BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ERSAN
GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİNDE BİR NİTELİK OLARAK KALICILIK
 
Afiş tasarımı, logo tasarımı, ambalaj tasarımı, yayın tasarımı, grafik kullanıcı arayüzü tasarımı gibi birçok farklı alanı barındıran grafik tasarım, belirli bir mesajı izleyiciye ya da kullanıcıya iletmeyi ve bu hedef kitle tarafından etkin bir şekilde kullanılmayı amaçlamaktadır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra gelen dijital devrim sonrasında grafik tasarım kendi içinde birçok branş ve uzmanlık alanını içeren karmaşık ve çok disiplinli bir yapı kazanmıştır. Günümüzde grafik tasarım ürünleri bir posta pulundan bir şirketin kurumsal kimlik tasarımına ya da bir mobil uygulamanın kullanıcı arayüzü tasarımına kadar çeşitlenmekte olup, ticari, kültürel, eğitsel veya politik bir amaca hizmet edebilir. İyi bir grafik tasarım ürününün denge, uyum, vurgu, hiyerarşi, boşluk gibi temel tasarım ilkelerini bulundurması beklenir. İyi tasarım denildiğinde akla gelen özelliklerden birisi kalıcılık ya da uzun ömürlülüktür. Kalıcı tasarımlar genellikle daha uzun süre çekiciliğini koruyan ve trendlere bağlı olmayan tasarımlardır. Kalıcı tasarımın belirgin kişisel tarzlardan da arınmış olması beklenmektedir. Böylece modern çelişkileri geride bırakarak farklı bir dönemlerde de kullanılmaya ve mesajını iletmeye devam edebilir. Görsel sanatlar ve tasarımın birçok alanında klasik olarak nitelendirilen tasarımlar, yıllar içinde küçük değişikliklere uğrayarak kullanılan, günümüzde hala geçerliliğini koruyan ve zamansız olarak da nitelendirilen tasarımlardır. Bu araştırmada grafik tasarımda kalıcılık, uzun ömürlülük, zamansızlık ve trend kavramları örnekler üzerinden incelenerek kalıcı tasarımın nitelikleri vurgulanmış, kalıcı tasarımın nesnellik, evrensellik, işlevsellik, sadelik ve çeşitli bağlamlara olan uyumluluk gibi kavramlara atıfta bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, kalıcılık, uzun ömürlülük 


Keywords: