SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Türkan AKISKALI
 


Keywords:E-HİZMET KALİTE ALGISI: KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞTIRMA İNGİLTERE – TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Günümüzde internet kullanımı hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir. İnternet kullanımın bu denli yaygınlaşması ile elektronik ticaret faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle birçok hizmet veren firma ve kuruluşlar faaliyetlerini sanal ortamda genişletmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bu firmalar için internet sitelerinin kalite boyutlarını belirlemek önemli hale gelmiştir.Artan rekabet ortamı firmaları, müşterilerin kalite algılarını anlamaya yöneltmiştir. Herbir müşterinin hizmetten beklentisi de farklılık gösterir. Müşterilerin algıladıkları kalite farklı iki ülkede farklılık göstermektedir. Burada ulusal kültür kavramı ortaya çıkar.Birbirinden farklı iki toplumun karar verme mekanizmaları birbirinden farklıdır. Hofstede'nin belirlediği kültür boyutlarına göre kültür bireyin bilişsel süreçlerinden, sosyal hayatla olan etkileşimden, sosyolojisinden, eğitimine birçok noktada değişiklik göstermektedir. Bu düşünceden hareketle farklı kültür yapılarına sahip uluslararası tüketicilerin incelenmesi güdüsüyle bu çalışma hayata geçirilecektir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı ulusal kültürün elektronik hizmet kalitesi üzerindeki etkisini oraya koymaktır. Çalışmada karşılaştırmayı İngiltere ile yapılmasının sebebi gelişmişler ülkeler bazında e-ticaretten en çok ciro yapan gelişmiş ülke İngiltere'dir. Çalışmanın yöntemi gelişmiş ve gelişmekte olan iki ülke: İngiltere ve Türkiye’den belirlenen örneklem ile online anket ile yapılacaktır. Yapılan çalışma ile birlikte Türkiye'de hizmet veren birçok e-perakende ve e-ticaret yapan firmalara da yol gösterici olacaktır. Daha önce Türkiye'de e-hizmet üzerien kültür karşılaştırması yapılmamış olması nedeniyle çalışma benzersiz olacaktır.

Anahtar Kelimeler: E-hizmet, E-hizmet Kalitesi, Ulusal kültür, Karşılaştırmalı Kültür