SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Asiye Meryem DZEN, Hasan ZCAN
 


Keywords:GELENEKSELDEN DJTALE FEN ETMNDE OYUNLAR: LSANSST TEZLERN NCELENMES
 
Bu alma ile gelenekselden dijitale fen eitiminde oyunlarn yer ald tezlerin incelenmesi amalanmaktadr. Bu dorultuda Yksekretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde bulunan 2020-2023 yllar arasnda yaymlanan ve oyun tabanl fen retimi konularnda gerekletirilen lisansst tezler, alma kapsamna dahil edilmitir. Anahtar kelime olarak oyun, eitsel oyun, oyun tabanl renme, dijital oyun kelimeleri ile tarama yaplm ve fen eitiminde yrtlen 36 lisansst tez, almaya dahil edilme kriterleri dorultusunda seilmitir. Ulalan almalar yaymlanma yllarna, lisansst tez trlerine, kullanlan oyun trne, incelenen deikenlere, anahtar kavramlarna, fen bilimleri konu alanlarna ve kullanlan retim yntemine gre incelenmitir. Lisansst tezlerin byk oranda yksek lisans tezlerinden olutuu ve en fazla frekansa sahip olan yln 2022 olduu tespit edilmitir. Bununla birlikte almalarn byk oranda ortaokul rencileri ile yrtld sonucuna ulalmtr. Yrtlen almalarda geleneksel oyunlarn kullanld almalarn sayca daha fazla olduu saptanmtr. Dolaysyla anahtar kelime olarak geleneksel oyunlar iin en fazla eitsel oyun tercih edilirken dijital oyunlar iin eitsel dijital oyun tercih edildii belirlenmitir. Lisansst tezler fen bilimleri dersi konu alanlarna gre incelendiinde ise en fazla alma yaplan alann Madde ve Doas, en az alma yaplan alann ise Dnya ve Evren olduu tespit edilmitir. Ayrca almalarn bir ksmnda oyunlarn farkl retim yaklamlaryla birlikte kullanld ve bu almalarn arasnda en ok kullanlan yaklamn ise 5E renme modeli olduu grlmtr. ORCID NO: 0000-0002-4038-581X

Anahtar Kelimeler: Fen eitimi, eitsel oyun, dijital oyun, dokman incelemesi