SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bra TONGA, Baak BEYDOAN TANGR
 


Keywords:TRKYEDE EMPAT LE LGL YAPILAN ALIMALARIN DOKMAN ANALZ YNTEMYLE NCELENMES
 
Bu almann amac, 2013-2023 yllar arasnda Trkiyede empati ile ilgili yazlan YK Tez merkezinde bulunan yksek lisans ve doktora tezlerinin dokuman analizi yntemi ile incelenmesidir. almann rneklemini, YK Ulusal Tez Merkezi veri tabannda bulunan 101 yksek lisans ve 11 doktora tezi olmak zere 112 adet aratrma oluturmaktadr. almada tarama, empathy ve empati kelimeleri ile balk, zet ve anahtar kelimeler alanlarnda yaplmtr. Tarama eitim-retim ve psikoloji alanyla snrlandrlarak yaplmtr. Ulalan tezler analiz edilerek almann yayn ylna, aratrma alanna, aratrma yntemine, aratrma modeline, alma grubuna, veri toplama aralarna gre frekans ve yzdelik deerleri alnarak dalm tablolar oluturulmutur. Empati ile ilgili almalarn saysnn 2018 yl ve sonrasnda artt, en fazla almann 2019 ylnda (%25,50) yapld grlmtr. almalarn ounlukla psikoloji alannda (%66,96) yapld saptanmtr. Aratrmalarn byk ounluunun nicel aratrmalardan (%86,61) olutuu, nitel aratrma ynteminde 8 (%7,14) alma, karma aratrma ynteminde ise 7 (%6,25) alma yapld sonucuna varlmtr. Aratrmalardaki alma grubunun, yksek lisans (%78,43) ve doktora (%27,27) tezlerinde daha ok yetikinlerden olutuu grlmtr. Yetikinlerden sonra hem yksek lisans (%23,52) hem de doktora (%27,27) tezlerinde en ok allan grubu lisans rencileri olutururken; en az allan grubun lisansst renciler (%0,89) olduu sonucuna varlmtr. Empati ile ilgili yazlan yksek lisans (%49,50) ve doktora (%45,45) tezlerinde en ok Empatik Eilim leinin kullanld saptanmtr. Empatik Eilim leinden sonra yksek lisans tezlerinde en ok kullanlan lek Ka-Si Empatik Eilim lei (%15,84) olurken; doktora tezlerinde ise Temel Empati lei (%18,18) olmutur. ORCID NO: 0000-0002-0290-3508

Anahtar Kelimeler: Empati, YK tez veri taban, Empatik Eilim lei