BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Birsen ÇEKEN, Kemal DELİKMEN
İNFOGRAFİKLER’İN SOSYAL MEDYADAKİ ETKİSİ: TWITTER ÖRNEĞİ
 
Günümüz teknolojik imkanları ve yaşam koşulları dahilinde bilgiye hızla ulaşma ihtiyacının ortaya çıkması ile görsel konular her geçen daha da gün önem kazanmış, bu durum grafik tasarıma bilgi grafiği (infografik) alanını kazandırmıştır. Tasarım ve bilginin doğru ve anlamlı bir şekilde, birbirleri ile uyum içinde düzenlenmesi sonucu oluşan infografikler, bilgiyi sade bir görsel dil ile sunarak, kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlamakta, bu nedenle sıklıkla kullanılmaktadır. Bu araştırmada, infografikli haber olarak hazırlanan haberlerin yazılı haberlere göre okunurluğu ve dikkat çekiciliği üzerinde durulmuş, bu bağlamda bireylere farkındalık kazandırmanın önemi vurgulanmıştır. Bu amaca bağlı olarak görsel unsurların yazılı bir metne oranla insan zihninde oluşturduğu algılar değerlendirilip infografiklerin bilgiyi iletmedeki görsel etkisi araştırılmıştır. Okunan bilginin anlaşılmasının ve aktarılmak istenen mesajın net ve anlaşılır hale getirilmesinin önemine vurgu yapılmıştır. Sayfalar dolusu yığılmış bilgilerin karmaşık ve sıkıcı algısı yerine daha kısa metinlerin olduğu, açıklayıcı ve görsel şekillerle desteklenen bilgi ve grafiğin doğru ve anlamlı bir biçimde birleşmesiyle oluşan infografiğin etkisi tartışılmıştır. Bu doğrultuda araştırma, Anadolu Ajansının resmi Twitter hesabından yayımladığı 5 yazılı haber ile bu yazılı habere yönelik hazırlanan ve yayınlanan 5 farklı infografikli haberin beğeni ve paylaşım sayılarının incelenmesi ile sınırlandırılmıştır. Sonuç olarak yazılı haber içeriğinde kullanılan ve yığılmış bir şekilde karmaşaya yol açan verilerin daha açıklayıcı, okuyucuda ilgi uyandıran infografikler ile sunularak yazılı habere göre daha dikkat çekici olduğu ve paylaşılan haber ile ilgili etkileşimi arttırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Haber, haber türleri, bilgi grafiği, infografik 


Keywords: