SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Teymur EROL
 


Keywords:TRKENN YABANCI DL OLARAK RETMNDE KONUMA BECERSNN GELTRLMES: EKRAN ARKADALII UYGULAMASI
 
Bu almann amac, yabanc dil olarak Trke renenlerle anadili Trke olanlar evrimii ortamlarda bir araya getirmek ve Trkeyi yabanc dil olarak renenlerin konuma becerilerini gelitirmektir. Aratrma ncesinde, Kahramanmara St mam niversitesi Sosyal ve Beeri Bilimler Etik Kurulunun 31.05.2021 tarih ve 2021-27 sayl kararyla etik kurul, TMER Mdrlnden uygulama izni alnmtr. almada nicel ve nitel aratrma yntemlerinin birlikte yer ald aklayc sral karma yntem deseni kullanlmtr. alma nicel aamada son test eletirilmi kontrol gruplu desene; nitel aamada grme yntemine gre tasarlanmtr. alma grubu 25i deney ve 25i kontrol olmak zere 50 kiilik renciden oluturulmutur. Ana dili Trke olan retmenler ile lisansst ve lisans rencilerinden oluan 12 kiilik bir grupla alma yrtmtr. Konuma konular ve etkinlikler A2 dzeye ynelik hazrlanan stanbul Uluslararas renciler in Trke Ders Kitab ile Yedi klim Trke Ders Kitabna gre belirlenmitir. Alt hafta sren almada, her bir retmene iki veya renci paylatrlm ve konuma dersi haftada iki saat olacak biimde gerekletirilmitir. retmenler; renciler hakkndaki gzlemlerini aratrmac tarafndan gelitirilen gzlem formuna haftalk olarak ilemi ve bu formlar aratrmacya teslim etmilerdir. Veri toplama arac olarak dereceli puanlama anahtar ile gzlem ve grme formlar kullanlmtr. rencilerin szl anlatm ve karlkl konumaya ilikin son test baar dzeyi iki akademisyen tarafndan dereceli puanlama anahtar kullanlarak belirlenmitir. Gzlem ve grme verileri ise ders retmenlerinden elde edilmitir. Verilerin analizi iin nicel ve nitel veri analiz yntemleri kullanlmtr. almann sonunda deney grubunun szl anlatm ve karlkl konumaya ilikin baar dzeyi kontrol grubuna gre anlaml dzeyde farkllamtr. almaya katlan retmenler uygulamaya ynelik olumlu gr bildirmilerdir.

Anahtar Kelimeler: Trke eitimi, Trkenin yabanc dil olarak retimi, konuma becerisi, uluslararas renciler