BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nahit YILMAZ
MAKİNE İMALATINDA TEKNOLOJI SEÇIMININ PUGH MATRISI VE TOPSIS YÖNTEMI İLE TESPITI
 
Üretim işletmelerinde pazar talebinin arttığı durumlarda, kapasite yetersizlikleri pazar kayıplarına ve kapasitenin aşılması durumu da ürün kalitesinde olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Özellikle hijyen kurallarının uygulama zorunluluğunun olduğu Covid-19 salgını döneminde, ambalajlı paket içindeki ürünler yüksek oranda tercih edilir olmuştur. Beklenen kalitesinden ödün vermek istemeyen işletmeler, pazar talepleri sonucu, paketleme makineleri üretim kapasitelerini artırmak zorunda kalmışlardır. Üretim imkânlarını, artırmak üzere sahip oldukları makine ve teçhizatların teknolojilerini ve sayısını artırmak ve çeşitlendirmek isteyen işletmeler, ani değişimlerde pazarın taleplerini hızla karşılayacak biçimde seçim yapmak zorunda kalabilmektedirler. İşletmeler açısından teknoloji seçimi, en önemli adımlardan biridir. Teknoloji işletmeler için hem büyük bir fırsat hem de bir tehdit olabilmektedir. Bir işletme, yanlış alternatiflere yanlış zamanda yatırım yaparak veya doğru alternatiflere çok fazla yatırım yaparak rekabet avantajını boşa harcayabilir. Doğru teknoloji alternatiflerini açıklığa kavuşturmak, zaman içerisinde zorlaşmakla beraber daha da karmaşık hale gelen teknolojiler sebebiyle zorlaşmaktadır. Teknoloji seçiminde kısmen çelişkili ve karmaşık birçok farklı talep ve kriter bulunmaktadır. Açıklamaların ardından, Bu çalışma Konya’da uzun yıllardır makine üretim sektöründe faaliyet gösteren özelde paketleme makineleri üreten bir işletmenin, olağanüstü bir durumda kapasite artışı için seçeceği teknolojik ürünleri hangi kriterlere göre belirleyeceğini tespit etmektedir. Bu sebeple literatürden elde edilen teknoloji seçim kriterleri, ilgili işletmenin tercihleri doğrultusunda belirlenmeye çalışılacaktır. Bu değerlendirme sürecinde PUGH Matrisi ve TOPSIS yöntemleri kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Seçimi, PUGH Matrisi, TOPSIS 


Keywords: