SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sıla TURAN, Hüseyin İNCE
 


Keywords:DÖVİZ KURU, HİSSE SENEDİ VE ENERJİ FİYATLARİ ARASINDAKİ İLİŞKİ : YÜKSELEN PİYASALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Bu çalışmanın temel amacı yükselen piyasalar olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika (BRICS) ve Türkiye' nin döviz kuru, hisse senedi ve enerji piyasası fiyatlarında ki ilişkinin yönünü ortaya koymak ve benzer bir başlık altında yer alan bu ülkelerin nedensellik ilişkilerinin de aynı yönde olup olmadığını incelemektir. Genel olarak konuya bakıldığında konu hakkında daha önce bir araştırma yapılmadığı konunun araştırmaya açık olduğu literatürde bu konu hakkında bir boşluk olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda araştırmamızın içindeki verileri toplamak için her ülkenin kendi borsa sistemindeki hisse senetleri endeksleri baz alınmış olup, enerji fiyatı endeksi olarak petrol fiyatları ortak bir nokta olarak belirlenmiş ve döviz kuru olarak 1973 te sona eren Brettonwoods Anlaşmasına rağmen etkisinin günümüzde bile devam ettiği küresel para birimi olarak en çok işlem gören doların ülkelerin para birimine göre parite değeri kullanılmıştır. Çalışmada verilerin başlangıç dönemi 2014:01 olup aylık veriler kullanılarak 2019:12 dönemini kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde metot olarakta birçok ülke ve veri seti kullanıldığı için yöntem olarak panel veri kullanılmış, eşbütünleşme testi ve zaman serileri kullanılarak sonuçta değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü bulunmuştur. Bu incelemeyle birlikte BRICS - Türkiye örneği üzerine ilk incelemelerden biri oluşturulmuş literatüre katkı da bulunulmuştur. Bilime katkı olarakta ilk örneklerden biri olması gelecekteki araştırmalara örnek teşkil edecek ve ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: BRICS, Döviz Kuru, Hisse Senedi Endeksi, Enerji Fİyatları