BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ayhan AKSAKALLI
1- YAPAY ZEKÂ: EĞİTİMDE KULLANIMI VE POTANSİYEL ETKİLERİ

  Özet  
Gülşah GENÇER, Bahar DOĞAN KAHTALI
2- BECERİ TEMELLİ TÜRKÇE SINAVINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ DENEYİMLERİ

  Özet  
Merve SARGIN
3-

  Özet  
Tuğba SİVRİKAYA
4- ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DAYANIKLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER