PROPOSAL PROGRAM

 

15. ULUSLARARASI SOSYAL BEER VE ETM BLMLER KONGRES

 

15th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES HUMANITIES AND EDUCATION

 

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM

AÇILI / OPENING

 

09-10 ARALIK 2023 / 09-10 DECEMBER  2023

ISTANBUL - TURKIYE

 

Açl Konumas / Opening Speech

PROF. DR. GÜLSEN DEMR

 

09 ARALIK / DECEMBER  2023 – SAAT: 09:00 TIME: 09:40 (GMT+3)

Konferans Bakan (Chair of Conference)

 

DAVETL KONUMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS 

09:40 – 14:00 (GMT+3) (09 ARALIK - DECEMBER  2023)

 

BAKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. GÜLSEN DEMR

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Muhammad SAFDAR BHATTI (Pakistan) (09:40) (GMT+3)

Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR (India) (10:00) (GMT+3)

Assist. Prof. Perihan ABAY (Türkiye) (10:20) (GMT+3)

Assoc. Prof. Basira AZZALYEVA (Azerbaijan) (10:40) (GMT+3)

Assoc. Prof. Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN (11:00) (GMT+3)

Assoc. Prof. Serkan DÜZ (Türkiye) (11:20) (GMT+3)

Assoc. Prof. Zehra GENCEL EFE (Türkiye) (11:40) (GMT+3)

Prof. Dr. Muammer CENGL (Türkiye) (12:00) (GMT+3)

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜDA (Türkiye) (12:20) (GMT+3)

Dr. Fatma SUSAM (Türkiye) (12:40) (GMT+3)

Colette CARPENTIER (France) (13:00) (GMT+3)

Peter BEACOCK (United Kingdom) (13:20) (GMT+3)

Prof. Dr. Sergio Ricardo QUIROGA (Argentina)

Prof. Dr. Yudi FERNANDO (Malaysia)

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSIONS

OTURUM / SESSION                             : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 09 DECEMBER 2023 – 14:00 – 20:30 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Gülsen DEMR

                                                                   Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

                                                                   Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                   Prof. Dr. Muammer CENGL

                                                                   Admin

14:00

Ahmet Yalçn HOCAOLU, Meltem ACAR-GÜVENDR

OTZM SPEKTRUM BOZUKLUU OLAN BREYLERN BLSEL ESNEKLK ÖZELLKLER (DERLEME)

