SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

ule DEMREL DNGE, Nilgn KR
 


Keywords:TRKYEDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN CATTELL-HORN-CARROLL (CHC) ZEK KURAMINA DAYALI ZEK TESTLERNN NCELENMES
 
Zek kuramlar ve zeknn llmesi konular gemiten gnmze bilim insanlarnn ilgisini ekmi, farkl yaklamlar ile bu karmak yap anlalmaya allmtr. Zekay tanmlamak, kuramsallatrmak, lmek ok kolay olmayabilir. Zekay aklamaya alan kuramlarn bir ksm gl iken dier ksm zayf olabilir. lme aralar belli alanlarda iyi lme yaparken, baz alanlar hi lemiyor olabilir. Dolaysyla zekann tam olarak llmeyeceini kabul etmek salkl olabilir. Ancak zekay ele alan kuramlar arasndan hiyerarik bir yapya sahip olan Cattell-Horn-Carroll zek kuram birok zek testi iin temel oluturan kapsaml bir kuramdr. eitli amalar iin gelitirilen zek testleri, eitim sistemimizde de son yllarda yaygn olarak kullanlmaya devam etmektedir. Zek testlerinin yapsn anlamak ve lmeyi hedefledii bilisel yeteneklerin farknda olmak bu testleri tanlama srecinde uygulayan uzmanlar iin nem tamaktadr. Ayrca testlerin raporlarn hazrlayanlar kadar, raporu okuyan dier uzmanlarn da yorumlanmasn anlaml klmaktadr. Bu dorultuda aratrmann amac ou gncel zek testinin kuramsal dayana olan Cattell-Horn-Carroll zek kuramn incelemek, Rehberlik Aratrma Merkezlerinde (RAM) yaygn olarak kullanlan ve bu kuram temel alan zek testlerini deerlendirmektir. alma sonularnn ilgili paydalar iin nemli veriler sunaca dnlmektedir. Aratrma sonucunda RAMlarda sklkla kullanlan zek testlerinin ilk srmlerinin kullanld belirlenmi ve gncel versiyonlarnn Trkeye uyarlanarak kullanlmas nerilmitir. Bunun yan sra aratrma sonularna gre Anadolu-Sak Zek leinin kullanmn yaygnlatrlmas nerilmitir. ORCID NO: 0000-0002-6709-7690

Anahtar Kelimeler: CHC zek kuram, Rehberlik Aratrma Merkezi, zek testi