SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emre ÇALIŞKAN
 


Keywords:YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
 
Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler üniversiteler tarafından düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile kabul edilmektedir. Her üniversitenin kendi yapmış olduğu bu sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler kontenjan dahilinde seçmiş oldukları bölüme yerleşmektedirler. Bölüme geçmeden önce Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için üniversiteler Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) merkezleri aracılığı ile Türkçe eğitimi vermektedirler. Bu öğrenciler bir akademik dönem boyunca uzman öğretim elemanlarından Türkçe eğitimi almakta ve başarılı oldukları takdirde bölüme geçiş yapmaktadırlar. Bölümde Türkçe eğitim öğretim alacaklarından dolayı öğrencilerin iyi bir Türkçe öğrenmeleri ve dört temel yetenek olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini iyi geliştirmeleri önemlidir. Bu amaçla geleneksel öğretimin yanında teknoloji odaklı eğitim araçlarından da destek almak başarıyı arttıracak önemli bir yardımcı kaynak olacaktır. Günümüzde teknolojik araç olarak bilgisayar, tablet, mobil araçlar dil öğrenimde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada yardımcı araç olarak mobil araçların etkinliğini belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Mobil araçların teknolojik alt yapısı ve kullanım kolaylığı bakımından hangi öğrenme faaliyeti için daha verimli olacağı incelenmiştir. Çalışma TÖMER’de eğitim göre 20 yabancı uyruklu öğrenci ile yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Türkçe eğitimi alan öğrenciler üzerinde yapılan çalışma sonucunda mobil öğrenme uygulamalarının dinleme ve okuma faaliyetleri için daha uygun; yazma ve konuşma becerileri için daha gelişme aşamasında olduğunu sonucuna varılmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ve bu alanda yapılacak yatırımlar sonucu mobil platformun da geleneksel öğretimi destekleyen iyi bir alternatif olacağı görüşüne ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğrenimi, mobil araçlar, mobil öğrenme, mobil uygulamalar