SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Kadir Ula TEKMANLI, Seda OKUMU
 


Keywords:FEN BLGS RETMEN ADAYLARININ AKIL YRTME VE YAAM BECERLER ARASINDAK LKNN NCELENMES
 
Bu aratrmada fen bilgisi retmen adaylarnn akl yrtme ve yaam becerilerinin snf seviyesi ve cinsiyet deikenine gre deiimi ile bu iki beceri arasndaki ilikinin incelenmesi amalanmaktadr. Bu ama erevesinde bu aratrmada nicel aratrma yaklamlarndan tarama desenine gre hareket edilmitir. Aratrmann rneklemini Atatrk niversitesi Kazm Karabekir Eitim Fakltesi fen bilgisi retmenlii programnda renim gren 172 retmen aday (47 kii 1.snf, 44 kii 2.snf, 42 kii 3.snf ve 39 kii 4.snf ve ayrca 134 kz ve 38 erkek) oluturmaktadr. Aratrmada veri toplamak amacyla Bolat ve Balamann (2017) gelitirdii Yaam Becerileri lei (YB) ve Duran (2014) tarafndan gelitirilen Hipotetik Yaratc Akl Yrtme Becerileri lei (HYAYB) kullanlmtr. Aratrmadan elde edilen verilerin analizinde snflar aras karlatrma iin tek ynl ANOVA ve cinsiyet bakmndan karlatrma iin bamsz rneklem t testi ve yaam becerileri ile akl yrtme becerileri arasndaki ilikinin tespiti iin de Pearson momentler arpm korelasyonu uygulanmtr. Aratrmadan elde edilen bulgulara gre fen bilgisi retmen adaylarnn akl yaam becerilerinin iyi seviyede olduu, akl yrtme ve yaam becerilerinin snf seviyesi ve cinsiyete gre deimedii ve akl yrtme ve yaam becerileri arasnda dorusal ynde ve pozitif bir iliki olduu tespit edilmitir. lerleyen almalar iin fen bilgisi retmen adaylarnn akl yrtme ve yaam becerilerini farkl alanlarda gelitiren eitli uygulamalarn yrtlmesi nerilmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6271-8278

Anahtar Kelimeler: Akl Yrtme Becerisi, Fen Bilgisi retmen Adaylar, Yaam Becerileri