SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yekta YARAY, Osman Tayyar ELK
 


Keywords:OKUL NCES DNEM OCUKLARINDA ETKLEML KTAP OKUMANIN DL GELM VE SOSYAL GELM AISINDAN NEM
 
Etkileimli kitap okuma, okuyucu (ebeveyn, eitimci) ve ocuk arasndaki, kitapla ilgili sorulara verilen yantlarla ortaya kan bir iletiimsel kitap okuma yntemidir. Bu yntem temel olarak, okuyucunun ocua sorduu sorular ile kitab ocua okutturmasna dayanmaktadr. Ebeveyn ve ocuk birlikte kitaplar etkileimli bir ekilde okumaldr. Etkileimli kitap okuma, 1988 ylnda Whitehurst ve arkadalarnn almalaryla yaygnlaan bir okuma yntemi olmaya balamtr. Etkileimli kitap okuma, ebeveynin ocua sorduu sorularla, ebeveynin ocuu ynlendirmesiyle, ocuk kitabnn ocuk ile birlikte okunmas ve sorulan sorulara ocuun verdii yantlarla birlikte aslnda kitab ocua okutma almasdr. Etkileimli kitap okumada ama ocuun aktif olarak okumaya katlmas ve ebeveyn ile birlikte hikayenin anlatmna dahil olmasdr. Etkileimli kitap okuma almalar yaplrken ama sadece ocuu konuturmak olmamaldr. Ayn zamanda olaylar arasnda eitli balantlar kurabilmesini, zihnini altrabilmesini ve muhakeme kurmasn da salamayacak sorular sorulmaldr. ocuun yeni grecei bir kavram zerinde durulmal ve kavram veya kelime retimi de amalanmaldr. Etkileimli okuma ocuk zerinde etkili olduu kadar ebeveyn zerinde de etkilidir. Ebeveynin ocuu ile kitap okuma etkinliine bak asn ve etkinlikten zevk almasn kolaylatrmaktadr. Etkileimli okuma almalarnn bakmveren kiinin veya ebeveynin ocua kitap okuma alkanln artrd ve ocuun aile ile etkileimine bal olarak szel ifade yeteneini artrd da almalarla ortaya karlmtr. Etkileimli kitap okumann, ocuklarn sosyal geliim ve dil geliimleri zerinde etkili olduu sonucuna varlan eitli almalar yaplmtr. Bu aratrma, etkileimli kitap okumann, ocuklarn sosyal geliim ve dil geliimleri zerindeki etkilerini inceleyen almalar derlemek amacyla yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Etkileimli kitap okuma, kitap okuma etkinlikleri, dil geliimi, sosyal geliim