SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nazmiye NCE, Dilek ELKLER
 


Keywords:MADDENN TANECKL YAPISI KONUSUNUN RETMNDE KULLANILAN ETSEL OYUN UYGULAMALARI HAKKINDAK RENC GRLER
 
rencilerin fen bilimleri dersinde baar gelitirmelerini salamak ancak derse ilgilerini ekmekle mmkndr. Bu amala rencilerin derslere ilgilerini ve dikkatlerini verecekleri eitsel oyun uygulamalarna ynelik grlerinin nemli olduu dnlmektedir. Aratrma, 7. snf rencilerinin eitsel oyunlara ynelik grlerinin belirlenmesi amacyla yaplmtr. Aratrmann uygulama ksm Samsun linde Mill Eitim Bakanlna bal bir ortaokulun 7. snfnda renim gren 19 rencinin katlmyla yrtlmtr. Uygulamada Maddenin Tanecikli Yaps konusu eitsel oyunlara ynelik olarak hazrlanan ders planlaryla yrtlmtr. Konu 4 kazanmdan olumakta ve konunun retimi iin nerilen sre 6 ders saatidir. Ders planlarnda derslerde uygulanan Kelime Bulmaca, Puzzle ve Bende, Kimde? eitsel oyunlar bulunmaktadr. Grmede kullanlmak zere 8 soru hazrlanmtr. Uygulama sonunda daha detayl bilgi almak ve verileri derinlemesine incelemek amacyla 19 renci ile yar yaplandrlm grmeler yaplmtr. Grme sorular betimsel analiz ile analiz edilmitir. Elde edilen nitel verilerden ortak cevaplar belirlenerek, cevaplar tekrarlanma sklna gre tablolatrlm ve renci cevaplarndan dorudan alntlara yer verilmitir. Aratrma sonucunda renciler; eitsel oyunlarn dersleri elenceli hale getirerek derse aktif katlm saladn, konuyu renmeyi kolaylatrdn ve renilenlerin kalc olmasna yardmc olduunu belirtmilerdir. Ayn zamanda eitsel oyunlarla daha iyi rendiklerini ve dz anlatma gre eitsel oyunlarn daha etkili olduunu ifade etmilerdir. Eitsel oyunlarn fen bilimleri dersi ierisinde baka konular ile Trke, Matematik, ngilizce ve Sosyal Bilgiler derslerinde de kullanlmasn istemilerdir. ORCID NO: 0000-0002-4293-4165, 0000-0002-9945-7195

Anahtar Kelimeler: Maddenin Tanecikli Yaps, Fen Bilimleri, Eitsel Oyun, Ortaokul rencisi, Gr