SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet Ali AKSAKAL
 


Keywords:GÜNÜMÜZE KADAR RESİM FOTOĞRAF İLİŞKİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNSEL YAKLAŞIMLAR
 
Fotoğrafın icadından 19. yüzyıl sonlarına değin fotoğraf ile resim arasındaki ilişkinin rekabet’ e dönüştüğü süreçte fotoğraf makinesinin ressamları yerinden edeceği resmin öldüğü ve sanatın sonunun geldiği iddia edilmiş buna karşı olanlarda fotoğrafın bir sanat değil bir teknik olduğu savunmasını yapılmışlardır. İlerleyen yıllarda natüralist fotoğrafın savunuculuğunda adeta bir devrim yaratacak çalışmalara girişen Peter Henry Emerson (1856-1936) fotoğrafın kendi başına bir sanat biçimi olduğunu ilk kez yazan, duygu ve düşünceleri diğer sanat biçimlerinden farklı olarak aktarabileceğini söylemiştir. Ama yinede bu yıllardada bir yandan fotoğraf ve sanat üzerine tartışmalar devam etmektedir. Fotoğrafın sanat olup olmadığı konusunda yapılan yüz yıllık tartışmaları, macar bir ressam ve fotoğrafçı olan laszlo moholy-nagy doğru bir yere yerleştirmiştir. Nagy, "sanatçılarla fotoğrafçıların sürekli tartıştıkları, fotoğrafın sanat olup olmadığı sorusu yanlış bir sorudur, fotoğrafın resmin yerini alması söz konusu değildir, önemli olan bugün resim anlayışıyla fotoğrafın nasıl bir ilişki içinde olduğunu belirlemek ve sanayi devrimi sonucunda oluşan yeni tekniklerin optik yaratımda yeni biçimlerin doğmasına nasıl katkıda bulunduğunu göstermektir’’ der. Resim ve fotoğraf ilişkisi fotoğrafın bulunmasından günümüze kadar sürekli devam etmiş birbirinden beslenmiştir. Geçen bu süreçte resim ve fotoğraf devamlı etkileşim halinde olmuştur. Birçok zaman resim fotoğraf için bir öncül iken, fotoğraf resim için bir malzeme bir yardımcı araç görevini üstlenmiştir. Günümüzde gelişen teknolojinin de etkisiyle, fotoğrafın hem işlevsel hem de sanatsal amaçlarla çok sayıda kullanımı mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Resim, Fotoğraf, Fotoğraf Sanatı