SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emre ÇALIŞKAN
 


Keywords:YABANCI ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE ONLINE OYUN KARTLARININ ETKISININ BELIRLENMESI
 
Gelişen dünya ile birlikte insanların dil öğrenmesinin önemi de her geçen gün artmaktadır. Yabancı dil öğrenimi uzun süreçli dikkat, motivasyon ve etkileşim gerektiren bir eğitimdir. Öğrencilerin yabancı dil öğrenimleri boyunca dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini kazanmaları istenmektedir. Öğrencilerin bu süreçte motivasyonlarını yüksek tutması, planlı ve düzenli çalışması, rutin tekrar ve pratik yapma becerilerini kazanmaları istenmektedir. Her dilde olduğu gibi Türkçe öğretiminde de bu zorluklarla karşılaşılmakta ve çeşitli teknikler kullanılarak bunlar aşılmaya çalışılmaktadır. Dil öğrenim sürecini hem eğlenceli hem de verimli hale dönüştürmeye yönelik kullanılan bu tekniklerin en önemlilerinden bir tanesi de teknoloji odaklı yardımcı öğrenme araçlarıdır. Online videolar ve müzik parçaları gibi multimedya kaynaklı öğrenme araçlarının yanında online web siteleri de bu öğrenmeleri desteklemektedir. Bu çalışmada web sitelerindeki online kelime oyun kartlarının öğrenmeye etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılacak oyun kartları ofis eşyaları, meyve, sebze ve hayvanlar olmak üzere dört kategori ile sınırlandırılmıştır. TÖMER’de eğitim gören 20 öğrenciye iki hafta boyunca bu kartları kullanarak kelimeleri eşleştirmeleri istenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile oyun kartlarının öğrenmeye etkileri tespit edilmek istenmiştir. Çalışma sonucunda oyun kartlarının öğrenmeyi zevkli hale getirdiği, motivasyonu arttırdığı, monotonluktan uzaklaştırdığı, öğrencileri tekrar yapma konusunda istekli hale getirdiği ve öğrencilerin kelimeleri daha iyi öğrenmelerini sağladığı görülmüştür. Dolayısıyla, oyun kartlarının öğrenmeyi hem zevkli hale getirdiği hem de başarıyı arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğrenimi, teknoloji, oyun kartları, öğrenmede tekrar