SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Vildan YT, eniz AKSOY
 


Keywords:GZEL SANATLAR LSES RESM BLM RENCLERNN GNCEL SANATA YNELK TUTUMLARINDA EBEVEYN ETM DURUMLARI FAKTRNN ETKS
 
Bu aratrmada, Gzel Sanatlar Lisesi Resim Blm rencilerinin Gncel Sanata ynelik tutumlarnda ebeveyn eitim durumlar faktrne gre anlaml bir farklln var olup olmad amalanm ve aratrma bu dorultuda ele alnarak irdelenmitir. Aratrmann ynteminde, nicel aratrma yntemlerinden biri olan tarama modeli kullanlmtr. Aratrmann verilerini toplamak amac ile Kiisel Bilgi Formu ve Gncel Sanata Ynelik Tutum lei kullanlmtr. Aratrmada ilk olarak Gncel Sanata Ynelik Tutum leinin gelitirilmesi amac ile aratrmac ve 3 uzman tarafndan gr alnarak hazrlanan lek maddeleri 13 Gzel Sanatlar Lisesi 12. snf rencilerine uygulanm, elde edilen verilerin analizi sonucunda nihai lek uygulanmak zere tm Trkiyede ki Gzel Sanatlar Liselerine gnderilmitir. Verilerin analizinde IBM SPSS paket program kullanlmtr. Gncel Sanata Ynelik Tutum lei puanlarnn ebeveyn eitim durumuna gre farkllap farkllamadn incelemek zere parametrik olmayan yntemlerden Kruskal-Wallis testi uygulanmtr. Yaplan analizler sonucunda rencilerin Gncel Sanata ynelik tutum puanlarnn ebeveyn eitim durumuna gre istatistiksel olarak anlaml farkllk gsterdii tespit edilmitir (p<.05). Yaplan oklu karlatrma testi sonucunda, bu farkn bir st eitim durumuna sahip olanlarn lehine olduu grlmektedir. Dier bir ifade ile niversite mezunu ebeveyne sahip olanlarn lise, ortaokul ve alt dzeyinde ebeveyne sahip olanlara gre Gncel Sanata ynelik tutum puanlarnn daha fazla, ayrca lise mezunu ebeveyne sahip olan rencilerin ortaokul ve alt mezuniyeti olan ebeveyne sahip rencilere gre anlaml olarak daha yksek olduu sonucuna varlmtr. Nihai olarak rencilerin ebeveyn eitim durumlar Gncel Sanata ynelik tutumlarnn belirlenmesinde etkili olduu gzlenmitir. Aratrma sonucunda elde edilen veriler yaplan dier aratrmalar ile ilikilendirilmitir. (Bu alma birinci srada yer alan yazarn Gazi niversitesi, Eitim Bilimleri Enstits, Gzel Sanatlar Eitimi Resim- Blmnde yaplan yksek lisans tezinden retilmitir. Bu alma iin Gazi niversitesi Rektrlnden Etik Komisyonu Say:E-77082166-302.08.01-585090 Tarih:09.02.2023 etik kurul onay alnmtr. ORCID NO: 0000-0003-4150-3328, 0000-0001-5101-2691)

Anahtar Kelimeler: Gncel Sanat, Eitim, Tutum