SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Biken TA, Kamil Arif KIRKI
 


Keywords:RETMENLERN SORGULAMA BECERLER LE LGL YAPILAN TEZLERN NCELENMES
 
Bu almann amac okullarda grev yapan retmenlerin sorgulama becerileri ile ilgili yaplan tezlerin incelenmesi ve yaplan almalarda ortaya kan bulgularn yanstlmasdr. Aratrmann yntemi olarak dokman analizi kullanlmtr. Nitel aratrma modellerinden biri olan dokman analizi mevcut belgelerin, dokmanlarn incelenerek aratrma probleminin cevaplanmasn hedeflemektedir. Dokman analizi srecinde veri toplamak amacyla belirlenen ltler erevesinde Yksek retim Kurulu Bakanl Tez Merkezi (YK TEZ) veri tabanndan Sorgulama Becerileri ile anahtar szckleri ile tarama yaplmtr. Yaplan tarama sonucunda, YK TEZ veri tabanndan Sorgulama Becerileri ile ilgili 2010-2021 yllar arasnda yaplm olan 49 teze ulalmtr. Ulalan tezlerin ayrntl incelenmesi sonrasnda tezlerden retmen ve retmen adaylarnn sorgulama becerilerini inceleyen 12 tez ltlere gre seilmitir.Tezler tez trne, yaynlanma yllarna, enstitsne, aratrma yaklamna, danman unvanna ve anahtar kelimelere gre incelenmi ve toplanan veriler frekans(f) ve yzde(%) deerleri ile analiz edilmitir. 2010-2021 yllar arasndan seilen 12 tez incelendiinde retmenlerin sorgulama becerileri zerine yaplm olan tezlerin daha ok yksek lisans tezi olduu belirlenmitir. Doktora almalar ise yksek lisans tezlerine gre daha az saydadr. Tezlerin yayn yllarna bakldnda ise 2019 ylnda alma saysnn daha fazla olduu grlmtr. Bu alandaki almalarn Fen Bilimleri enstitsnde younlat ve tezlerin aratrma yaklamlar incelendiinde nicel alma saysnn, nitel ve karma almalarn nne getii fark edilmitir. retmenlerin sorgulama becerileri zerine yazlan tezlerin incelendii bu alma da tez danmanlarnda Do. Dr. unvannn tezleri daha fazla ynettii bilgisine varlmtr. Tezlerde kullanlan anahtar kelimeler, kavram haritasnda incelenerek en fazla kullanlan kelimeler belirlenerek saysna gre bykl arttrlarak yerletirilmitir. ORCID NO: 0000-0002-5788-3524/ 0000-0002-8902-437X

Anahtar Kelimeler: Sorgulama Becerileri, Dokman Analizi, Lisansst Tezler, retmenler, retmen Adaylar.