14:10

Aladdin DÜNDAR, Özgür Osman DEMR

OKUL TEMELL PSKOLOJK HTYAÇLAR ÖLÇENN GELTRLMES

14:20

Asl KILIÇ

TÜRKYE’DE SON BE YILDA NTERNET BAIMLILII ÜZERNE YAPILAN ÇALIMALARIN DERLEMES

14:30

Asuman TA

AVRUPA SOSYAL ARTINDA ‘SOSYAL REFAH HZMETLERNDEN YARARLANMA HAKKI’ VE TÜRKYE’YE LKN SON RAPORLAR IIINDA BR DEERLENDRME

14:40

Aylin GÜRBÜZ, Murat Emir KARTEL

ÇZG FLMLERN ÖZEL ETM ÖRENCLERNN RESMLERNE YANSIMALARININ NCELENMES

14:50

Aylin GÜRBÜZ, Murat Emir KARTEL

ÖZEL ETM ÖRENCLERNN RESMLERNN MEKÂN KAVRAMI AÇISINDAN NCELENMES

15:00

Aylin GÜRBÜZ, Murat Emir KARTEL

ÖZEL ETM ÖRENCLERNN RESMLERNDE RTM ÖESNE DAR NCELEME

15:10

Aye TEKN, Mustafa POLAT

ULUSLARARASI ÖRENCLERN ADAPTASYON SÜREÇLERNE YÖNELK ORYANTASYON ETM PROGRAMLARI: DÜNYADAN ÖRNEKLER

15:20

Ayenur USTA

OKUL ÖNCES DÖNEMDE DN ETM

15:30

Bahadr KAYA, Sakp KAHRAMAN

KİMYA EİTİMİNDE TERS YÜZ ÖRENME İLE İLGİLİ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

15:40

Betül AKKAYA

MUTLULUK VE DNDARLIK LKS -TÜRKYE’DE YAPILAN ARATIRMALARIN NCELENMES-

15:50

Beyza Nur ÖZM

BN HALDUN’DA EKONOMNN DEER

16:00

Beyza YAPAR, Elif ÜNAL

EBEVEYN TARAFINDAN UYGULANAN PSKOLOJK KONTROLÜN SOSYAL KAYGI ÜZERNDEK ETKS

16:10

Beyza YILMAZ SÖNMEZ

MODERNLEME PROJELER ÇERÇEVESNDE YEN OSMANLILAR VE JÖN TÜRKLER ÜZERNE KARILATIRMALI BR NCELEME

16:20

Binali KILIÇ

BRLEM MLLETLER KALKINMA AMAÇLARI KAPSAMINDA KAMUSAL ALANLARIN TEMZ SU VE SANTASYON AÇISINDAN DEERLENDRLMES

16:30

Burçe KIZILABDULLAH, Seyithan DEMRDA

GÖÇMEN ÖRENCLER KONULU MAKALELERIN NCELENMES: 2015-2023

16:40

Cevriye YÜKSEL YILDIRIM

TÜRKYE LE SEÇL ÜLKELERN SÜRDÜRÜLEBLR POLTKALAR, GÜÇLÜ DEMOKRAS VE Y YÖNETM AÇISINDAN KARILATIRILMASI

16:50

Cevriye YÜKSEL YILDIRIM

ETM HARCAMALARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS

17:00

Ece PINAR

FRANCS BACON'NIN FGÜR RESMNE ETKS

17:10

Ece PINAR

DÜÜNÜR BR RESSAM: RENÉ MAGRTTE

17:20

Elçin DÖNMEZ, evket YAVUZ

KOLONYAL ORYANTALZMN HUKUK FORMU:DOU HNDSTAN RKET VE TCARET HUKUKU ANLAYII

17:30

Elif TRYAK, Elif ÜNAL

OBSESF KOMPULSF BOZUKLUKTA BLSEL ESNEKLK VE KETLEYC KONTROLÜN ROLÜ

17:40

Esra BLAL ÖNDER

ELEKTRONK KONULARININ ÖRETMNDE TINKERCAD UYGULAMASININ KULLANIMI: YARIM VE TAM DALGA DORULTMA DENEY ÖRNE

17:50

Esra DEREL

ÇOCUK GELM MEZUNLARINININ YAAM BOYU ÖRENME VE ÖZ-YETERLKLERNN NCELENMES

18:00

Esra SARUHAN ÖZTÜRK

SPANYA ETM SSTEMNDE DN ETMNN YER

18:10

Eyüp SEVML

FARKLI MATEMATKSEL DÜÜNME YAPISINA SAHP ÖRENCLERN NTEGRALLENEBLRLK KAVRAMINI ANLAMLANDIRMA SÜREÇLERNN NCELENMES

18:20

Fatma Burçak DERYA, dris GÖKSU

DL ÖRENMEDE WEB 2.0 ARAÇLARININ ETKISI: TÜRKIYE’DEKI ARATIRMALARIN NCELENMES

18:30

Fatma Sumeyra YT

SLAM HUKUKUNDA KOLAYLIK PRENSB

18:40

Fato Yonca DEMR, Ferudun SEZGN

OKUL MÜDÜRLERNN VE ÖRETMENLERN ÖRENME MERKEZL LDERLE LKN GÖRÜLER

18:50

Filiz YALÇIN TILFARLIOLU, Fatma KIYMAZ

A NON-CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS ON THE NOVEL“ANNE WITH AN E”: THE ROLE OF COHESIVE DEVICES-CONJUNCTIONS- AND QUESTIONS

19:00

Gamze ARGIT EREN, Mehmet ERTEN

ARDUIN-O-N MY OWN

19:10

Gülah EREN, Hülya GÜVENÇ ERSN

ORTAOKUL ÖRETMENLERNN EV ÖDEVLERNE LKN ALGILARI, KARAR ALMA SÜREÇLER VE DAVRANILARI

19:20

Gökay DURMU

SABAHATTN AL’NN PORTAKAL BALIKLI HKÂYESNDE AHIS KADROSU

19:30

Gökay DURMU

SÜREYYA BERFE’NN SEN, BASMASIN BALIKLI RNE YÖNELK DEERLENDRMELER

19:40

Gökçe Nur ATAM, Mustafa TÜRKMEN

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN E SEÇME STRATEJLER LE SOSYAL GÖRÜNÜ KAYGISI VE ÖZSAYGI LKS

19:50

Gözde SÜMER KBAR

YÜKSEKÖRENM VE SZLK LKS: TÜRKYE ÇN LLER BAZINDA BR DEERLENDRME

20:00

Hasibe YAH SARI

ORTAOKUL ÖRETMENLERNN YAPAY ZEKÂYA YÖNELK GENEL TUTUMLARININ NCELENMES

20:10

Hasibe YAH SARI

BREYE UYARLANMI TESTLER VE BREYSELLETRLM ÇOK AAMALI TESTLERDE R KULLANIMI

20:20

Hasibe YAH SARI

ETMDE ÖLÇME VE DEERLENDRME UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKÂNIN YER

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSIONS

OTURUM / SESSION                             : 2

Tarih ve Saat / Date and Time              : 10 DECEMBER 2023 – 10:00 – 20:30 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Gülsen DEMR

                                                                   Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

                                                                   Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜDA

                                                                   Prof. Dr. Muammer CENGL

                                                                   Assoc. Prof. Serkan DÜZ

                                                                   Admin

10:00

Emine YAVUZ

ÇOK DÜZEYL VERLERDE DEKEN ETKLERNN BELRLENMES ÜZERNE YAPILAN ÇALIMALARIN DOKÜMAN ANALZ YÖNTEMYLE NCELENMES: TÜRKYE PISA 2018 ÖRNE

