BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erdi Okan YILMAZ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN TASARIM VE GELİŞTİRME SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA EĞİLİM DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Teknolojinin gelişimiyle birlikte son yıllarda popülerliği artan disiplinler arası alanlardan biri de dijital oyun tasarım ve geliştirme alanıdır. Dijital oyunlar; konsol oyunlarından bilgisayar oyunlarına, eğitsel oyunlardan mobil tabanlı oyunlara kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Günümüzde ileri dijital teknolojilerin kullanıldığı oyun geliştirme alanında, tasarım ekibi, programlama ekibi, sanat ekibi ve ses ekibi gibi birçok birim belirli bir sistematik içerisinde görev almaktadır. Günümüzde oyun tasarım ve geliştirme alanda istihdam edilmekte olan kişilerin büyük bir kısmını bilgisayar yazılımcıları oluşturmaktadır. Özellikle bilgisayar programcılığı bölümü mezunları, çok farklı alanlarda tasarım ve geliştirici olarak çalışabilseler de oyun tasarım ve geliştirme alanına da yönelimleri söz konusudur. Ancak bilgisayar programcılığı bölümünde okuyan yazılımcı adaylarının bu disipline mesleki olarak eğilim durumları bilinmemektedir. Bu araştırmanın amacı bilgisayar programcısı adaylarının mesleki bağlamda dijital oyun tasarımı alanına eğilim durumlarının incelenmesidir. Böylece bölümden mezun olma potansiyeli olan adayların, dijital oyun tasarım ve geliştirme sektöründe çalışma istek durumları ortaya konabilecektir. Tarama modelinde tasarlanan bu araştırmanın örneklemini 2020-2021 öğretim yılında Uşak Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı bölümünde okumakta olan 105 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere, araştırmacı tarafından geliştirilen dijital oyun tasarım ve geliştirme alanına eğilim anketi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda bilgisayar programcılığı öğrencilerinin dijital oyun tasarımı alanına mesleki eğilim durumlarının olumlu yönde olduğu, bu bölümden mezun olduktan sonra dijital oyun sektöründe çalışabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı, Dijital Oyunlar, Mesleki Eğilim 


Keywords: