SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yunus Emre AVCI, Abdlhakim ZM
 


Keywords:KAMU OKULLARININ FNANSMAN SORUNLARI
 
Bu aratrmann amac kamu okullarnn finansman sorunlarn ortaya koyup bu sorunlara zm nerisi sunmaktr. Aratrmada nitel aratrma desenlerinden fenomemoloji deseni tercih edilmitir. Fenomenolojik desende aratrlan okullarda finansman olgusuyla ilgili derinlemesine fikir sahibi olan rgn eitimdeki her kademeden okul yneticileri alma grubuna dhil edilmitir. Bu kapsamda okul finansmanndan sorumlu olan okul yneticileriyle mlakatlar yaplarak veriler toplanmtr. Mlakatlar aratrmaclar tarafndan dorudan okullara gidilerek uygun zaman ve meknda yaplmtr. Veri toplama arac olarak aratrmaclarca oluturulmu yar yaplandrlm grme formu kullanlmtr. Aratrmann alma grubunu 2021-2022 eitim-retim yl Siirt il merkezinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde grev yapmakta olan 26 okul yneticisi oluturmaktadr. Okul yneticilerinin grleri ierik analizi yoluyla deerlendirilmitir. Aratrma sonularna gre kamu okullarnn finansal kaynaklar; Milli Eitim Bakanl denei, okul aile birlii katklar, kantin gelirleri ve okul aidatlardr. Kamu okullarnn tamamna yakn ciddi anlamda finansal kaynak temini sorunu yaamaktadr. Finansal kaynak sorunu yaamadn beyan eden 3 okul yneticisi ise pansiyonlu okullar olup giderlerin bir ksmnn pansiyon gelirlerinden karlandn beyan etmektedirler. Eitim-retim hizmetlerinin yrtlmesi iin okul yneticilerinin yasal olmayan farkl kaynak temini yntemlerine bavurduklar ifade edilmitir. Okul yneticilerine gre devlet okullarnda yaanan maddi sorunlara zm olarak sunulan neriler: Eitime daha fazla bte ayrlmal, mali yardm dalmnda okullarn sosyo-ekonomik durumuna dikkat edilmelidir, okul trlerine gre ayrmcln ortadan kaldrlmas ve aidatlarn resmiletirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Kamu okullar, Finans sorunu, Finans temini