SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuba SVRKAYA
 


Keywords:ZEL ETM RETMENLERNN MESLEK DAYANIKLILIKLARININ ETL DEKENLER AISINDAN NCELENMES
 
Birok lkede retmenler mesleki sorunlarla baa kamadndan ya mesleinden ayrlmakta ya i performans dmekte ve sal etkilenmektedir. Zorluklar, hayatn kanlmaz bir parasdr; ancak, dayankl insanlar zorluklar karsnda daha gl olup daha az etkilemektedir. retmenlerin mesleki dayankllnn yksek olmas, rencilerin deien ihtiyalarna uyum salamalarn, teknolojiyi etkili bir ekilde kullanmalarn ve artan i yk gibi sorunlarla baa kmalarn kolaylatrmaktadr. retmenlerin mesleki dayankllklar, zellikle kariyer baarlar zerinde bir etkiye sahiptir. retmenlerin refahn ve kaliteli eitime olan balln srdrmek iin retmenler arasnda mesleki dayanklln gelitirilmesi nerilmektedir. Bu aratrmada zel eitim retmenlerinin mesleki dayankllklarnn eitli deikenler asndan incelenmesi amalanmtr. Aratrmaya Trkiyenin eitli illerinde alan 111i kadn, 46s erkek olmak zere 157 zel eitim retmeni katlmtr. Tekil tarama modeli ile yrtlen aratrmada veriler Kiisel Bilgi Formu ve retmen Mesleki Dayankllk lei toplanmtr. Sonu olarak, zel eitim retmenlerinin mesleki dayankllklarnn yksek olduu grlmtr. Katlmclarn cinsiyetine, yana, deneyim ylna, alt okulun kademesine ve alt okulun trne gre mesleki dayankllk dzeylerinin anlaml farkllk gstermedii bulunmutur. Buna karn, katlmclarn eitim dzeyine gre mesleki dayankllk dzeylerinde anlaml fark olduu; lisans mezunu zel eitim retmenlerinin lisansst mezunlarna gre mesleki dayankllklarnn daha yksek olduu grlmtr. Bununla birlikte, eitim dzeyinin zel eitim retmenlerinin mesleki dayankllklar zerinde orta dzeyde bir etkiye sahip olduu belirlenmitir. Uygulamaya ve ileri aratrmalara ynelik neriler sunulmutur. ORCID NO: 0000-0003-0707-1023

Anahtar Kelimeler: Mesleki dayankllk, retmen, zel eitim retmeni