10:10

Hakan BAYIRLI

VEL GÖRÜLERNE GÖRE LKOKUL ÖRENCLERNN ROL MODEL TERCHLER VE GEREKÇELER

10:20

Hamit ÇERAY, Niyazi CAN

BEDEN ETM ÖRETMENLERNE GÖRE OKUL YÖNETCLERNN ETK LDERLK DAVRANILARINA YÖNELK GÖRÜLER

10:30

Hatice ALICI, Tuba ÇAKMAK

MLL BRLK VE BERABERLK BLNC OLUTURMADA YAZILI MEDYANIN ETKS: BURSA HAKMYET GAZETES ÖRNE

10:40

Kader ÇAYLAK

TELETIP

10:50

Kadir AKAGÜNDÜZ, Mesut AKSAR, Ömer ESN

KAHRAMANMARA DEPREMNDE YER ALAN GÖNÜLLÜ KLERN PSKOLOJK ETKLENME DÜZEYLER

11:00

Keziban SERT, Serap KALFAOLU

DJTAL LDERLK VE GÜNÜMÜZ DÜNYASINA DAVRANISAL YANSIMALARI

11:10

Khalis BEHBUDZADE, Hamit COKUN

BLSEL ESNEKLK LE MUTLULUK ARASINDA POZTF LKNN NCELENMES: UMUDUN ARACI ROLÜ

11:20

Kübra ALTINPINAR, Furkan DEMR

MATEMATK ÖRETMENLERNN ÖZERKLK DESTENN ÖRENCLERN ELETREL DÜÜNME ELMLERNE ETKS

11:30

Kübra ALUÇ, Nejla YÜRÜK

ETSEL OYUN DESTEKL STEM ETKNLKLERNN BAST MAKNELERLE LGL ÖRENC BAARISINA ETKS

11:40

Latifa AHMADOVA

AUTOBIOGRAPHICAL ASPECTS IN KURT VONNEGUT'S NOVEL SLAUGHTERHOUSE-FIVE, OR, THE CHILDREN'S CRUSADE: A DUTY-DANCE WITH DEATH

11:50

Leyla TEMZKAN, Gülay AAÇ, Medine COKUN

8. SINIF ÖRENCLERNN VER LEME ÖRENME ALANINA LKN MATEMATKSEL KAVRAM YANILGILARININ NCELENMES

12:00

Mahmut KARATAY

TAHAKKÜM ARACI OLARAK ETM ÖRGÜTLER

12:10

Mahmut KARATAY

TEMEL ETMDE DOA FARKINDALIININ GELTRLMESNDE EKOPEDOGOJNN ÖNEM

12:20

Mehmet Ali AYABE, Emine UZUN

TÜRKYE’DE FEN BLMLER ETMNDE 2012-2022 YILLARI ARASINDA BLMSEL SÜREÇ BECERLER ÜZERNE YAPILAN LSANS ÜSTÜ TEZLERN BETMSEL ÇERK ANALZ

12:30

Mehmet Çada KÜPÇÜ

CAVAFY’S ‘ITHAKA’ IN THE MIRROR OF DISCOURSE: A CRITICAL ANALYSIS OF NARRATIVE PERSPECTIVES

12:40

Mehmet Fatih DEMRÖZ, Nurten KIMTER

TÜRKYE'DE “DNDARLIK” KONULU LSANSÜSTÜ TEZLERN BBLYOMETRK ANALZ

12:50

Mehmet YAVUZ, Sevda ARMAHAN

OTZM SPEKTRUM BOZUKLUU OLAN BREYLERDE SANAL GERÇEKLK VE ARTIRILMI GERÇEKLK UYGULAMALARININ KULLANIMINA GENEL BAKI

13:00

Mehmet YAVUZ, Sevda ARMAHAN

YETERSZL OLAN BREYLERLE OLAAN GELM GÖSTEREN KARDELERNN LKLER

13:10

Reyhan ÖZ YILDIZ, Fatma AHN

3 BOYUTLU ÜRETM ARAÇLARI KULLANILARAK GELTRLEN TASARIM ODAKLI FEN UYGULAMALARI: 7. SINIF FEN BLMLER DERS SAF MADDE VE KARIIMLAR ÜNTESNE UYARLANMASI ÖRNE

