SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine DUMAN, Gonca AKMAK
 


Keywords:GRME ENGELL ORTAOKULLARINDA GREV YAPAN FEN BLMLER RETMENLERNN YAADIKLARI ZORLUKLAR
 
Trkiyede grme engelli ilkokullarda grev alan retmenler zel eitim retmenleridir. Ancak grme engelli ortaokullarnda zel eitim retmenlerinin yannda bran retmenleri de grev almaktadr. Bu branlar arasnda zel eitim alannda kapsaml eitim almayan ve bu okullarda alan fen bilimleri retmenleri de bulunmaktadr. Byle okullarda alan fen bilimleri retmenlerin yaadklar glkleri tespit etmek bu almann amacdr. Bu aratrmada retmenlerin grme engelli okullarnda karlatklar glklere ilikin grlerini belirlemek iin yar yaplandrlm grme sorularndan oluan durum almas yntemi kullanlmtr. Trkiye'de bulunan alt farkl grme engelliler ortaokulunda grev yapan fen bilimleri retmenlerine, grme engelli okullarnda karlatklar glkler ile ilgili 10 farkl yar yaplandrlm grme sorusu yneltilmitir. Veriler toplanrken retmenlere ulalarak randevu oluturulmu ve kendilerini hazr hissettiklerini ifade ettiklerinde grmelere balanmtr. Grmenin rahat olmas asndan grntl arama ile grlp kaytlar alnm, alnan kaytlar izlenip yazya dklmesi salanmtr. Aratrma verileri, aratrma sorularna uygun bir ekilde ana tema ve alt temalar olarak gruplanm, uygun kodlamalar yaplm, ortak cevaplar belirlenerek, cevaplar tekrarlanma sklna gre tablolatrlm ve ayrca retmen cevaplarndan dorudan alntlara da yer verilmitir. Grme sorular betimsel analiz yntemi ile analiz edilmitir. Aratrma sonucunda, grme engelli ortaokullarnda grev yapan fen bilimleri retmenlerinin, bu alanda eitim almamalar sonucunda mesleki yetersizlik hissettii, grme yetersizlii oranlar ve Braille alfabesi kullanm konusunda snfta farkllklarn olmasnn retmenleri zorlad, derste laboratuvar kullanm asndan retmenlerin zorluklar yaad belirlenmitir. Ayrca mevcut okullarn fiziki koullarnn uygun olmad konusunda retmenlerin eitli fikirlerinin olduu tespit edilmitir. ORCID NO: 0000-0001-2345-6789

Anahtar Kelimeler: Grme Engelli, Fen Bilimleri, retmen, Zorluk