SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Batuhan BULAN, Ruhen ALDEMR ENGN
 


Keywords:TEKNOLOJ DESTEKL ETMN AKADEMK BAARIYA ETKS VE RENC GRLERNN DEERLENDRLMES: AILAR KONUSU RNE
 
Bu aratrmann amac, 6.snf rencilerine ynelik matematik dersindeki alar konusuyla ilgili olarak geleneksel yntem, GeoGebra destekli yntem, dijital oyun destekli yntem ve dijital hikaye destekli yntemin rencilerin akademik baarlarna etkilerini tespit etmek ve rencilerin yntemlere ilikin grlerini deerlendirmektir. Aratrmada karma yntem kullanlmtr. Bu ama dorultusunda her snf ubesi iin farkl eitim yntemlerden yararlanlarak 3 hafta boyunca eitim gerekletirilmitir. Toplam 42 rencinin katld bu aratrmada; farkl yntemlerin rencilerin akademik baarlarna etkisini incelemek iin oktan semeli 19 sorudan oluan baar testi n test-son test olarak uygulanmtr. Baar testi hazrlanrken gemi yllarda ulusal snavlarda kan sorulardan faydalanlmtr. Ayrca eitim sonrasndaki renci grlerini deerlendirmek iin drt farkl snf ubesine yar yaplandrlm grme formu uygulanmtr. Formda tm gruplar iin o grupta uygulanan yntemin avantajlar, dezavantajlar ve rencilerin dersin ileniine ynelik nerileri olmak zere sorudan vardr. Nicel verilerin analizinde ANCOVA kullanlmtr. Nitel veriler ise betimsel analiz edilmitir. Sonular teknoloji destekli eitimin renci baarsn artrdn gstermitir. Bununla birlikte en ok GeoGebra destekli eitim alan snfta baarnn artt belirlenmitir. Bu balamda alar konusunun retiminde GeoGebra destekli yntemden yararlanmann dier yntemlere kyasla daha faydal olabilecei dnlmektedir. Grler incelendiinde her grup iin farkl sonulara ulalmtr. Fakat genel olarak rencilerin teknolojiyle ders ilemeye yatkn olduklar belirlenmitir. Bu ve benzeri almalarn teknoloji destekli matematik eitiminin renciler zerindeki etkisini incelemek asndan nemli olabilecei dnlmektedir. ORCID NO: 0000-0003-4383-1296

Anahtar Kelimeler: Alar, Teknoloji Destekli Eitim, GeoGebra, Dijital Oyun, Dijital Hikaye