13:20

Mehtap DEMR, Merve KARAKUZU CEYLANOLU

1961 VE 1982 ANAYASALARININ SENDKALAMAYA VE SENDKALARA ETKS

13:30

Merve BA

VETERNERLK HZMETLER VE NSANA YAKIIR

13:40

Merve Baak ÇMEN, Selçuk ASLAN

KADINLARDA BOANMAYA UYUM, SOSYAL DESTEK VE YALNIZLIK ALGISI ARASINDAK LKLER

13:50

Muhammet GÜL, Ayenur KULOLU

ERGENLERN DUYGULARINI FADE ETMEDE DJTAL DLN ETKS

14:30

Muhammet Salih DELKTA, Nihat ERDOMU

KRTK OLAY TEKN LE YETKNLKLERN OBJEKTF DEERLENDRLMES

14:40

Muhsin Bahadr KIYMACI, Nejla GÜNAY

TEK PART DÖNEM TARH DERS KTAPLARINDA SYAS FKR AKIMLARININ DEERLENDRLMES

14:50

Muratcan AKBIYIK

ZHN YETERSZL OLAN ÖRENCLERN ETMNDE TEKNOLOJ KULLANIMINA YÖNELK TÜRKYE’DE YAPILAN LSANSÜSTÜ TEZLERN NCELENMES

15:00

Nahide ARSLAN

COVID-19’A YÖNELK TÜRK AYKIRI ATASÖZLER VE FRANSIZCA ÇEVRLER ÜZERNE GÖZLEMLER: EK SÖZLÜK ÖRNE

15:10

Necati ÇOBANOLU, Selçuk DEMR

LKOKUL ÖRENCLERNN ÖZDÜZENLEME BECERLERNN GENEL ÖZYETERLKLER LE LKS

15:20

Selçuk DEMR, Necati ÇOBANOLU

ÖRETMENLERN E GÖMÜLMÜLÜK TUTUMUNA KATKI SUNAN BR FAKTÖR: HZMETKAR LDERLK

15:30

Nisanur DUMAN

TARHN BR BLM OLARAK NCELENMES: HERODOTOS, THUKYDDES VE BN HALDUN

15:40

Ouzhan DEMR, Berru ULUSOY

KÖY ENSTÜTÜLERNN YÖNETM SÜREÇLER BAKIMINDAN NCELENMES

15:50

Onur KALENDER, Lokman BLEN

8. SINIF ÖRENCLERNN BECER TEMELL YEN NESL MATEMATK SORULARININ ÇÖZÜMÜNDE DAHA BAARILI OLABLMELER ÇN ÖRETMENLERN ÖNERLER (VAN L ÖRNE)

16:00

Ravza GÖKTA ÖZTÜRK, Burhanettin TATAR

SLAM’IN ÖRTÜNME ANLAYIINA ARET VE SEMBOL KAVRAMLARI AÇISINDAN FELSEF BR YAKLAIM

16:10

Selin ASLAN, Ayhan URAL

ÖRETMENLERN DEM YORGUNLUU DURUMLARI LE PSKOLOJK Y OLMA DURUMLARI ARASINDAK LK

16:20

Sevgi KIRBOYUN TIPI, Hale UÇU, Eyüp SEVIMLI

EVALUATION OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS' VIEWS ON THE IDEAL EXAM ENVIRONMENT IN UNIVERSITY ENTRANCE EXAMS

16:30

Sevgi YAVUZYT

NORVEÇTE DN ETM

16:40

Seyide Senanur TALASLIOLU, Fatma AHN

BRLNE DAYALI PROBLEM ÇÖZME ETKNLKLERNN ORTAOKUL 7. SINIF ÖRENCLERNN ÇEVRE KONUSUNDAK AKADEMK BAARI VE MOTVASYONLARINA ETKSNN NCELENMES

16:50

Sibel TADELEN, Cemre TATLI

LSE ÖRENCLERNDE OLUMLU GELECEK BEKLENTS, BELRSZLE TAHAMMÜLSÜZLÜK VE TRAVMA SONRASI BELRTLER ARASINDAK LK

17:00

Sdka ELSIKMA

ÇOCUKLARDA TEPK KETLEME VE DUYGU REGÜLASYONU

17:10

Sdka HOCA, Nazife DMLLER

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRE- AND POST-COVID-19 STUDENT DROPOUT PATTERNS USING CLUSTERING: A CASE STUDY

17:20

Uur Ula YAMEN, Ali AKSU

OKUL MÜDÜRLERNN ILIMLI YÖNETM BECERLER

17:30

Ufuk TÖMAN, Derya YARIMKAYA

NESL TÜKENM VE TÜKENMEKTE OLAN CANLILAR LE LGL LSANSÜSTÜ TEZ ÇALIMALARININ NCELENMES

17:40

Veysel ACAR Seyithan DEMRDA

ETMDE TEFT KONUSUNDA YAPILAN LSANSÜSTÜ TEZLERN NCELENMES

17:50

Yalçn YILDIZ, Ali Kemal BULUT, Tuna ERYILMAZ, Özcan GENÇ

2000'DEN GÜNÜMÜZE MÜZK ETM ALANINDA TEKNOLOJ KONULU ÇALIMALARIN NCELENMES

18:00

Yasemin BOZKURT, Fatma Filiz TILFARLIOLU

ENHANCING ELT THROUGH DISCOURSE ANALYSIS: STUDENT ERRORS AND TEACHER CORRECTION STRATEGIES IN A SPEAKING CLASS

18:10

brahim Onur GÖKDOAN

OKUL ÖNCES OKULA UYUM SÜRECNE LKN METAFORLAR

18:20

lker KARAÖNDER, evket YAVUZ

POST/MODERN DURUMDA CHÂD FIKHINI HUKUK SOSYOLOJS AKSINDA YENDEN OKUMAK

18:30

Ümran KARADAVUT, evket YAVUZ

KUTSAL METN, ANLAM/LANDIRMA SÜREÇLER VE EPSTEMK HANDKAPLAR

18:40

slim ATÇI, Mustafa LHAN

CEBRSEL FADELERDE KESN DORU YANITLI VE YANITI GZLENM ÇOKTAN SEÇMEL TESTLERN PSKOMETRK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI

