SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tayyip UAR
 


Keywords:SUSUZLUK KARNES LE LEKELENMEME HAKKININ KORUNMASINDA BALANGI PHES VE SORUTURMA YAPILMASINA YER OLMADIINA DAR KARAR
 
Su ilendii izlenimini veren hal olarak ifade edilen balang phesinin renilmesi ile balayan ceza muhakemesinin amac, maddi geree ulamak ve adaleti salayarak bozulan kamu dzenini ve hukuki bar temin etmektir. Unutulmamaldr ki, maddi geree, her ne pahasna olursa olsun ulama gayesi ile hareket etmek hukuk devletinin gerekleri ile badamayacaktr. Ceza muhakemesinin amac gerekletirilirken, hukuk devleti olmann gerekleri yerine getirilerek, muhakemeye hkim olan ilkeler ve takip edilmesi gereken usullere riayet edilmelidir. Ancak bu ekilde kiilerin temel hak ve hrriyetleri gerek manada gvenceye kavumu olacaktr. almamzda, adil yarglanma hakk, susuzluk karinesi ve lekelenmeme hakkna ksaca deindikten sonra, ceza muhakemesinin balamasndan hkmn verilmesine kadar tm muhakeme sresince karmza kan phe kavramn balang phesi zelinde inceleyerek; 1412 sayl CMUKa nazaran 5271 sayl CMKda yalnzca kamu davas ama tekelini deil soruturma balatma tekelini de elinde bulunduran cumhuriyet savcsnn, balang phesini deerlendirmesinin nemi vurgulanmaya allmtr. Akabinde ise ceza muhakememizde yeni bir karar tr saylabilecek, ihbar ve ikyetlerden konusu su tekil etmeyenler ile soyut ve genel nitelikte olan ihbar veya ikyetler hakknda verilerek kiilerin adil yarglanma hakknn ayrlmaz paras olan susuzluk karinesi ile lekelenmeme haklarnn muhakemenin en banda gvence altna alnmasn amalayan, soruturmaya yer olmadna dair karar incelenmi ve Cumhuriyet savcsnn sz konusu haklarn korunmasndaki nemli pozisyonu dolays ile soruturmann ayklayclk fonksiyonu zerine durulmutur. ORCID NO: 0000-0002-6599-2499

Anahtar Kelimeler: Adil Yarglanma Hakk, Susuzluk Karinesi, Lekelenmeme Hakk, Balang phesi, Soruturma Yaplmasna Yer Olmadna Dair Karar