SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuba YAAR, Mehmet zzettin YILMAZER
 


Keywords:RETMENLERN KOLAYLATIRICI LDERLK ALGILARININ GREV YAPILAN OKULDA BULUNAN RETMEN SAYISINA BALI OLARAK DEMNN NCELENMES
 
Her alanda ba dndren geliim ve deiimlerin yaand 21.yzylda eitim-retimden ve okullardan beklenenler de ayn ekilde deimitir. Ezbere dayal olan, sadece sylenenin yapld eitim-retim ortamlarnn yerini hangi kademe olursa olsun yaparak-yaayarak ve reterek renilen eitim-retim ortamlarnn almas ok byk bir beklenti ve ihtiya haline gelmitir. Bu ortamlarn olumas iin okul ortamlarnn deimesi gereklidir. Okullar, mdrlerinin sergiledikleri liderlik davranlarna gre ekillenen ortamlardr. Liderlik eitlerinden olan Kolaylatrc liderlikte g, bask ile okuldaki renme ve alma ortamn dzenlemeye alan g deildir; aksine ibirlii, yardmlama, fikir alverii ile paylalan gtr. Bu aratrmann amac retmenlerin kolaylatrc liderlik alglarnn grev yaplan okulda bulunan retmen saysna gre deiimin incelenmesidir. Aratrma verileri 2021-2022 eitim-retim ylnda Kayseri ilinde bulunan resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde grev yapan retmenlerden toplanmtr. Aratrma grubu 540si kadn 320si erkek retmenden olumaktadr. Bu retmenlerin %11i 1-20 aras; %25i 21-40 aras; %29u 41-60; %35i de 61 ve zeri retmen bulunan okullarda almaktadr. Kolaylatrc Liderlik lei ile toplanan verilerin SPSS program ile analizi yaplmtr. retmenlerin kolaylatrc liderlik alglarnn grev yaptklar okulda bulanan retmen saysna gre anlaml bir farkllk gsterip gstermedii Anova testi ile incelenmitir. Elde edilen veriler dorultusunda anlaml derecede farklln olduu tespit edilmitir. Bu farklln 61 ve zeri retmen bulunan okullardaki kolaylatrc liderlik algsnn dier gruplarda bulunan retmenlerin algsndan dk olmasndan kaynakland sonucuna ulalmtr. Bu bulgular nda okul mdrlerinin kalabalk okullarda kolaylatrc liderlik vasflarn sergilemesinin ok daha zor olduu ve retmenlerin kolaylatrc liderlik alglarnn dt yorumu yaplabilir. (Bu alma birinci srada yer alan yazarn yksek lisans tezinden retilmitir. MEB ve Etik kurul izni alnmtr.)

Anahtar Kelimeler: Kolaylatrc Liderlik, Okul, retmen Says