18:50

Zehra KAYA, Osman Nafiz KAYA

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ FEN BLMLER DERS KTABI YAZARAK ÖRETM PROGRAMINI TANIMLARI VE PROGRAM BLGLERNN GELTRLMES

19:00

Zehra KAYA, Osman Nafiz KAYA

ÖRETMEN ADAYLARININ ÖRETMENLK MESLE ETK NORMLARINI TANIMA VE FELSEF DOASINI ANLAMALARI: SENARYO YAZMA

19:10

Zehra YILDIRIM, Fuat YILDIRIM, Cemil YILDIRIM

ETM YÖNETMNDE OKUL YÖNETCLERNN ÖRGÜTSEL ETKLLE KATKISI

19:20

Zeynep ALTAY, Erkan TABANCALI

OKUL YÖNETCLERNN ÇOKKÜLTÜRLÜ ETM TUTUMLARININ YORDAYICISI OLARAK KOLEKTF KMLK TUTUMLARI

19:30

Zeynep ÖZGÜNER, Ekrem Emre ÖZTÜRK

HAVALMANI LETMECLNDE BLG LETM TEKNOLOJLERNN KALTE PERFORMANSINA ETKS: STANBUL HAVALMANI ÖRNE

19:40

Özlem KAYMAZ

DJTAL HASTANELER

19:50

arl ÇAPARUAI

FL LABRENT

20:00

Perihan ABAY

SALIK ÇALIANLARINA YÖNELK MOBBNG VE STRATEJK YÖNETM LKELER

20:10

Perihan ABAY

SALIK KURUMLARINDA STRATEJK YÖNETM VE NSAN KAYNALARINA YÖNELK UYGULAMALAR

20:20

Murat KORKMAZ, Dilek ÇINAR

ÜRETM LETMELERNDE STRATEJK YÖNETM UYGULAMALARININ ÖNEM

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSIONS

OTURUM / SESSION                             : 3 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 09 DECEMBER 2023 – 13:00 – 21:00 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                   Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                   Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜDA

                                                                   Assoc. Prof. Göken ARAS

                                                                   Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                   Admin

13:00

Bekim DEDJA, Nora TAFA

SUSTAINABILITY PRACTICES AND GREEN BUSINESS APPROACHES IN SMALL BUSINESSES

13:10

Stiljano AGO, Nora TAFA

SOCIOLOGICAL EFFECTS OF SOCIAL MEDIA SOCIAL CHANGE AND THE IMPORTANCE OF ADAPTATION

13:20

Erion HAXHIU

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS IN CONSUMER BEHAVIOR AND A MARKETING PERSPECTIVE APPLICATION

13:30

Guzim DERVISHI, Blerta TROKA, Hana KOKA

REAL-WORLD APPLICATIONS OF MICROECONOMIC MODELS: A STUDY ON SMES

13:40

Sindi MUÇA, Enea HASANI

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION STRATEGIES

13:50

Flamur BUSHI, Flutura TOSKA, Fatime SHYTI

THE IMPACT OF THE PSYCHOLOGY OF FINANCIAL MARKETS ON INVESTOR BEHAVIOR AND DECISION-MAKING PROCESSES

14:00

Pranvera REXHEPI, Elis GJIKA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A STUDY ON THE SOCIAL IMPACT OF BUSINESSES

14:10

Laura SUAREZ

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TRENDS IN THE GLOBAL ECONOMY

