SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Burcu SARIK, Yusuf Arif KUTLU
 


Keywords:Z-KUAI SALIK PERSONEL RENCLER AFET DUYARLILII ANKET ALIMASININ LK SONULARI
 
Kresel lekte artan doal afetler gelimekte olan lkeleri son derece olumsuz etkilemektedir. Doa kaynakl afet zararlarn en aza indirgemek iin tm sosyokltrel katmanlaryla birlikte toplumlarn afet duyarllnn arttrlmas gerekir. Her toplumsal olay ve yaamsal birikim bireyi ve/veya toplumu sosyokltrel adan yeniler. Afet direnlilii ve duyarll ise demografik zellikler ile deikenlik gsterir. Bu almada, Z-kuan tanmlayc zellikleri ile afet duyarll arasndaki iliki aratrlmtr. Saha almasnda evrimii anket teknii ve Genel Afete Hazrlkl Olma nan Durumlarnn Belirlenmesi lei kullanlmtr. alma evreni Trkiyede bir niversitede salk alannda eitim gren rencilerin toplamdr. alma rneklemi ise Alaaddin Keykubat niversitesinin Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulu ve Salk Bilimleri Fakltesinde eitim gren rencilerinden oluturmaktadr. Anket almasyla rastgele seilen gnll 550 renciye ulalmtr. 84 anketin hatal cevapland anlalm olup aratrma kapsamnda deerlendirmeye alnmamtr. Toplamda 466 anket verisine deerlendirmeye alnmtr. Aratrmada verilerin analiz ksmnda Sosyal bilimler iin istatistik program olan Statistic Package for Social Sciences SPSS 24 program kullanlmtr. Veri setinin analizinde deikenlerin normal dalp dalmadn test etmek iin normallik testi yaplmtr. Bu aamada Kolmogorov Smirnov ile Shapiro-Wilk test edilmitir. Kritik deer olarak p=0,05 alnmtr. Veri setinin normal dalma uyduu grlmektedir. Sonu olarak, Z-kua salk personeli rencilerinin afet duyarll ortalamann zerinde olduu grlmtr. Ayrca, lein alt boyutu olan eyleme geiricilerin dzeyi erkek rencilere gre kadn rencilerde daha dk olduu sylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Z-Kua, Doal Afetler, Afet Duyarll, evrimii Anket