BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neşegül DİKKANOĞLU
GİRİŞİMCİLİK
 
Her ne kadar teknolojinin gelişmesi dijitalleşme, yapay zeka, makinalaşma ilerelemiş olsada insan faktörü özelliklede kalifiye, donanımlı insan faktörü önemini asla yitirmeyecektir. İnsanın yenilikçi ve yaratıcı olması yeni ürün ve hizmetler , yeni teknolojiler veya üretim süreçleri kullanılması problemlere ve ihtiyaçlara göre çözümler aramasını gerekli kılmaktadır. İş fikri oluşturmada gerekli kaynakları bulmak, fırsatları değerlendirmek ve faaliyete geçirerek sonuç alabilmek için: - Risk almalı - Önderlik yapabilmeli - Yaratıcı olmalı ve rekabet edebilme yetisine sahip olabilmelidir. Girişimci karaktere sahip kişiler - Azimlidirler - Vizyon sahibi, kendine güvenen kişilerdir. - Hoşgörülü ve kararlıdırlar - Dürüst, vicdanlı ve disiplinlidirler - Kişisel yetenekleri vardır. - Liderlik ve girişimcilik yetenekleri mevcuttur. - İnovasyona sahip oldukça meraklı düşünce yapıları vardır. Toplumsal sorunları çözmede Sosyal girişimcilik özelliğine sahip kişelerde kendini geliştirme arzusu oldukça fazladır. Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilik,tasarlanan yeni fikirlerin uygulanmasının sağlanmasıdır. Yeni kavram ve düşünceler oluşturan kişilerin ortak yönleri kendilerini sürekli yenilemeye açık olmalarıdır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde girişimcilik sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların farklılık göztermesinden dolayı değişkenlik göztermektedir. Finansal koşullar, ticari ve hukiki altyapı, eğitim, ülke politikaları girişimciliği bazan olumlu , bazanda olumsuz yönde etkilemektedir. Hem yaratıcılık hem de risk alma özellikler bakımından gençler, girişimcilik açısından daha uygundurlar. Türkiye’ de girişimcilerin eğitim durumlarına bakıldığında yaklaşık yüzde 80’ininin üniversite mezunu olmadıkları görülmektedir Girişimciliğin hareket noktası sorun çözmek ve ihtiyaç gidermektir. Girişimcilik süreçlerinin başında yer alan iş fikri, kişinin öz malıdır ve ona ait olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Yaratıcı, Yenilikçi 


Keywords: