SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nuray NDER-ELKKANLI, Mustafa TAN
 


Keywords:LSE RENCLERNN ELEKTRKLENME KONUSUNDA TERCH ETTKLER BALAMLAR
 
Balam temelli yaklamda ya da balamlarn bir rnek olarak ders ierisinde kullanlmas durumunda hangi balamn seilecei son derece nemlidir. Etkili renmenin gerekleebilmesi iin seilecek balamlarn retmenlerin deil renme hedeflerini kazanmalar beklenen rencilerin belirlemesi gerekir. Bu nedenle bu almada 10. Snf lise rencilerin elektriklenme konusu zerine konuulurken kendilerine sunulmasn tercih ettikleri balamlar aratrlmtr. Aratrma rneklemini, 7si kz, 8i erkek olmak zere on be 10. Snf rencisi oluturmaktadr. Yar yaplandrlm olarak yz yze ve bireysel olarak aratrmac tarafndan gerekletirilen grmelerde rencilere on iki soru yneltilmitir. Grmelerden elde edilen nitel verilerin ierik analizi sonucunda her bir soruya verilen balam rnekleri ve bu balamlar verme nedenleri belirlenerek ayn zellik gsteren balamlar ayn grup altnda toplanarak her bir gruba zelliklerine uygun ad verilmitir. Yaplan gruplamann gvenirlii iin iki alan uzmanndan uzman gr alnmtr. alma sonunda rencilerin nceki ders dnemlerinde grdkleri temel elektrostatik deneylerini veya gnlk hayatta deneyimledikleri bir olay kendileri iin en uygun balam olarak grdkleri tespit edilmitir. Bu balamlar seme nedenlerinin banda kendileri iin bilindik olmas gelmektedir. Bunun yan sra, az saydaki rencinin konuyla ilikilendirilemeyecek analojiler veya olaylar balam olarak belirttikleri grlmtr. Alan yaznda rencilerin belirledii balamlar zerinden balam temelli ilenen derslerin veya belirlenen balamlar zerinden rencilerin kavram yanlglarn da ieren n bilgilerinin tespit edildii almalar grmek mmkndr. (Bu alma 1.srada yer alan yazar(n) doktora tezinden retilmitir.)

Anahtar Kelimeler: Elektriklenme, Fizik Eitimi, Fizik Eitiminde Balam