14:20

Bruno MARIN, Elizabeth JASSO

THE EFFECTS OF MACROECONOMIC POLICIES ON THE BUSINESS WORLD

14:30

Julia BENITEZ, María Fernanda GARCIA

THE RELATIONSHIP BETWEEN EFFECTIVE MANAGEMENT STRATEGIES AND HUMAN RELATIONS AND LEADERSHIP PSYCHOLOGY

14:40

Jazmín CASTRO

THE IMPACT OF SOCIOECONOMIC FACTORS ON CONSUMER PREFERENCES

14:50

Antonia MORENO, Valeria GRANADO

INDUSTRY 4.0 AND DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESSES

15:00

Henri RENARD

MARKETING PSYCHOLOGY ON CUSTOMER LOYALTY AND BRAND PERCEPTION

15:10

Éléonore WOUTERS, Max DESMET

ECONOMIC CRISIS MANAGEMENT: STRATEGIC PLANNING AND RISK ASSESSMENT FOR BUSINESSES

15:20

Élisa MARTIN, Matteo CLAEYS

SOCIAL CHANGE AND THE ROLE OF BUSINESS IN THE SEARCH FOR SOLUTIONS TO SOCIAL PROBLEMS

15:30

Sarah THYS, Lia LECLERCQ, Sophie LENAERTS

THE IMPACT OF INDIVIDUAL FINANCING PSYCHOLOGY ON SAVINGS AND INVESTMENT DECISIONS

15:40

Hailey HERMANS

SOCIOLOGICAL EFFECTS OF GLOBAL TRADE: EXAMPLES OF CROSS-CULTURAL BUSINESS RELATIONS

15:50

Emmett WHITE, Aubrey RICHARD

THE IMPACT OF MACROECONOMIC INDICATORS ON BUSINESS STRATEGIES

16:00

Noah WONG, Addison DAVIS

THE IMPORTANCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS ETHICS AND CORPORATE GOVERNANCE IN TERMS OF ETHICAL LEADERSHIP

16:10

Hailey KELLY, Maya MITCHELL

ECONOMIC REPERCUSSIONS OF GLOBAL WARMING AND ECONOMIC IMPACTS OF CLIMATE CHANGE

16:20

Thomas MORIN, Aliyah SIMARD

WORKFORCE PSYCHOLOGY: THE IMPORTANCE OF MOTIVATION AND PRODUCTIVITY STRATEGIES

16:30

Hudson BROWN, Aliyah SIMARD, Henry POIRIER

APPLICATIONS FOR PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN SOCIAL MEDIA MARKETING

16:40

Ella BOUCHARD, Olivia GAUTHIER

MICROFINANCE AND DEVELOPMENT: THE IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS EMPOWERMENT

16:50

Avery MITCHELL

ECONOMIC GROWTH MODELS AND APPLIED ANALYSIS

17:00

René GAJDOŠ, Anežka HORKÁ

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY: THE IMPORTANCE OF GREEN BUSINESS APPROACHES

17:10

Miloslav BĚLOHLÁVEK

AN ANALYSIS ON BUSINESS PERFORMANCE WITH ECONOMETRIC METHODS

17:20

Kristýna HANUSOVÁ, Vasyl PAVELKA

CHANGES IN THE GLOBAL ECONOMY AND ADAPTATION PROCESS PRACTICES OF BUSINESSES

17:30

Daniel KOUŘIL, Petr VONDRÁČEK

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL IN CREATING A POSITIVE WORKING ENVIRONMENT IN ORGANIZATIONS

17:40

Andréa GAUTIER, Axel MALÉTRAS

NETWORKING STRATEGIES BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND BUSINESS SUCCESS

17:50

Emma DURAND, Emmanuel LEFEVRE, Pierre POLLET

MACROECONOMIC EQUILIBRIUM AND MONETARY POLICY: EFFECTS AND EXAMPLES OF APPLICATIONS

18:00

Emilie DUPUY

CONFLICT MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS: SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES

18:10

Mathys HUART

ECONOMIC STABILITY AND THE ROLE OF FINANCIAL SYSTEMS

18:20

Karoline ZIMMERMANN, Eric KELLER

PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

18:30

Markus BRANDT, Josefa JUNG

COMPETITIVE STRATEGIES IN GLOBAL MARKETS

18:40

Robert GRAF, Tilla BUSCH, Pascal BECK

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING BUSINESS STRATEGIES THROUGH SOCIOLOGICAL RESEARCH

18:50

Tim KÖNIG

BUDGETING AND FINANCIAL PLANNING: THE KEY TO RISK MANAGEMENT FOR BUSINESSES

19:00

Janis BERGER, Herta BAUMANN

OPTIMIZATION OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY FOR THE WORK ENVIRONMENT

19:10

Erika SCHULZ, Marco HOFMANN

THE ECONOMIC IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MARKETING AND CONSUMER BEHAVIOR

19:20

Gerlind WERNER

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT AND TODAY'S UNDERSTANDING OF MODERN BUSINESS ADMINISTRATION

19:30

Lieselotte ARNOLD, Katharina LORENZ, Lieselotte BÖHM

THE IMPORTANCE OF CORPORATE RISK MANAGEMENT FROM FINANCIAL AND OPERATIONAL PERSPECTIVES

19:40

Eva KRÄMER

SOCIOECONOMIC CHANGES AND THE EVOLUTION OF BUSINESS MODELS

19:50

Valéria NÉMETH, Gitta SÁNDOR

THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL APPROACH IN MARKETING RESEARCH

20:00

Gabriella MÉSZÁROS

A SAMPLE APPLICATION FOR ECONOMIC POLICY AND BUSINESS DECISIONS

20:10

Katalin SZŐKE, Kata PÁL

INNOVATION MANAGEMENT IN BUSINESS AND THE IMPORTANCE OF CREATIVE THINKING

20:20

Klaudia LAKATOS

BUSINESS CULTURE AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR WITH SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES

