Merkezi’nin en önemli amacı Orff yaklaşımının yaygınlaşması ve eğitimde daha fazla kullanılmasıdır. Orff Merkezi’nde seminerler, kurslar, sempozyumlar ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir ve bu çalışmalara tüm Türkiye’den eğitimciler katılabilmektedir. Ayrıca Orff Merkezi tarafından 2001 yılından itibaren yayınlanmaya başlanan Orff İnfo Dergisi ile alanda ihtiyaç duyulan Türkçe yayın talebine karşılık verilebilmektedir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisan tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0002-4299-3701)

Anahtar Kelimeler: Müzik, Carl Orff, Orff-schulwerk, Müzik Eğitimi. 


Keywords: