SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ata AKIN
 


Keywords:TRKYEDE UZAKTAN ETM YOLUYLA JAPON DL ETM ALAN NVERSTE RENCLERNN KONUMA BECERS GELMLER
 
Uzaktan eitim, tarihsel sre ierisinde an gerei olan haberleme yntemleriyle kullanlan bir eitim yntemidir. Son yllarda Dnyadaki olaylar ve teknolojideki gelimilik bu yntemi zorunlu ve bir o kadar da yaygn hale getirmitir. Ancak teorik ve uygulamal derslerin hangilerinde bu yntemin kullanlaca tartmaya ak bir konudur. Uzaktan eitimin iinde zellikle yabanc dil reniminde uygulama dorudan konuma ile saland iin uzaktan eitimde konuma becerisinin salanmas nemlidir. Teknoloji ve internetin geliimiyle birlikte eitimdeki snf kavram, kelime anlamnn dna kmtr. Bu sebeple eitim, artk evrim ii olarak snf ve okul dndaki eitli ortamlarda yaplabilir hale gelmitir. Ancak eitimin iinde yabanc dil retiminden bahsedildiinde uzaktan eitimin nasl yaplaca ve yntemleri zerinde daha sk durulan bir nokta olmaktadr. Yabanc dil reniminde hedef dili konuan eitmenlerle ayn ortamda bulunmak, hedef dile maruz kalmak ve o dili konuabilir hle gelme asndan olduka nemlidir. Dijital kanallar kullanlarak yaplan konuma derslerinde her ne kadar diyalog devam etse de rencilerin bulunduu ve kabul ettii konfor alanndaki tutumu konuma becerisini etkiler. Bu aratrmada, lisans dzeyinde yabanc dil olarak Japonca eitimi gren rencilerin konuma derslerinde kullanlan uzaktan eitim yntemleri ile Japonca konuma becerilerinin gelime sreleri arasnda iliki olup olmadn belirlemek amalanmtr. Oluturulacak olan anket formu yntemiyle bu durum analiz edilecektir. Ders esnasnda kullanlan uzaktan eitim yntemleriyle konuma derslerindeki eitimlerin, iletiimsel yetiyi renci tutumlar zerinden ne kadar harekete geirdii ortaya konacaktr. Bunu lmek amacyla tarama modeli kullanlacaktr. Verilerin toplanmas iin anket ve yntemi uygulanacaktr.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eitim, Yabanc Dil, Japonca, Konuma Becerisi