20:30

Julianna JAKAB, Bence HEGEDŰS, János BOROS

MACROECONOMIC FLUCTUATIONS AND CURRENT REFLECTION OF BUSINESS PERFORMANCE

20:40

Balaji GULATI, Anjana MAND

CONSUMER PSYCHOLOGY AND THE IMPORTANCE OF BRAND MANAGEMENT

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSIONS

OTURUM / SESSION                             : 4

Tarih ve Saat / Date and Time              : 10 DECEMBER 2023 – 10:00 – 20:30 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                   Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                   Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜDA

                                                                   Assoc. Dr. Ali Serdar YÜCEL

                                                                   Assoc. Prof. Göken ARAS

                                                                   Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                   Admin

10:00

Aabha NIGAM, Rahim ANTHONY, Marlo GOPAL

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL IMPACT

10:10

Navami LOKE

ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN BUSINESSES

10:20

Avantika BASAK, Sneha SARKAR

CHANGING DYNAMICS IN THE GLOBAL ECONOMY AND ADAPTATION STRATEGIES OF TODAY'S BUSINESSES

10:30

Nupur PALLA, Amrita RADHAKRISHNAN

THE EFFECT OF SPORTS TRAINING ON PHYSICAL AND COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN

10:40

Namita NARANG, Abhishek BANDI

THE USE OF CREATIVE DRAMA TECHNIQUES IN PRESCHOOL EDUCATION

10:50

Chelsea USAMAH, Farhunnisa ANGGRAINI

THE ROLE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION AND THE IMPORTANCE OF NEW GENERATION LEARNING TOOLS

11:00

Puti WINARSIH

AN APPLICATION FOR LEADERSHIP AND TEAMWORK PRINCIPLES IN SPORT MANAGEMENT

11:10

Camilla MARIANI, Mario MORETTI

THE ROLE OF PARENTS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN

11:20

Frattin GRASSO, Gabriele ORLANDO

APPROACHES SUITABLE FOR DIFFERENT LEARNING STYLES IN EDUCATION A LITERATURE STUDY

11:30

Aurora LEONE, Federica MILANI, Rebecca NEGRI

SPORT PSYCHOLOGY: THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN THE MENTAL PREPARATION OF YOUNG ATHLETES

11:40

Stefano MARCHETTI

EFFECTIVE METHODS AND STRATEGIES USED IN EARLY CHILDHOOD LANGUAGE DEVELOPMENT

11:50

Emīlija TAUJĒNA, Valters CELMIŅŠ

THE IMPORTANCE OF DIVERSITY AND INCLUSION IN SPORT EDUCATION PROGRAMS

12:00

Polina JANSONE

THE IMPORTANCE OF ARTISTIC PRACTICES IN PRESCHOOL EDUCATION

12:10

Renārs BLAUMANIS, Teodors KALNIŅŠ, Evelīna BĒRZIŅA

MODERN APPROACHES TO MEASUREMENT AND EVALUATION METHODS IN EDUCATION

12:20

Katrīna SONDORE, Hanna BERNATE

IMPORTANCE OF FINANCIAL STRATEGIES AND BUDGET PLANNING IN SPORT MANAGEMENT

12:30

Everts LĀCĪTIS

IMPLEMENTATION METHODS FOR THE IMPACT AND IMPORTANCE OF EARLY SCIENCE EDUCATION IN CHILDREN

12:40

Mila LAAN, Isabella PEETERS

DYNAMICS OF TEACHER-STUDENT RELATIONSHIPS IN EDUCATION SAMPLE APPLICATIONS

12:50

Dewi De BRUIJN

THE ROLE OF SPORTS ACTIVITIES ON SOCIAL INTERACTION

13:00

Mirte VELDEN, Ninthe DIJKSTRA

THE USE OF CHILDREN'S LITERATURE IN PRESCHOOL EDUCATION

13:10

Luna Van Der LINDEN, Josephine GROEN

DECISION-MAKING PROCESSES AND THE ROLE OF LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION

13:20

Arthur MOLENAAR, Hailey SCHIPPER

THE USE OF EFFECTIVE COMMUNICATION TECHNIQUES IN SPORT MANAGEMENT

13:30

Kim JANSSEN

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL MATHEMATICS SKILLS IN CHILDREN

13:40

Funmilade OLADIMEJI, Damilola ADEGOKE

EFFECTIVE USE OF TECHNOLOGY TOOLS IN EDUCATION

14:30

Akunna BUSARI, Chizoba OMOBOLAJI

EFFECTS OF SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY ON CHILD HEALTH

14:40

Olumide ODUNAYO

THE PAST AND PRESENT OF PLAY-BASED LEARNING APPROACHES IN PRESCHOOL EDUCATION

14:50

Gbeminiyi CHIBIKE, Isioma OLUBUKOLA, Zainab OYELUDE

THE IMPORTANCE OF VALUES EDUCATION AND MORAL DEVELOPMENT IN EDUCATION

15:00

Emma HAMMERSLAND, Theodor NØSTBAKKEN

AN EXAMPLE OF CRISIS MANAGEMENT AND RISK ASSESSMENT IN SPORT MANAGEMENT

15:10

Inga LARSEN, Hedda MARTINSEN

PRACTICAL EXAMPLE OF THE COGNITIVE BENEFITS OF MUSIC EDUCATION IN CHILDREN

15:20

Oliver GUNDERSEN

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TEACHING METHODS IN EDUCATION

15:30

Sara NGUYEN, Wild ERIKSEN, Sarah EMMERHOFF

APPLICATION EXAMPLES FOR PHYSICAL FITNESS AND HEALTH IN SPORT EDUCATION

15:40

Jonas JØRGENSEN, Erik JØRGENSEN

THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL AWARENESS AND SUSTAINABILITY PRACTICES IN PRESCHOOL EDUCATION

15:50

Elías GALINDO

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE APPROACHES TO INCREASE MOTIVATION IN EDUCATION

16:00

Ana BENAVÍDEZ, Luna ORNELAS

EVENT MANAGEMENT AND PLANNING PRACTICE IN SPORT ORGANIZATIONS

16:10

Gabriela NOWICKA

THE EFFECT OF EARLY START OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING ON LEARNING IN CHILDREN

16:20

Ryszard MAJEWSKI, Nela MARCINIAK

STUDENT-CENTERED APPROACHES AND PRACTICES IN EDUCATION: A SAMPLE APPLICATION

16:30

Gabriela JANKOWSKA, Marika WÓJCIK

THE IMPORTANCE OF MARKETING AND BRAND DEVELOPMENT STRATEGIES IN SPORT MANAGEMENT

16:40

Maja SAWICKA, Magdalena PIETRZAK, Dominika SOBCZAK

THE ROLE OF PARENTS IN SAFE INTERNET USE FOR CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION

16:50

Stanisław CHMIELEWSKI

MULTICULTURALISM AND INCLUSION IN EDUCATION

17:00

Marcelina KOWALSKA, Liliana WALCZAK

CULTURAL DIFFERENCES IN SPORT EDUCATION AND SOCIAL VALUES

17:10

Valentin RUSU

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CHILDREN AND METHODS USED IN EDUCATION

17:20

Emilia STĂRUIALĂ, Luminița VASILICĂ

DIGITAL LITERACY AND MEDIA AWARENESS IN EDUCATION

17:30

Olivia MATASARU

THE IMPORTANCE OF SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL AWARENESS IN SPORT MANAGEMENT

17:40

Ana BÎRSAN, Victoria BÎRSAN

THE EFFECT OF NATURE AND OUTDOOR ACTIVITIES ON CHILD DEVELOPMENT IN PRESCHOOL EDUCATION

17:50

Carisa DRĂGAN, Săsăran OLTEANU

REFLECTION OF AWARENESS OF CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS IN EDUCATION

18:00

Chia Zhi HUI

THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL HEALTH AND WELL-BEING IN SPORT EDUCATION

18:10

Loo Xin LING, Toh Ming HUI

PRACTICES FOR ENCOURAGING SCIENTIFIC CURIOSITY IN CHILDREN

18:20

Deng CHANG

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS IN EDUCATION

18:30

Perla FINGERLANDOVÁ, Denis HRAŠKO

GENDER EQUALITY AND OPPORTUNITIES IN SPORT MANAGEMENT

18:40

Esperanza ROMERO, Jorge ESTEBAN

THE ROLE OF FAMILY INVOLVEMENT IN PRESCHOOL EDUCATION

18:50

Xavier MARTIN, Noelia GARCIA

THE EFFECT OF EDUCATIONAL USE OF DIGITAL GAMES IN EDUCATION ON PERSONAL DEVELOPMENT

19:00

Esther CABALLERO

NUTRITION AND HEALTHY LIFE AWARENESS IN SPORTS EDUCATION

19:10

Alejandro LOZANO, Verónica PASCUAL, Manuela SOTO

DETERMINATION OF SOCIAL MEDIA EFFECTS ON CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD

19:20

David JIMENEZ

STRATEGIES AND APPLICATION EXAMPLES THAT INCREASE STUDENT SUCCESS IN EDUCATION

19:30

Malia ROBERTS, Everlee HORTON

EFFECTIVE TEAM MANAGEMENT AND COACHING IN SPORT MANAGEMENT

19:40

Kaleb GARCIA, Everly CASTILLO, Kailani COLLINS

THE IMPORTANCE OF INTRODUCING DIFFERENT CULTURES IN PRESCHOOL EDUCATION

19:50

Isabel BARRETT

METHODS USED IN THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS IN EDUCATION

20:00

Hayden JOHNSTON, Camilla THOMAS

FAIR PLAY AND ETHICAL VALUES IN SPORTS EDUCATION

20:10

Sydney MARTIN, Brynlee HUGHES

THE IMPORTANCE OF VISUAL ARTS IN PRESCHOOL EDUCATION FOR CHILDREN